Vyhľadávanie:

Prijímačky na stredné školy už čoskoro

Prijímačky na stredné školy už čoskoro

Technické vzdelanie zvýhodňuje absolventov na pracovnom trhu

Realizácia rozhodnutí „deviatakov“ o ich ďalších študentských krokoch v školskom roku 2022/2023 sa blíži do finále a nasledujúcim krokom k jeho naplneniu je uspieť v prijímacom konaní na stredných školách, ktoré sa uskutoční 2. a 9. mája 2022.

Veríme, že vybrané študijné odbory žiakom pomôžu nájsť si pracovné uplatnenie a zabezpečia potreby v ich budúcom živote.

Pri rozhodovaní o štúdiu na strednej škole pomáhala v mesiacoch november až marec Náborová kampaň Strednej odbornej školy priemyselných technológii v Šaci v spolupráci s U. S. Steel Košice,  ktorá mala veľmi pozitívny ohlas. Aj napriek neľahkej situácii spôsobenej pandemickými opatreniami zástupcovia školy a útvaru Nábor a výber USSK osobne navštívili takmer 80 tried deviatakov v Košickom a Prešovskom kraji.

Na stretnutiach boli prezentované možnosti štúdia technických odborov v systéme Duálneho vzdelávania, motivácia vo forme podnikového štipendia a odmeny za produktívnu prácu, ale hlavne získanie konkurenčnej výhody na trhu práce.

Pri náborovom úsilí oceňujeme podporu a zapojenie našich kolegýň zo Ženskej siete Alice Mašlejovej z útvaru Výskum a vývoj a Zuzany Krištofovej z útvaru GM pre Energie, ktoré sa zamerali na možnosti uplatnenia žien v technických profesiách.

Veľmi nás teší záujem žiakov o technické odbory a sme radi, že pod záštitou U. S. Steel spoznávajú výrobné procesy, a tak získavajú v praxi potrebné praktické zručnosti.

Uchádzačom o štúdium na našich partnerských stredných školách prajeme veľa šťastia pri prijímacom konaní a tešíme sa na nich v novom školskom roku.

Ľudské zdroje USSK

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...