Vyhľadávanie:

Prím hrali budúce hutníčky

Prím hrali budúce hutníčky

Uskutočnila sa medzinárodná konferencia Metalurgia 2005

Metalurgia 2005
Prvé ceny v piatich odborných sekciách sponzorovala spoločnosť U. S. Steel Košice. Víťazom zablahoželal aj viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga.

Minulý týždeň v stredu, 20. apríla 2005, sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil v poradí už šiesty ročník medzinárodnej študentskej vedeckej a odbornej konferencie Metalurgia 2005. Za výdatnej pomoci sponzorov, k hlavným patrila spoločnosť U. S. Steel Košice, ju usporiadala Hutnícka fakulta s cieľom zlepšiť prípravu budúcich oceliarov na samostatnú vedeckú a odbornú činnosť a prezentáciu vlastných výsledkov. O účasť na tomto súťažnom podujatí sa mohol uchádzať každý poslucháč denného inžinierskeho štúdia.

Príležitosť využilo 53 študentov, z nich štyria z Českej republiky a jeden z Poľska, ktorí vo svojich príspevkoch prezentovali výsledky 51 odborných prác. Predviesť sa v čo najlepšom svetle pred hodnotiacimi komisiami, v ktorých mala svojich zástupcov aj spoločnosť U. S. Steel Košice, sa snažili celé dopoludnie. Súťažilo sa v piatich odborných sekciách, ktoré tvorili Hutníctvo kovov, Materiálové inžinierstvo, Environmentalistika, Inžinierstvo riadenia priemyslu a Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika.

"V našej sekcii predstavili študenti dvanásť projektov," povedal nám počas súťaže člen hodnotiacej komisie v sekcii Environmetalistika Róbert Brožek, vedúci oddelenia environmentálne vzťahy z úseku GM pre environment U. S. Steel Košice. "Škálu možností mali veľkú, pretože išlo o tému spracovania a recyklácie odpadov. Ich úroveň bola veľmi dobrá. Objavili sa tu zaujímavé projekty, ktoré by po dopracovaní, napríklad aj formou diplomových prác, bolo možné využiť aj v našich podmienkach."

"Úroveň štúdií je v tomto roku, myslím si, o máličko lepšia než vlani," konštatoval Anton Doboš, riaditeľ QMS, ktorý v doterajšej histórii súťaže nebol členom komisie v sekcii Inžinierstvo riadenia priemyslu po prvýkrát. "Týka sa to hlavne ich aktuálnosti. Práce boli zamerané na integrovaný systém riadenia kvality či riadenia ako takého a tiež na oblasť personalistiky a práce s ľudskými zdrojmi. V komisii sme sa zhodli na tom, že v budúcnosti by bolo vari lepšie, keby boli niektoré z projektov viac špecializované a riešiace čiastkové problémy, ktoré napríklad v oblastiach systému riadenia kvality, bezpečnosti či environmentu podniky majú. Myslím si však, že celková úroveň prezentácií študentov bola na veľmi slušnej úrovni."

S týmto posledným konštatovaním súhlasí aj výrobno-technický zástupca riaditeľa DZ Energetika Ján Kolarčík. "Som veľmi rád, že tu boli prezentované aj témy, ktoré sú veľmi dôležité i pre U. S. Steel Košice, niektoré sú dokonca veľmi zaujímavé z hľadiska možného prispenia hutníckej energetiky pre zlepšenie životného prostredia. Veľmi milo ma prekvapila prezentácia dvoch študentiek štvrtého ročníka fakulty Silvie Semanovej a Jarmily Jalčovej, ktoré sa zaoberali znižovaním emisií NOx kombináciou metódy reburning a recirkulácie spalín."

Podľa prodekana Hutníckej fakulty Pavla Raschmana sa stali študenti, ktorí sa do súťaže zapojili, kolektívnym víťazom. "Každý z nich dokázal," povedal pred slávnostným vyhlásením výsledkov, na ktorom sa zúčastnil aj viceprezident pre ľudské zdroje U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga, "že je schopný podieľať sa na riešení zvereného vedeckého alebo technického problému. Každý z nich preukázal schopnosť prezentovať a obhájiť získané výsledky alebo navrhované riešenia."

A komu sa najviac darilo? Prvé ceny, ktoré do súťaže venovala spoločnosť U. S. Steel Košice si z rúk dekana fakulty Karla Tomášeka a viceprezidenta pre ľudské zdroje Miroslava Kiraľvargu odniesli takmer vo všetkých sekciách študentky. V sekcii Hutníctvo kovov zvíťazila s prácou Štúdium vplyvu kolektívneho mletia uhlia na kvalitu vsádzky Miroslava Šabíková.

V sekcii Materiálové inžinierstvo komisiu najviac presvedčila Mária Kissová, ktorá riešila tému Štruktúrna analýza povrchovej zóny brámy z IF ocele. Víťazkou v sekcii Environmentalistika sa stala Svetlana Turská, ktorá sa vo svojej práci zaoberala hydrometalurgickým spôsobom získavania medi z elektronického šrotu.

V sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika sa najviac darilo dvojici Adriána Drimáková a Valentína Zoričáková, ktoré prezentovali projekt Výmena tepla a stanovenie tlakovej straty pri prúdení plynu cez vrstvu sypkého materiálu. Prvé miesto v sekcii Inžinierstvo riadenia priemyslu získal s prácou Integrácia manažérskych systémov Ivan Koreň. Marcel Liška za projekt Vplyv strieborných iónov na lúhovanie chalkopyritu v roztoku kyseliny sírovej a Gabriela Novotná za Možnosti opakovanej sorpcie Pd z kyslých roztokov si zo súťaže odniesli Cenu Rolanda Kammela. Ján Kolarčík z DZ Energetika okrem gratulácie k najlepšej práci študentiek IV. ročníka odovzdal Silvii Semanovej a Jarmile Jalčovej svoju vlastnú pozornosť.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...