KONTAKT  |    _eng _sk

Príspevok k dobrej propagácii tradičných povolaní
           Pridané: 14.06.2017
Autor: Ján EIBEN
Kategória: Študenti

Bezmála šesťdesiat žiakov šačianskej školy praxovalo v tomto školskom roku vo fabrike

Jednou z možností overenia, rozšírenia a upevnenia získaných odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl je plánovaná prevádzková prax v poslednom ročníku štúdia. Pre žiakov SOŠ Košice – Šaca bola organizovaná v zmysle podpísanej zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania v podmienkach U. S. Steel Košice. V tomto školskom roku sa jej zúčastnilo 59 žiakov študijných odborov mechanik elektrotechnik, hutník operátor, mechanik strojov a zariadení a programátor pre obrábacie a zváracie stroje a zariadenia.

Žiaci praxovali v ôsmich závodoch na vyše tridsiatich pracoviskách, a to pod dozorom svojich inštruktorov. Priebeh praxe bol pokojný, nenarušený mimoriadnou udalosťou. Zvlášť kladne možno hodnotiť príkladnú starostlivosť a kamarátsky prístup zamestnancov jednotlivých pracovísk  aj vďaka čomu všetci žiaci po ukončení štúdia by sa radi vrátili na miesto, kde praxovali  a nastúpili do trvalého pracovného pomeru.

Medzi žiakmi, ktorí absolvovali prax v tomto školskom roku v U. S. Steel Košice, boli aj úspešní reprezentanti školy. Viacerí z nich dosiahli pekné úspechy na celoštátnych súťažiach. Patril k nim aj Tibor Lipán, dvojnásobný víťaz krajského kola ZENIT, ktorý obsadil aj 2. miesto v celoštátnej súťaži zručnosti žiakov ručných povolaní, Tomáš Seman, víťaz krajského kola ZENIT  majúci na svojom konte i 3. miesto v celoštátnej súťaži žiakov v programovaní CNC techniky, Viktor Šesták, víťaz krajského kola ZENIT žiakov strojných povolaní,  Peter Trebuňak, víťaz krajského kola ZENIT v programovaní, ako aj Pavol Palenčár a Pavol Mikolaj, ktorí v súťaži družstiev elektrikárov  obsadili 1. miesto na celoštátnej súťaži zručnosti.

Dobre organizovaná prax, po ktorej odchádza žiak spokojný s dobrým pocitom a s presvedčením správnej voľby povolania, má veľký význam aj pre personálne zabezpečenie budúcich zamestnancov zamestnávateľa. Aktuálne sa o tom čím ďalej, tým viac hovorí v súvislosti s nedostatočným záujmom mladých ľudí o tradičné remeslá. Poďakovanie preto patrí všetkým tým, ktorí sa aj v tomto školskom roku podieľali na úspešnom priebehu prevádzkovej praxe a ktorí svojou prácou a prístupom k žiakom prispeli k dobrej propagácii potrebných tradičných povolaní.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje