KONTAKT  |    _eng _sk

Vysvedčenie... Aký postoj zaujať?
           Pridané: 14.06.2017
Autor: Tatiana BEDNÁROVÁ
Kategória: 06/2017

Hodnotenie školského výkonu v podobe vysvedčenia hovorí o viacerých stránkach, ako sa dieťaťu v škole darí. Skúste si spomenúť na svoje vlastné školské časy a ako ste sa cítili pri tom, keď rodiča hodnotili vaše vysvedčenie.

Aká je moja reakcia na vysvedčenie? Pokiaľ ste sledovali známky vášho dieťaťa počas roka, vysvedčenie vás príliš neprekvapí. Akékoľvek sklamanie treba vyjadriť bez kriku a označovania dieťaťa negatívnymi prívlastkami. Reagujte pokojne a s otvorenosťou vypočuť si jeho vlastné zhodnotenie. Každé dieťa je iné, a preto potrebuje individuálny prístup. Slovné ocenenie námahy vaše dieťa určite poteší a oslava úspešného ukončenia školského roka napr. spoločným výletom alebo vhodným darčekom mu môže priniesť dostatočný pocit uspokojenia aj v prípade, že samé nie je so svojimi známkami spokojné.

Ako môžem podporiť dieťa? Pokúste sa vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom sa dieťa nebojí ukázať svoje známky. Keď cíti dôveru rodiča, stúpa jeho sebadôvera a motivuje ho k snahe lepšie sa učiť. Bez ohľadu na to, aké má vaše dieťa známky, povzbuďte ho k zlepšovaniu toho, čo má rado a čo ho baví. V  ďalšom školskom roku sa s ním dohodnite na reálne zvládnuteľnom cieli a zamerajte sa na snahu dieťaťa. Oceňovaním jeho úsilia a nie známok ho naučíte zodpovednosti, trpezlivosti a húževnatosti.

Aké sú vlastné očakávania na výkon dieťaťa? Niekedy je náročné prijať fakt, že dieťa je v určitých predmetoch výborné a iné predmety nie sú práve jeho silnou stránkou. Otázka je, ako sa ja sám vyrovnávam s oblasťami, v ktorých nie som excelentný? Viem prijať vlastné chyby
a sústrediť sa na to, v čom som dobrý? Prenášanie perfekcionizmu na dieťa ho môže demotivovať v školskej práci alebo mu vytvoriť pocit, že jeho výkon je stále nedostatočný. Energiu treba sústrediť správnym smerom. (krátené)

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje