KONTAKT  |    _eng _sk

Priučia sa aj kardinálnym pravidlám
           Pridané: 05.01.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 01/2009

V uplynulých dňoch v Strednej odbornej škole Košice-Šaca za prítomnosti viacerých hostí, medzi nimi aj viceprezidenta pre ľudské zdroje U. S. Steel Košice Martina Pitoráka a ďalších manažérov košickej oceliarne, slávnostne otvorili Tréningové centrum pre montáž a demontáž.

"Naším cieľom bolo vybudovať pracovisko so zameraním na výučbu a výcvik zručností pri montážnych a demontážnych prácach, ktoré sú potrebné pri údržbe strojných zariadení. Tréningové centrum je situované v hale C a s kapacitou dvanásť pracovných miest umožňuje organizovať výučbu jednej výchovnej skupiny. Základné vybavenie pozostáva z pracovných stolov, pracovných skriniek, ktoré sú vybavené náradím používaným pri montáži, meradlami i strojným zariadením - ručnými lismi či vaňou na čistenie súčiastok," informoval zástupca riaditeľa školy Ján Eiben.

Tréningové centrum bude slúžiť žiakom učebných odborov mechanik opráv strojov a zariadení a mladým ľuďom študijných odborov hutník operátor a mechanik strojov a zariadení. Získajú v ňom vedomosti v oblasti prípravy súčiastok pre montáž, vytvárania rozoberateľných a nerozoberateľných spojov, montáže mechanizmov na prenášanie a premenu pohybu, montáže a dohotovenia mazacej a chladiacej sústavy stroja i zásad údržby strojového parku.

"V rámci vyučovania žiaci spoznajú aj kardinálne pravidlá pre údržbu, ktoré sú platné v spoločnosti U. S. Steel Košice," doložil J. Eiben.

Vybudovanie Tréningového centra je ďalším krokom modernizácie podmienok pre prípravu budúcich odborníkov tak, aby mali možnosť spoznať technológiu, nástroje a pomôcky, aké sa používajú v praxi. Na jeho zriadenie a technické vybavenie výrazne prispeli aj spoločnosť U. S. Steel Košice a odbor školstva Košického samosprávneho kraja.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu