KONTAKT  |    _eng _sk

Profitujú mladí ľudia aj fabrika
           Pridané: 14.02.2018
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Študenti

Program celoročnej praxe vysokoškolákov v U. S. Steel Košice pokračuje

Príležitosť získať praktické skúsenosti prácou na projektoch v reálnom prostredí firmy ponúka spoločnosť U. S. Steel Košice študentom vysokých škôl a univerzít prostredníctvom programu celoročnej praxe, ktorý sa začal vlani v januári. Aktuálne je doňho zapojených sedemdesiatdva vysokoškolákov predovšetkým z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Strojníckej fakulty, Ekonomickej fakulty, Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, Fakulty BERG a Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ale aj Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Celoročná prax, ktorá umožňuje košickej oceliarni budovať so študentmi pracovný vzťah a lepšie spoznať svojich budúcich potenciálnych zamestnancov, ocenil v krátkom príhovore na spoločnom stretnutí predstaviteľov top manažmentu firmy a mladých ľudí, ktoré zorganizoval 23. januára 2018 v šikmej zasadačke tím generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču, aj prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso. „Či už v budúcnosti budete pracovať u nás alebo v inej organizácii v oblasti, ktorú študujete alebo mimo nej, skúsenosti nadobudnuté počas tohto programu vám pomôžu pri riešení otázok vo vašom profesionálnom živote. Tento program je pre vás veľkou príležitosťou získať praktické skúsenosti v oblasti vášho štúdia a popritom sa naučiť aj určité aspekty podnikania. A je prínosným aj pre našu spoločnosť, keďže máme možnosť  stretnúť sa s mladými talentami. Vďaka vašim nápadom takisto nachádzame oblasti, v ktorých sa môžeme zlepšiť. A za to sme vám všetkým vďační,“ uviedol okrem iného pred praktikantmi prezident.

Najviac študentov, dovedna tridsať, pracuje na konkrétnych projektoch pod vedením skúsených mentorov vo výrobných prevádzkach, dvanásti na informačných technológiách, ďalší sa spolupodieľajú na riešení programov spolu s kolegami z inžinierskych činností a inovácií, finančného úseku, nákupu, bezpečnosti, obchodného úseku, ľudských zdrojov i dcérskych spoločností.

Januárové stretnutie praktikantov s top manažérmi spoločnosti  pokračovalo diskusiou na najrôznejšie témy, ktoré sa dotýkali nielen samotného programu ročnej praxe, ale i podnikania U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia