KONTAKT  |    _eng _sk

Naším poslaním je pomáhať. Robíme tak už pätnásty rok
           Pridané: 14.02.2018
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Komunita

Hovoríme so správkyňou Nadácie U. S. Steel Košice Slávkou Tvrdoňovou

Pätnásť rokov činnosti má za sebou Nadácia U. S. Steel Košice. O jej poslaní i doterajších aktivitách podporujúcich verejnoprospešné projekty v rôznych oblastiach hovoríme so správkyňou nadácie Slávkou Tvrdoňovou.

Pätnáste výročie  existencie Nadácie U. S. Stel Košice je príležitosťou na krátku bilanciu. Pripomeňme si jej začiatky i to, ako napĺňala nadácia v priebehu rokov svoje poslanie...

Nadácia U. S. Steel Košice bola založená 9. decembra 2002 na základe poskytnutých finančných prostriedkov od fyzických osôb vtedajšieho vedenia spoločnosti U. S. Steel Košice. Vznikla 11. decembra 2002 zapísaním do registra nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR, a to za účelom podpory verejnoprospešných aktivít vo viacerých oblastiach. Patrí k nim ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu, poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania a školstva, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt, veda a výskum, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a podpora dôchodcov – bývalých zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice. Finančné prostriedky na svoju činnosť nadácia čerpá z darov od U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností a z podielu zaplatenej dane z príjmov opäť od U. S. Steel Košice, jej dcérskych spoločností a tiež od našich zamestnancov. Poslaním nadácie je pomáhať, čomu nasvedčuje aj maličká štatistika. Od roku 2003 do roku 2017 podporila dovedna 1199 rôznorodých projektov, a to sumou vo výške 2 846 725 eur.

Vymenovať všetky určite nie je možné, vieme však, že je medzi nimi hodne zastúpená aj oblasť zdravotníctva.

Nadácia sa mnohokrát spolu so spoločnosťou U. S. Steel Košice a jej  zamestnancami podieľala na podpore vybraného zdravotníckeho zariadenia v Košiciach s regionálnym významom. Vďaka darom nadácie v súhrnnej výške 333 083 eur, spoločnosti U. S. Steel Košice i jej štedrým zamestnancom dostali v ostatných rokoch deväťkrát nemocnice a ich pacienti k dispozícii celý rad kvalitných prístrojov, ktoré pomáhajú pri liečbe a diagnostike závažných ochorení. Bola medzi nimi napríklad tretia klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, ktorá tak získala resuscitačné mobilné lôžko a ďalšie špeciálne prístroje. Viacnásobná podpora priniesla košickej detskej onkológii okrem iného aj systémy kvalitných a moderných infúznych púmp, lineárnych dávkovačov či polohovateľné elektronicky ovládané postele s vybavením. Mamárne centrum šačianskej nemocnice dostalo do výbavy digitálny mamograf na diagnostikovanie rakoviny prsníka. Nedá mi nespomenúť náš spoločný dar Detskej fakultnej nemocnici v podobe celotelového USG prístroja s príslušenstvom slúžiaci na urýchlenie a skvalitnenie diagnostiky detí,  45 počítačov a troch tlačiarní v celkovej hodnote 111 877,99 eura. Zadováženie prístroja sme riešili vo vlastnej réžii a nadácia tento dar kúpila z výťažku dobrovoľnej zbierky medzi zamestnancami, ku ktorému pridala, rovnako ako firma, rovnakú sumu.

Nadácia košickej oceliarne stála tiež pri zrode viacerých firemných projektov, ktoré priniesli a stále prinášajú úžitok mnohým ľuďom. Poviete nám o nich viac?

Spomeniem dva. Prvým je projekt Tvoja šanca hrať, ktorý sa od roku 2006 zameriava na podporu detí, ktorých rodiny nemajú dostatok zdrojov na financovanie ich športových aktivít. Vďaka nej majú šancu ďalej rozvíjať svoj talent. Program podpory mladých hokejistov sa týka predovšetkým chlapcov vo veku od 5,5 roka do 15 rokov, ktorým Nadácia U. S. Steel Košice uhrádza klubové poplatky v HC Košice a výdavky na nákup časti športového výstroja. Podobné je to s futbalovými talentami vo veku do 15 rokov sústredenými v Občianskom združení Košický atletický klub Jednota Košice. Pre dievčatá je určený program mladých basketbalistiek s rovnakou formou podpory. Od roka 2016 dávame väčšiu možnosť aj mladým talentovaným športovcom z radov detí zamestnancov U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností pracujúcich na trvalý úväzok, a to vo vybraných športoch, ku ktorým prioritne patria hokej, basketbal, futbal, prípadne iné športy. Od čias vzniku tohto projektu sme podporili spolu 531 detí vo výške 189 079 eur. Bolo medzi nimi  345 hokejistov, 129 basketbalistiek, 52 futbalistov, dvaja florbalisti, jedna plavkyňa a dve cyklistiky.

Druhým je nesporne štipendijný program...

Je to tak.  Program si dáva za cieľ podporovať v štúdiu na vysokých školách a univerzitách, nielen talentované deti z detských domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku, ale, od roku 2007, aj talentované deti zamestnancov U. S. Steel Košice, pracujúcich na trvalý úväzok. Od roku 2004, keď program vznikol, sme už udelili 315 štipendií, z toho len v aktuálnom akademickom roku je to 25 štipendií v celkovej výške 33 400 eur.

Aké oblasti plánuje nadácia podporiť z prostriedkov, ktoré jej v podobe dvoch či troch percent zo zaplatenej dane z vlaňajších príjmov zašlú na účet jej sympatizanti v tomto roku?

Nadácia U. S. Steel Košice bude vo svojom poslaní pokračovať a zo zaslaných finančných prostriedkov podporí hlavne projekty oblasti vzdelávania, športu a humanity.

 

Pomôžme pomáhať

Už ste sa rozhodli ktorému oprávnenému subjektu poukážete svoje dve či tri percentá zo zaplatenej dane z príjmov za minulý rok? Ak chcete pomôcť Nadácii U. S. Steel Košice v uskutočňovaní  jej zámerov, vyplňte  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % (dobrovoľníci) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré nájdete už čoskoro aj s predtlačenými údajmi nadácie na intranete, v stojanoch Ocele východu a na vrátniciach, a odovzdajte ho svojej mzdovej účtovníčke alebo v Zamestnaneckom centre najneskôr do 25. apríla 2018. Všetkým záujemcom o podporu určite poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice

Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Právna forma: nadácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

V prípade,  že sa rozhodnete pre iný subjekt, musíte vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručiť na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska sami.

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam