Vyhľadávanie:

Program environmentálnej excelentnosti

Program environmentálnej excelentnosti

V roku 2022 bude prebiehať kampaň environmentálnej excelentnosti (EE).  Kampaň EE bude prebiehať prostredníctvom X App a cez bannery a plagáty vo firme.

Kľúčové body

 • Environmentálna excelentnosť je kľúčovou súčasťou našich STEEL princípov:
  • E – Environmentálny dohľad,
  • E – Excelentnosť a zodpovednosť.
 • EE je  neoddeliteľnou súčasťou stratégie Best for All.
 • Záväzok environmentálnej excelentnosti začína záväzkom vrcholového manažmentu.
 • Je zodpovednosťou každého z nás:
  • prevádzkovať naše zariadenia environmentálne zodpovedným spôsobom a podnikať kroky pre zabezpečenie ochrany prírodných zdrojov,
  • byť v súlade s environmentálnymi zákonmi a požiadavkami, rovnako tak aj s našou environmentálnou politikou, postupmi, manuálmi a iniciatívami,
  • byť osobne zodpovedný za konanie v prospech environmentálne zodpovedného konania,
  • oznamovať každú aktuálnu alebo potenciálnu nezhodu s environmentálnymi zákonmi, predpismi, politikami a postupmi,
  • usilovať sa o zvýšenie našej energetickej efektívnosti, redukciu emisií a šetrenie energie a ďalších zdrojov
  • prioritne znovu využívať a recyklovať materiály do našich produktov pre zníženia nášho environmentálneho zaťaženia a zlepšenie udržateľnosti,
  • dohliadať na environmentálne správanie v lokalite,  kde prevádzkujeme naše zariadenia.

Environmentálna excelentnosť – TIPY v nakladaní s použitými batériami

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...