Vyhľadávanie:

Program environmentálnej excelentnosti

Program environmentálnej excelentnosti

V roku 2022 bude prebiehať kampaň environmentálnej excelentnosti (EE).  Kampaň EE bude prebiehať prostredníctvom X App a cez bannery a plagáty vo firme.

Kľúčové body

 • Environmentálna excelentnosť je kľúčovou súčasťou našich STEEL princípov:
  • E – Environmentálny dohľad,
  • E – Excelentnosť a zodpovednosť.
 • EE je  neoddeliteľnou súčasťou stratégie Best for All.
 • Záväzok environmentálnej excelentnosti začína záväzkom vrcholového manažmentu.
 • Je zodpovednosťou každého z nás:
  • prevádzkovať naše zariadenia environmentálne zodpovedným spôsobom a podnikať kroky pre zabezpečenie ochrany prírodných zdrojov,
  • byť v súlade s environmentálnymi zákonmi a požiadavkami, rovnako tak aj s našou environmentálnou politikou, postupmi, manuálmi a iniciatívami,
  • byť osobne zodpovedný za konanie v prospech environmentálne zodpovedného konania,
  • oznamovať každú aktuálnu alebo potenciálnu nezhodu s environmentálnymi zákonmi, predpismi, politikami a postupmi,
  • usilovať sa o zvýšenie našej energetickej efektívnosti, redukciu emisií a šetrenie energie a ďalších zdrojov
  • prioritne znovu využívať a recyklovať materiály do našich produktov pre zníženia nášho environmentálneho zaťaženia a zlepšenie udržateľnosti,
  • dohliadať na environmentálne správanie v lokalite,  kde prevádzkujeme naše zariadenia.

Environmentálna excelentnosť – TIPY v nakladaní s použitými batériami

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...