Vyhľadávanie:

Vybrali sme z rozhovoru s Luciou Benckovou v newslettri LEAN

Vybrali sme z rozhovoru s Luciou Benckovou v newslettri LEAN

Členmi Lean Institute Slovakia sú viacerí zamestnanci U. S. Steel Košice. Rozhovor s jednou z nich – Luciou Benckovou, proces manažérkou, uverejnil najnovší newsletter slovenského Lean inštitútu.

Lean môže pre každého znamenať niečo trochu iné. Čo rozumiete vy pod pojmom Lean?

Je toho viac: zjednodušenie, zlepšenie, „upratanie“ v procesoch, zmena myslenia, zmena firemnej kultúry, životný štýl.  

Čo považujete za svoje najväčšie úspechy v rámci implementácie Lean?

Najväčším úspechom pre mňa je, keď sa implementácia podarí. Keď sa navrhnuté lean opatrenia aj zrealizujú a udržia. Aby som nechodila ďaleko do minulosti, tak spomeniem projekt zo začiatku roka 2021. Išlo o zlúčenie niekoľkých úsekov v našej firme. Zmyslom projektu bolo nájsť synergie medzi nimi a zjednodušiť ich procesy. Bola to veľká výzva, veľký projekt so širokým záberom a veľmi malým časovým fondom. Projekt skončil úspešne, čo potvrdila nielen mimoriadne pozitívna spätná väzba od zadávateľa, ale aj to, že v praxi neustále vidím, ako sa navrhované opatrenia postupne implementujú a vždy cítim hrdosť na to, že som sa na tom spolupodieľala.  

S čím vo svete Lean ste naopak mali najviac problémov, kde ste narazili na prekážky?

Lean je spojený so zmenou: zmenou myslenia, zmenami v procesoch, zaužívaných postupoch. A zmeny sa väčšina ľudí obáva. Považujú ju za ohrozenie. Najviac prekážok teda spôsobujú sami ľudia a ich rezistencia voči zmenám. 

Ako ste sa s týmito prekážkami vyrovnali/vyrovnávate?

V praxi sa mi osvedčila trpezlivosť a pochopenie, že každý si potrebuje prejsť procesom zvykania si na zmenu. Veľmi pomáha vysvetľovať, ukazovať výhody, ktoré im lean a zmeny prinesú. Za najprínosnejšie však považujem to, keď ľudia vidia, že v tom nie sú sami, keď cítia, že sa na vás môžu spoľahnúť, keď im pomáhate.

Celý rozhovor si prečítajte na:  https://leaninstitute.sk/lucia-benckova/ [leaninstitute.sk]

Čo je to Lean INSTITUTE SLOVAKIA

Lean Institute Slovakia je oficiálnym partnerom celosvetového zoskupenia Lean Global Network.  Ide o exkluzívnu platformu vybudovanú  za účelom združovania a kooperácie Lean expertov a tvorby lean komunity v rámci Slovenska i zahraničia. Šírením povedomia a integráciou inovatívnych myšlienok Lean filozofie do praxe prispieva k zvyšovaniu produktivity a efektivity subjektov výrobného i nevýrobného sektora. Lean Institute Slovakia už niekoľko rokov úspešne organizuje Lean Summity s medzinárodnou účasťou.

Lean je spôsob práce a zároveň aj istá životná filozofia, ktorá si kladie za cieľ zvyšovať pridanú hodnotu procesov a znižovať úroveň plytvania zdrojmi, či ide o finančné prostriedky, ľudskú prácu, materiál a iné. Metodiku vyvinula spoločnosť Toyota po 2. svetovej vojne za účelom jej uplatnenia vo výrobnej sfére, no dnes sa už princípy Leanu úspešne uplatňujú aj v oblasti zdravotníctva, služieb, obchodných procesov, HR, stavebníctve, baníctve atď.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...