Vyhľadávanie:

Vybrali sme z rozhovoru s Luciou Benckovou v newslettri LEAN

Vybrali sme z rozhovoru s Luciou Benckovou v newslettri LEAN

Členmi Lean Institute Slovakia sú viacerí zamestnanci U. S. Steel Košice. Rozhovor s jednou z nich – Luciou Benckovou, proces manažérkou, uverejnil najnovší newsletter slovenského Lean inštitútu.

Lean môže pre každého znamenať niečo trochu iné. Čo rozumiete vy pod pojmom Lean?

Je toho viac: zjednodušenie, zlepšenie, „upratanie“ v procesoch, zmena myslenia, zmena firemnej kultúry, životný štýl.  

Čo považujete za svoje najväčšie úspechy v rámci implementácie Lean?

Najväčším úspechom pre mňa je, keď sa implementácia podarí. Keď sa navrhnuté lean opatrenia aj zrealizujú a udržia. Aby som nechodila ďaleko do minulosti, tak spomeniem projekt zo začiatku roka 2021. Išlo o zlúčenie niekoľkých úsekov v našej firme. Zmyslom projektu bolo nájsť synergie medzi nimi a zjednodušiť ich procesy. Bola to veľká výzva, veľký projekt so širokým záberom a veľmi malým časovým fondom. Projekt skončil úspešne, čo potvrdila nielen mimoriadne pozitívna spätná väzba od zadávateľa, ale aj to, že v praxi neustále vidím, ako sa navrhované opatrenia postupne implementujú a vždy cítim hrdosť na to, že som sa na tom spolupodieľala.  

S čím vo svete Lean ste naopak mali najviac problémov, kde ste narazili na prekážky?

Lean je spojený so zmenou: zmenou myslenia, zmenami v procesoch, zaužívaných postupoch. A zmeny sa väčšina ľudí obáva. Považujú ju za ohrozenie. Najviac prekážok teda spôsobujú sami ľudia a ich rezistencia voči zmenám. 

Ako ste sa s týmito prekážkami vyrovnali/vyrovnávate?

V praxi sa mi osvedčila trpezlivosť a pochopenie, že každý si potrebuje prejsť procesom zvykania si na zmenu. Veľmi pomáha vysvetľovať, ukazovať výhody, ktoré im lean a zmeny prinesú. Za najprínosnejšie však považujem to, keď ľudia vidia, že v tom nie sú sami, keď cítia, že sa na vás môžu spoľahnúť, keď im pomáhate.

Celý rozhovor si prečítajte na:  https://leaninstitute.sk/lucia-benckova/ [leaninstitute.sk]

Čo je to Lean INSTITUTE SLOVAKIA

Lean Institute Slovakia je oficiálnym partnerom celosvetového zoskupenia Lean Global Network.  Ide o exkluzívnu platformu vybudovanú  za účelom združovania a kooperácie Lean expertov a tvorby lean komunity v rámci Slovenska i zahraničia. Šírením povedomia a integráciou inovatívnych myšlienok Lean filozofie do praxe prispieva k zvyšovaniu produktivity a efektivity subjektov výrobného i nevýrobného sektora. Lean Institute Slovakia už niekoľko rokov úspešne organizuje Lean Summity s medzinárodnou účasťou.

Lean je spôsob práce a zároveň aj istá životná filozofia, ktorá si kladie za cieľ zvyšovať pridanú hodnotu procesov a znižovať úroveň plytvania zdrojmi, či ide o finančné prostriedky, ľudskú prácu, materiál a iné. Metodiku vyvinula spoločnosť Toyota po 2. svetovej vojne za účelom jej uplatnenia vo výrobnej sfére, no dnes sa už princípy Leanu úspešne uplatňujú aj v oblasti zdravotníctva, služieb, obchodných procesov, HR, stavebníctve, baníctve atď.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...