Vyhľadávanie:

Program Spoločne pre región pomáha lokálnym komunitám

Program Spoločne pre región pomáha lokálnym komunitám

Košice, 6. máj 2020 – Hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia dnes zverejnili výsledky grantového programu Spoločne pre región, prostredníctvom ktorého dlhodobo podporujú aktívne neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského kraja. Vďaka finančnej podpore    U. S. Steel Košice vo výške 13 000 eur sa aj tento rok zrealizuje šesť zmysluplných projektov najmä v prospech detí a mladých ľudí na východe Slovenska.

„Napriek zložitej dobe, ktorú kvôli pandémii COVID-19 zažívame, nepoľavujeme v snahe pomáhať komunitám v našom okolí. Práve teraz je dôležité prejaviť spolupatričnosť a ukázať, že silní pomáhajú slabším, aktívni sa starajú o znevýhodnených. Partnerstvá, ktoré obstoja v ťažkých časoch, sú hodnotnejšie a udržateľnejšie,“ hovorí James Bruno, prezident  U. S. Steel Košice. „Obzvlášť si cením, že do každého z projektov sú aktívne zapojení zamestnanci našej firmy.“

Jedným z nich je aj oceliar Rastislav Šelepský, líder OZ Priatelia trstenskej prírody, ktoré roky zveľaďuje životné prostredie a zapája do aktivít mládež i obyvateľov obce. Vďaka grantu tento rok vybudujú dažďovú záhradu pri ZŠ, budú prednášať o význame vody v krajine a jej hospodárnom využívaní. OZ Usmej sa na mňa zorganizuje viacero tvorivých dielní pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež, ktoré, okrem iného, budú maľovať ponožky pre ľudí v núdzi. Cieľom projektu Jaklovský dopraváčik je urobiť dopravnú výchovu pre deti v obecnej MŠ a ZŠ  zaujímavou, interaktívnou a praktickou.  Vďaka podpore z programu budú môcť dobrovoľníci zo združenia Enjoy the ride zlepšiť podmienky na tréning i súťaženie zhotovením novej freestylovej prekážky v cyklistickom areáli na sídlisku KVP v Košiciach, ktorý postupne budujú na mieste bývalej stavebnej skládky. V obci Hrašovík sa spojí komunita pri revitalizácii ihriska v snahe zlepšiť podmienky pre bezpečné športovanie, hry a oddych obyvateľov i návštevníkov. Zaujímavé plány majú aj v obci Obišovce, kde s pomocou štyridsiatich dobrovoľníkov z košickej oceliarne nadviažu na projekty spojené s obnovou hradu a zatraktívnia miesto opravením cesty a vysadením slivkovej aleje.

Partnerom U. S. Steel Košice a administrátorom programu je už trinásť rokov Karpatská nadácia. Za ten čas spoločne podporili 113 organizácií sumou 281 400 EUR.

„S U. S. Steel Košice dlhodobo spolupracujeme na budovaní lepšieho života pre ľudí na východnom Slovensku. Túto spoluprácu považujeme za kľúčovú pri vytváraní zdravých komunít, ktoré sú veľmi dôležité pre dobre fungujúcu spoločnosť. V tomto období je veľmi dôležité, aby ľudia mysleli pozitívne, pomáhali si a pripravovali sa na spoločné aktivity.  Sme preto veľmi radi, že sme mali opäť možnosť podporiť viacero skvelých iniciatív, v ktorých dobrovoľnícky pomáhajú aj zamestnanci U. S. Steel Košice,“ skonštatovala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.       

Zoznam podporených organizácií a projektov:
•    Obec Hrašovík: Miesto športu, hier a oddychu – 2 500 EUR
•    Obec Jaklovce: Jaklovský dopraváčik – 2 497 EUR
•    Obec Obišovce: Ku hradu slivkovou alejou - 2 500 EUR
•    OZ Enjoy the ride: Fun box for training skills – 2 500 EUR
•    OZ Priatelia trstenskej prírody: Voda je život, naučme sa s ňou hospodáriť – 1 810 EUR
•    OZ Usmej sa na mňa: Niečo menej, niečo viac – 1 193 EUR

- KONIEC -

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača, hovorca                        Laura Dittel, riaditeľka
U. S. Steel Košice                         Karpatská nadácia
tel.: +421 55 673 4618                  tel.:+ 421 55 622 1152
jbaca@sk.uss.com                        laura.dittel@karpatskanadacia.sk


U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčšia hutnícka spoločnosť na Slovensku a zároveň popredný firemný partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho partneri a zamestnanci. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, environmentálnych a vzdelávacích programov, projektov pomáhajúcich pri zachovaní kultúrnej identity regiónu, či zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. U. S. Steel Košice podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity. Viac informácií na www.usske.sk

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život. Viac informácií na www.karpatskanadacia.sk

 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...