Vyhľadávanie:

Prvá "sezóna" v InfoUSA centre v Košiciach

Prvá "sezóna" v InfoUSA centre v Košiciach

Info USA
Jozef Fabrici na snimke (vľavo) je kordinátorom Info USA centra, ktoré má pre svojich návštevníkov k dispozícii bohatý knižničný fond.

InfoUSA centrum pri Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach má za sebou prvú sezónu 2004/2005. Centrum je popri Nemeckej študovni druhým medzinárodno-kultúrnym článkom v sieti študovní Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Bolo otvorené na jar minulého roka ako spoločný projekt medzi ŠVK v Košiciach a sekciou verejných záležitostí Veľvyslanectva Spojených štátov na Slovensku. Náplňou činnosti košického InfoUSA centra je poskytovať knižničné služby a prístup k aktuálnym a dôveryhodným informáciám o Spojených štátoch a tiež organizovať kultúrno-vzdelávacie programy pre širokú verejnosť.

Knižničné služby

Centrum spravuje pestrú kolekciu kníh o Spojených štátoch amerických, ktorá okrem iného obsahuje referenčné tituly, diela americkej literatúry, materiály k výučbe anglického jazyka, vybrané informačné materiály z U. S. State Department Office, ale tiež rastúcu zbierku audio a video materiálov a CD-ROM. V súčasnosti knižná kolekcia centra obsahuje viac ako 1100 knižných jednotiek a je neustále doplňovaná aj na základe podnetov a žiadostí samotných používateľov. Hovoriac o dopĺňaní fondu, len nedávno dostalo naše InfoUSA centrum z Veľvyslanectva USA v SR novú zásielku 350 titulov, z ktorých podstatnú časť tvorí jazyková literatúra. Práve v týchto letných mesiacoch ju spracúvame. Radi by sme spomenuli i prírastky od darcov. V prvom roku existencie, InfoUSA získalo takýmto spôsobom niekoľko desiatok zaujímavých kníh. I touto cestou by sme sa preto chceli poďakovať všetkým našim darcom, mimo iných hlavne rodinám McNaryovcov a Bakerovcov. Aj rozsah našej kolekcie umožnil, že centrum v uplynulej sezóne poskytlo okolo 900 knižných titulov v rámci prezenčnej a absenčnej výpožičnej služby.

Informačné služby

V rámci informačných služieb InfoUSA Košice pomáha používateľom pri vyhľadávaní vybraných informácií o USA predovšetkým v oblasti vzdelávania (možnosti štúdia v USA), mobility osôb (základné informácie o vízach) a referenčných údajov (pomoc pri vyhľadávaní kontaktov na subjekty pôsobiace v USA). Tieto služby majú striktne nekomerčný charakter a InfoUSA centrum pri ich poskytovaní úzko spolupracuje s oficiálnymi inštitúciami Spojených štátov amerických na Slovensku. Od septembra 2004 do konca júna 2005 centrum vybavilo viac ako 1000 žiadostí o takéto informácie.

Kultúrno-vzdelávacie programy

Pravidelnými podujatiami centra sú stredajšie verejné premietania filmov s tematikou USA. V sezóne 2004/ 2005 bolo pripravených 32 verejných premietaní, na ktorých sa zúčastnilo približne 60 záujemcov. V rámci realizovania projektov verejnej diplomacie zorganizovalo InfoUSA Košice 18 tematických podujatí, na príprave ktorých sme úzko spolupracovali s Veľvyslanectvom USA na Slovensku, Fulbrightovou komisiou v SR, Americkou obchodnou komorou v Košiciach, školami, viacerými mimovládnymi organizáciami i firmami z regiónu východného Slovenska. Teší nás bohatá spolupráca s firmou U. S. Steel Košice s.r.o., a to hlavne s ľuďmi z úseku ľudských zdrojov - Expatriates a z útvaru Vonkajších vzťahov. Sme radi, že sa nám pre spoluprácu na podujatiach InfoUSA centra podarilo získať i niektorých Američanov žijúcich v Košiciach. Obzvlášť cennou a vítanou bola angažovanosť pani Boskovichovej, ktorá nám svojimi radami i pomocou pomohla pri organizovaní viacerých úspešných podujatí. V uplynulej sezóne sa na podujatiach v InfoUSA Košice zúčastnilo viac ako 460 záujemcov. Okrem toho, možnosť exkurzie do nášho centra využilo do konca júla 20 školských skupín, na ktorých sa zúčastnilo približne 450 študentov stredných škôl.

Čo nové plánujeme do budúcej sezóny?

V sezóne 2005/2006 bude InfoUSA Košice i naďalej úzko spolupracovať so svojimi doterajšími partnermi na príprave podujatí. Zároveň sa budeme snažiť o získanie nových partnerov. Veľký potenciál vidíme v prehlbovaní spolupráce s Americkou obchodnou komorou a sme radi, že sa o náš región zaujímajú stále noví investori zo Spojených štátov. Prirodzene sa tým zväčšuje priestor pre činnosť nášho centra. V oblasti vzdelávania by sme chceli ešte viac prehĺbiť spoluprácu so strednými a vysokými školami hlavne v oblasti jazykovej prípravy. Čo sa týka pravidelných kultúrnych podujatí, v prípade, že sa nám podarí nájsť vhodného spolupracovníka, radi by sme v sezóne 2005/2006 rozšírili program InfoUSA Košice o literárne podujatia. Malo by ísť o verejné čítania z pôvodnej americkej prózy a poézie.

Slovo na záver

Nápad zriadiť prvé takéto centrum práve v Košiciach nebol vôbec náhodný. Výstižne to poznamenal počas slávnostného otvorenia centra bývalý veľvyslanec USA na Slovensku Ronald Weiser: "Košice, ako vstupná brána na východ Slovenska, sú ideálnym hostiteľským miestom pre InfoUSA centrum". Samozrejme, že toto rozhodnutie bolo posilnené aj prítomnosťou Američanov žijúcich v regióne Košíc. Mnohí z nich pochádzajú z Pittsburghu, z oblasti, do ktorej sa v minulosti vysťahovalo aj veľa Slovákov z východného Slovenska. Preto umiestnenie takéhoto infocentra práve v Košiciach má vo svetle historických faktov aj symbolický význam. Veríme, že existencia InfoUSA pri ŠVKK je pre obyvateľov Košíc i priľahlých regiónov, popri Goetheho inštitúte, Britskej rade i Francúzskej aliancii, vhodným obohatením v oblasti prezentácie a spoznávania iných svetových kultúr.

Vybrané podujatia InfoUSA Košice v sezóne 2004/2005

 1. Beseda s veľvyslancom USA na Slovensku Ronaldom Weiserom (13. september 2004)
 2. Prednáška Patricka McEacherna na tému Spojené štáty, NATO a Európska únia v dvadsiatom prvom storočí (29. september 2004)
 3. Beseda s Vladimírom Dančišinom na tému Ako sa volí prezident USA (21. október 2004)
 4. Seminár s Jeroldom D Kappelom na tému Efektívne riadenie kultúrnych organizácií (28 - 29 október 2004)
 5. Štúdium v USA, podujatie v rámci Medzinárodného týždňa vzdelávania (15. november 2004)
 6. Prednáška Pamely Dragovichovej na tému Legislatívny proces v USA (15. november 2004)
 7. Prednáška Iana Hancocka, Rómovia v Spojených štátoch, spojená s prezentáciou slovenskej verzie jeho knihy My Rómsky národ (14. január 2005)
 8. Prezentácia Slovensko - súčasť Európy, ktorú stojí za to navštíviť (12. marec 2005)
 9. Prednáška Washington - hlavné mesto Spojených štátov amerických pre študentov Gymnázia T. Akvinského v Košiciach (23. marec 2005)
 10. Podujatie pri príležitosti medzinárodného dňa Rómov (7. apríl 2005)
 11. Beseda s hráčkami Delty ICP Košice na tému Ženský basketbal v USA a v Európe (26. apríl 2005)
 12. Prednáška Steva C. Roopa Populizmus - rastúca výzva pre liberálne demokracie (13. máj 2005)
 13. Prednáška Aljaška pre študentov Hotelovej akadémie z Košíc (26. máj 2005)
 14. Prezentácia Lucie Maškovej U. S. Commercial Service ( 8. jún 2005)
 15. Prednáška Howarda Wolfa Písanie v tieni holokaustu (22. jún 2005)

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...