KONTAKT  |    _eng _sk

Prvé kurzy už v najbližších dňoch
           Pridané: 28.07.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 30/2008

Výhody e-learningu, moderného spôsobu vzdelávania, sú nesporné

E-learning je moderný spôsob vzdelávania s podporou počítačových technológií, ktorý v sebe spája text, obrazovú informáciu a zvuk. Poskytuje nielen vedomosti, ale snaží sa sprostredkovať aj samotný proces učenia: jeho postupnosť, logiku výkladu, opakovanie, cvičenie a skúšanie nadobudnutých vedomostí. Výhodou je, že si každý môže určiť čas, kedy sa bude vzdelávať, do určitej miery aj študijné tempo a obsah vzdelávania a má tiež možnosť kedykoľvek sa vrátiť k už absolvovanému kurzu.

Samozrejme, nie všetky školenia sa dajú realizovať formou e-learningu, ale vhodným zlúčením klasických prístupov a e-learningu je možné zo vzdelávania urobiť pútavý, adresný, individuálny a interaktívny proces integrovaný do každodenného života. Aj pre oblasti, kde je osobný kontakt s lektorom považovaný za nezastupiteľný, je možné napríklad elektronicky "predškoliť" študentov. Tí potom na školenie s lektorom prichádzajú už s množstvom informácií a otázok, lektor sa môže venovať iba zaujímavým či zložitejším častiam výučby a tak významne obohatiť jej obsah.

"V oblasti vzdelávania sa chceme rozvíjať a neustále zlepšovať, preto sme sa rozhodli v prípade niektorých kurzov formu výučby rozšíriť," hovorí generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča. "V spolupráci s našimi odbornými útvarmi sme pre TH zamestnancov pripravili e-learningové školiace programy pre systém manažérstva kvality (SMK), systém environmentálneho manažérstva (EMS), ochranu pred požiarmi a konzultácie k opakovacím skúškam z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci." Ako ďalej konštatoval, v oblasti manažérskeho vzdelávania sú v štádiu prípravy krátke kurzy. Ide napríklad o Manažment času a priorít, Riešenie problémov a rozhodovanie alebo Prezentačné zručnosti.

V najbližších dňoch dostanú TH zamestnanci e-mail týkajúci sa opakovacieho školenia z SMK a EMS formou e-learningu. Na osobnom portáli v časti Školenia - e-learning sú pre nich pripravené oba kurzy, ktoré si musia preštudovať a následne, do uvedeného termínu, absolvovať testy. Informácia o absolvovaní školenia a výsledky testu budú automaticky prenesené do IS Financial 2000. Výsledky testu bude mať tiež k dispozícii priamy nadriadený. Absolvovanie kurzu Systém manažérstva kvality, aj s testom, bude každému trvať približne jednu hodinu, kurz Systém environmentálneho manažérstva asi 40 minút. Samozrejme, tento čas je len orientačný. Platí v prípade, že kurz budú jeho frekventanti robiť celý naraz, bez prerušenia a bez zohľadnenia individuálneho tempa štúdia.

O realizácii ďalších nových e-learningových kurzov budeme včas informovať.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...