KONTAKT  |    _eng _sk

Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
           Pridané: 18.01.2018
Autor: -ker-
Kategória: Bezpečnosť

„Toto je nové ocenenie Safety Champion. Gratulujem vám, ste jeho prvou držiteľkou!“ povedal prezident firmy Scott Buckiso na stretnutí vo War Roome v stredu 17. januára pri odovzdávaní ceny Marcele Krupášovej z DZ Zušľachťovne a obalová vetva. Zároveň jej poďakoval za to, čo urobila a tiež za to, že mala odvahu vystúpiť a všetkým povedať, aké dôležité je upozorniť na hrozby, ktoré môžu mať za následok ohrozenie zdravia či života ľudí pri výkone ich práce. Ako sa uvádza v zdôvodnení návrhu, Marcela Krupášová získala ocenenie najmä za spoluprácu pri vytváraní videa po pracovnom úraze kolegu, ktorý prekladal plechy nesprávnym spôsobom. Napriek tomu, že ho upozornila na hroziace nebezpečenstvo však kolega v práci pokračoval, čo sa mu neskôr stalo osudným. Plechy sa na neho zosypali a spôsobili mu vážne zranenia. Marcela Krupášová preto v bezpečnostnom videu vyzýva železiarov, aby upozorňovali novo nastúpených zamestnancov v prípade, že im hrozí nejaké nebezpečenstvo a prízvukovali im, aké riziká sú spojené s výkonom ich práce.

Ako informoval riaditeľ pre systém BOZP a protiplynovú ochranu Vladimír Manica, ocenenie Šampión BOZP (Safety Champion), bude odteraz  odovzdávané každý mesiac a môže ho získať jednotlivec za prínos k BOZP v predchádzajúcom mesiaci. Nominovaní môžu byť zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych firiem, ktorí sa aktívne podieľajú na odhaľovaní a odstraňovaní rizík, ďalej za príkladný postoj k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, za zabránenie nežiaducej udalosti, či vedenie tímu pri riešení BOZP.  Výber z nominovaných urobí komisia zložená zo zástupcov vedenia výroby, útvaru GM pre bezpečnosť a hygienu a REACH a odborovej organizácie. Návrh s uvedením mena a krátkeho zdôvodnenia môže poslať každý zamestnanec alebo vedúci pracovník spoločnosti na emailovú adresu UtvarBezpecnostiSafety@sk.uss.com.  Ocenenie zahŕňa sklenenú plastiku s vygravírovaným nápisom Safety Champion, drobné upomienkové predmety, ale aj poukaz na sumu100 eur.

 

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia