Vyhľadávanie:

Prvý krok pomoci

Prvý krok pomoci

Európski sociálni partneri Eurofer a IndustriALL podporili akčný plán pre oceľ

Riešenie problémov európskeho oceliarstva je v súčasnosti aktuálnou témou sociálnych partnerov. Európska únia je druhým najväčším výrobcom ocele na svete, s výkonom okolo 170 miliónov ton ročne, čo predstavuje 11 percent z globálnej výroby. V roku 2012 si prvenstvo vo výrobe ocele udržala Čína s produkciou viac ako 716 miliónov ton ocele. Slovensko obsadilo v zostavenom rebríčku 31. miesto s výrobou 4,4 milióna ton.

Oceľ je súčasťou série ďalších priemyselných odvetví, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo, elektronika, strojárstvo a elektrotechnika. Dnes sa európsky oceliarsky priemysel ocitá vo veľmi zložitej a ťažkej situácii. Prebiehajúca hospodárska kríza viedla k výraznému poklesu výrobnej činnosti a dopyt je zhruba o 27 percent nižší ako pred krízou. Dôsledkom tohto zníženia bolo zatvorenie niekoľkých výrobných závodov, kde v ostatných rokoch došlo k zrušeniu 40 tisíc pracovných miest. Preto očakávaný tlak na reštrukturalizáciu a zníženie výrobných kapacít bude v dohľadnej budúcnosti jednou z hlavných úloh v tomto odvetví. Dnes je už známe, že nadmerná výrobná kapacita nie je iba európskym problémom a OECD odhaduje, že i napriek tomu celková výroba v nadchádzajúcich dvoch rokoch vzrastie vo svete o 118 miliónov ton na úroveň 2 171 miliónov v roku 2014. V Európe sa hutnícky priemysel potrebuje vyrovnať nielen s nízkym dopytom a nadmernými výrobnými kapacitami, ale aj s vysokými cenami energií. Výrobcovia potrebujú investovať do energetických zdrojov a vyrábať inovatívne produkty.

Svetový trh od roku 2000 rástol hlavne v rozvíjajúcich sa krajinách v Ázii, kde sa do roku 2012 výroba zvýšila o 71 percent. Čínsky oceliarsky priemysel v súčasnosti tvorí takmer 50 percent svetovej výroby ocele. Navyše, niektoré susedné krajiny (Rusko, Ukrajina a Turecko) zlepšili svoje výrobné kapacity a sú schopné vo zvýšenej miere dodávať oceľ na trh Európskej únie. Ceny železnej rudy a koksovateľného uhlia, po ktorých je zo strany rozvíjajúcich sa ekonomík silný dopyt, neustále rastú. Všeobecne je známe, že oceľ sa môže bez straty kľúčových vlastností, ako je pevnosť, ťažnosť a tvárnosť, znovu recyklovať. Preto je potrebné chrániť si domáce trhy so šrotom a zabrániť nelegálnemu vývozu tohto odpadu ako cennej suroviny. Tieto a mnoho ďalších opatrení, ktoré je pre ochranu trhu v Európskej únii potrebné v krátkej budúcnosti riešiť, sú zapracované v akčnom pláne pre európsku oceľ, ktorý bol predstavený 11. júna 2013 v Európskej komisii. Akčný plán je prvým z krokov pomoci oceliarskemu priemyslu, ktorý musí čeliť hlavne ekonomickým, sociálnym a environmentálnym problémom. Plán vytvára rámec novej priemyselnej politiky na udržanie konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

Európski sociálni partneri považujú akčný plán pre oceľ za prvý krok na ceste k uznaniu oceliarskeho odvetvia za strategicky významné. Je v ňom zároveň zdôraznené, že toto odvetvie je chrbticou prosperity Európy a nevyhnutnou súčasťou európskeho dodávateľského reťazca, čím poskytuje priamu a nepriamu zamestnanosť pre milióny európskych občanov. Eurofer (Asociácia európskych výrobcov ocele) a IndustriALL (Európske odborárske združenie pre priemysel) chcú problémom v európskom oceliarskom priemysle čeliť spoločnou stratégiou. Jedným z nástrojov je sociálny dialóg, ktorý bude tvoriť základ pre zvolanie okrúhleho stola v rámci Európskej komisie. Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani s podporou komisára pre zamestnanosť a sociálne veci Lászlóa Andora a ďalších zainteresovaných za stranu odborov sú zárukou, že na realizáciu tohto plánu budú spoločne dozerať. Európsky oceliarsky priemysel v súčasnosti zamestnáva priamo 350 tisíc zamestnancov a Európske odborárske združenie pre priemysel zastupuje záujmy 7,1 milióna zamestnancov. V odborárskom združení IndustriALL má vo výbore pre oceľ za Slovenskú republiku zastúpenie aj Rada odborov U. S. Steel Košice.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...