Vyhľadávanie:

Prvý krok pomoci

Prvý krok pomoci

Európski sociálni partneri Eurofer a IndustriALL podporili akčný plán pre oceľ

Riešenie problémov európskeho oceliarstva je v súčasnosti aktuálnou témou sociálnych partnerov. Európska únia je druhým najväčším výrobcom ocele na svete, s výkonom okolo 170 miliónov ton ročne, čo predstavuje 11 percent z globálnej výroby. V roku 2012 si prvenstvo vo výrobe ocele udržala Čína s produkciou viac ako 716 miliónov ton ocele. Slovensko obsadilo v zostavenom rebríčku 31. miesto s výrobou 4,4 milióna ton.

Oceľ je súčasťou série ďalších priemyselných odvetví, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo, elektronika, strojárstvo a elektrotechnika. Dnes sa európsky oceliarsky priemysel ocitá vo veľmi zložitej a ťažkej situácii. Prebiehajúca hospodárska kríza viedla k výraznému poklesu výrobnej činnosti a dopyt je zhruba o 27 percent nižší ako pred krízou. Dôsledkom tohto zníženia bolo zatvorenie niekoľkých výrobných závodov, kde v ostatných rokoch došlo k zrušeniu 40 tisíc pracovných miest. Preto očakávaný tlak na reštrukturalizáciu a zníženie výrobných kapacít bude v dohľadnej budúcnosti jednou z hlavných úloh v tomto odvetví. Dnes je už známe, že nadmerná výrobná kapacita nie je iba európskym problémom a OECD odhaduje, že i napriek tomu celková výroba v nadchádzajúcich dvoch rokoch vzrastie vo svete o 118 miliónov ton na úroveň 2 171 miliónov v roku 2014. V Európe sa hutnícky priemysel potrebuje vyrovnať nielen s nízkym dopytom a nadmernými výrobnými kapacitami, ale aj s vysokými cenami energií. Výrobcovia potrebujú investovať do energetických zdrojov a vyrábať inovatívne produkty.

Svetový trh od roku 2000 rástol hlavne v rozvíjajúcich sa krajinách v Ázii, kde sa do roku 2012 výroba zvýšila o 71 percent. Čínsky oceliarsky priemysel v súčasnosti tvorí takmer 50 percent svetovej výroby ocele. Navyše, niektoré susedné krajiny (Rusko, Ukrajina a Turecko) zlepšili svoje výrobné kapacity a sú schopné vo zvýšenej miere dodávať oceľ na trh Európskej únie. Ceny železnej rudy a koksovateľného uhlia, po ktorých je zo strany rozvíjajúcich sa ekonomík silný dopyt, neustále rastú. Všeobecne je známe, že oceľ sa môže bez straty kľúčových vlastností, ako je pevnosť, ťažnosť a tvárnosť, znovu recyklovať. Preto je potrebné chrániť si domáce trhy so šrotom a zabrániť nelegálnemu vývozu tohto odpadu ako cennej suroviny. Tieto a mnoho ďalších opatrení, ktoré je pre ochranu trhu v Európskej únii potrebné v krátkej budúcnosti riešiť, sú zapracované v akčnom pláne pre európsku oceľ, ktorý bol predstavený 11. júna 2013 v Európskej komisii. Akčný plán je prvým z krokov pomoci oceliarskemu priemyslu, ktorý musí čeliť hlavne ekonomickým, sociálnym a environmentálnym problémom. Plán vytvára rámec novej priemyselnej politiky na udržanie konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

Európski sociálni partneri považujú akčný plán pre oceľ za prvý krok na ceste k uznaniu oceliarskeho odvetvia za strategicky významné. Je v ňom zároveň zdôraznené, že toto odvetvie je chrbticou prosperity Európy a nevyhnutnou súčasťou európskeho dodávateľského reťazca, čím poskytuje priamu a nepriamu zamestnanosť pre milióny európskych občanov. Eurofer (Asociácia európskych výrobcov ocele) a IndustriALL (Európske odborárske združenie pre priemysel) chcú problémom v európskom oceliarskom priemysle čeliť spoločnou stratégiou. Jedným z nástrojov je sociálny dialóg, ktorý bude tvoriť základ pre zvolanie okrúhleho stola v rámci Európskej komisie. Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani s podporou komisára pre zamestnanosť a sociálne veci Lászlóa Andora a ďalších zainteresovaných za stranu odborov sú zárukou, že na realizáciu tohto plánu budú spoločne dozerať. Európsky oceliarsky priemysel v súčasnosti zamestnáva priamo 350 tisíc zamestnancov a Európske odborárske združenie pre priemysel zastupuje záujmy 7,1 milióna zamestnancov. V odborárskom združení IndustriALL má vo výbore pre oceľ za Slovenskú republiku zastúpenie aj Rada odborov U. S. Steel Košice.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...