Vyhľadávanie:

Rekondičné pobyty - hluk

Rekondičné pobyty - hluk

Ak ste v minulom vydaní Ocele východu nezachytili informáciu o zásadách poskytovania rekondičných pobytov pre "hlukárov" v tomto roku, neprehliadnite nasledujúce riadky.

Rekondičné pobyty sú určené zdravým zamestnancom ako kompenzácia možných nepriaznivých pracovných podmienok a prevencia možného poškodenia zdravia vzhľadom na vykonávanú prácu v konkrétnych pracovných podmienkach. Zamestnancom, ktorí sú pri práci v kategórii 3 a 4 vystavení len faktoru hluk, sa rekondičný pobyt v zmysle platného zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci neposkytuje. Spoločnosť U. S. Steel Košice však poskytuje rekondičné pobyty nad rámec uvedeného zákona, to znamená pri expozícii len hluku. Zásady účasti na týchto 6-dňových rekondičných pobytoch sú rovnaké ako u rekondičných pobytov, zabezpečovaných v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Sociálna komisia rozhodla, že v roku 2012 budú 6-dňové rekondičné pobyty pre zamestnancov pracujúcich v hluku realizované v Kúpeľoch Nový Smokovec, a.s., a to v nasledujúcich termínoch:

24. september 2012
8. október 2012
22. október 2012
29. október 2012
5. november 2012
12. november 2012
19. november 2012
26. november 2012
3. december 2012


Spoločnosť uhradí 100 percent nákladov spojených s účasťou zamestnanca na uvedenom pobyte, pričom jeho hodnota je nepeňažným príjmom na strane zamestnanca, ktorý mu bude zdanený v zmysle platných predpisov. Zamestnancovi, ktorý sa zúčastní na tomto rekondičnom pobyte, bude čas neprítomnosti v zamestnaní zúčtovaný ako pracovné voľno s náhradou mzdy.

Uzávierka žiadostí o poskytnutie príspevku na rekondičný pobyt - hluk je 15. augusta 2012.

Svoje žiadosti môžete zasielať na odbor Servis ľudských zdrojov alebo odd. Sociálna politika a mimomzdová motivácia. Výber zamestnancov, ktorým bude schválený príspevok na rekondičný pobyt, sa uskutoční v súlade s platnými postupmi uvedenými v Pravidlách o poskytovaní príspevkov zo Sociálneho fondu na rok 2012, ktorý je uvedený na intranete spoločnosti na stránke Zamestnanecké výhody. Do výberu zamestnancov na rekondičný pobyt - hluk budú zaradené iba žiadosti prostredníctvom vyplneného a nadriadeným zamestnancom potvrdeného tlačiva, ktoré je v Prílohe č. 7 k uvedeným pravidlám.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...