Vyhľadávanie:

Rezortné vyznamenania ôsmim železiarom

Rezortné vyznamenania ôsmim železiarom

Banská Štiavnica žila celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Banská Štiavnica privítala v piatok 10. septembra účastníkov celoslovenských osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Podujatie bolo súčasťou Salamandrových dní, ktoré pripomínajú zlatý vek tohto bývalého baníckeho mesta, zaradeného do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Na slávnostnom zhromaždení, spojenom s odovzdávaním rezortných vyznamenaní úspešným a dlhoročným zamestnanom, sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva hospodárstva a výstavby SR Martin Chren, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Martin Ružinský, prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR (ZHŤPaG SR) Miroslav Kiraľvarga, predseda Slovenskej banskej komory a 1. viceprezident ZHŤPaG SR Peter Čičmanec, prezident Konfederácie odborových zväzov Miroslav Gazdík, predseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozef Škrobák, podpredseda Odborového zväzu KOVO Anton Mifka a ďalší hostia zo sféry politického, hospodárskeho a verejného života.

Spoločnosť U. S. Steel Košice reprezentovali na oslavách prezident George F. Babcoke, podpredsedovia Rady odborov OZ KOVO Juraj Varga a Juraj Antalík, viceprezidenti, generálni manažéri, riaditelia a odboroví predáci divíznych závodov v ktorých pracujú ocenení hutníci.

K prítomným sa ako prvý prihovoril predseda Slovenskej banskej komory P. Čičmanec, ktorý zhodnotil situáciu v banských organizáciách. Ťažobnú činnosť, rovnako ako v ostatných odvetviach, konštatoval, v uplynulom baníckom roku ovplyvnila celosvetová hospodárska a finančná kríza a pokles ťažby negatívne vplýval na zamestnanosť. Zdôraznil tiež, že slovenské hospodárstvo potrebuje aktualizovať surovinovú politiku.

Za ťažkú a namáhavú prácu sa všetkým zamestnancom rezortu poďakoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva a výstavby SR M. Chren. Súčasné vedenie ministerstva, povedal okrem iného, si uvedomuje dôležitosť využívania domácich energetických a surovinových zdrojov, ale v rámci tohto procesu bude potrebná široká diskusia, výsledkom ktorej bude všeobecne akceptovateľná politika v oblasti využívania domácich surovín.

Časy slávnej histórie Banskej Štiavnice, ktorá sa môže pýšiť aj najstaršou uhorskou baníckou školou, ktorú založili v roku 1735 a v roku 1762 ju povýšili na Banskú akadémiu, prvú vysokú školu svojho druhu vo svete, vo svojom príhovore vyzdvihol prezident ZHŤPaG SR a viceprezident U. S. Steel Košice pre riadenie externých služieb a vzťahov M. Kiraľvarga. Zhodnotil tiež situáciu v hutníckych organizáciách zväzu, ktorý združuje viac ako 23 tisíc členov. "Hutníctvo bolo krízou postihnuté medzi prvými priemyselnými sektormi," povedal. "Registrovali sme celosvetový pokles cien, ale aj dopytu po oceliarskych výrobkoch. Oceliarstvo pocítilo krízu znížením objednávok, hlavne v automobilovom priemysle a stavebníctve. Pokles výroby ocele rezultoval v znížení dopytu po ferozliatinových prísadách, ako aj po žiaruvzdorných materiáloch používaných na výmurovky hutníckych agregátov. Obdobná situácia bola aj v priemysle výroby neželezných kovov - výrobe medi a hliníka, kde znížený dopyt mal za následok aj výrazný pokles cien s negatívnym dopadom na ekonomiku podnikov. Zníženie produkcie sa prejavilo aj v oblasti zamestnanosti. Všetky hutnícke podniky boli nútené znižovať stavy zamestnancov. Manažmenty spoločností vyvinuli značné úsilie na zachovanie pracovných miest a realizovali vlastné cesty na prekonanie krízy. K redukcii zamestnancov pristupovali až ako k poslednej možnosti riešenia zníženia výroby.
V súčasnosti zaznamenávame pomalé obnovenie rastu svetovej ekonomiky. Slovenské hospodárstvo, ako silne otvorená, proexportná ekonomika, je závislá na hospodárskom oživení krajín, predovšetkým v rámci Európskej únie. Priemysel na Slovensku za prvý polrok 2010 zvýšil svoju produkciu o viac ako pätinu, no nedajme sa pomýliť štatistikou - porovnávame sa s rokom, kedy bolo využitie priemyselných kapacít, teda našich strojov a liniek len na úrovni 60 percent. Nalejme si čistého vína - ani v jednom hutníckom podniku neočakávajú, že sa zamestnanosť dostane na predkrízovú úroveň, teda na úroveň rokov 2007/2008,"
konštatoval prezident zväzu. Baníkom, hutníkom a geológom sa poďakoval za namáhavú prácu, vernosť povolaniu, osobitne najlepším pracovníkom, ktorých zamestnávatelia a odborové orgány navrhli na rezortné vyznamenania.

O slovo sa tiež prihlásil predseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR J. Škrobák. Rovnako ako jeho predrečníci vyzdvihol prácu slovenských baníkov, nevyhol sa však konštatovaniu, že oblasť bezpečnosti práce sprevádza nepriaznivý vývoj. V uplynulom baníckom roku, povedal, vyhasli životy dvadsiatich baníkov a banských záchranárov, v tomto roku sa stali už dva smrteľné úrazy. Zdôraznil, že úlohou kompetentných je riziko čo najviac eliminovať dobrou prevenciou a technológiami. Zhromaždenie pozdravil tiež primátor Banskej Štiavnice Pavol Balžanka.

Slávnosť pokračovala udeľovaním ocenení. Medzi vyznamenanými boli aj ôsmi zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností. Čestný odznak ministra hospodárstva a výstavby SR Za pracovnú vernosť si prevzali vedúci prevádzky Údržba divízneho závodu Teplá valcovňa Ján Tobákoš, rušňovodič divízneho závodu Doprava Rudolf Síkora, koordinátor podporných činností VKB Jozef Hadzima, hlavný manažér pre podporu divízneho závodu Expedícia Ladislav Matesz, zmenový majster obsluhy konvertorov v divíznom závode Oceliareň Marián Mašlej, riaditeľ závodu Šamotáreň spoločnosti Refraco, s.r.o. Dušan Furčák a výrobný riaditeľ spoločnosti Vulkmont, a.s. Košice Ivan Pastyrčák. Čestný odznak ministra hospodárstva a výstavby SR Vzorný záchranár udelili hlavnému operátorovi na kontinuálnej žíhacej linke v divíznom závode Zušľachťovne a obalová vetva Martinovi Smolenovi.

Záver osláv patril večer Salamandrovému sprievodu v uliciach Banskej Štiavnice, v ktorom pochodovala aj výprava košických železiarov.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...