Vyhľadávanie:

Ženy sa chcú viac presadiť

Ženy sa chcú viac presadiť

Ak má byť rovnosť a rozmanitosť realitou, treba pre to niečo urobiť

Spoločnosť U. S. Steel Košice sa pripojila k celosvetovej sieti Women's Network, ktorá vyvíja činnosť aj v amerických a kanadských prevádzkach korporácie U. S. Steel. Cieľom tejto siete je predovšetkým rozšíriť a podporovať príležitosti žien. Ustanovujúce zhromaždenie sa uskutočnilo 22. septembra.

Históriu, zámery a ciele Women's Network v korporácii priblížila viceprezidentka pre administráciu BSCe Traci Lynn Vaughanová, členka komisie U. S. Steel Corporation pre Európu. Oceliarstvo, pripomenula, je priemyslom, v ktorom nachádzajú uplatnenie predovšetkým muži, ženy majú na kariérny rozvoj menej príležitostí. V USA, dodala, je to ešte viac výrazné než v Európe. Cieľom iniciatívy je vytvoriť v korporácii také prostredie, ktoré bude ženy motivovať a podporovať vo všetkých fázach ich profesionálnej kariéry. Prvé kroky v tejto snahe možno badať už v roku 2008, keď vedenie spoločnosti v Pittsburghu vytvorilo úsek pre diverzitu (rozmanitosť).

Novovytvárajúce sa združenie v košickej oceliarni chce ponúknuť ženám príležitosti na ďalší rozvoj počnúc vytváraním zručností, cez zdieľanie vedomostí, charitatívne aktivity a ďalšie iniciatívy. Platforma pri tom uvažuje s využívaním takých nástrojov, ako sú mentorstvo, koučing, eventy a charitatívne projekty.

Women´s Network nie je striktne ženskou organizáciou, členstvo je dobrovoľné a otvorené pre všetkých zamestnancov U. S. Steel, teda ženy aj mužov. V súčasnosti sa konštituuje tunajší výbor, ktorý bude úzko spolupracovať s riadiacim výborom pre diverzitu v U. S. Steel Corporation. O význame projektu pre firmu hovorí i skutočnosť, že v USA ho sledujú a podporujú členovia najvyššieho vedenia korporácie U. S. Steel John H. Goodish a Gretchen R. Haggertyová. V Košiciach táto úloha patrí prezidentovi oceliarskej spoločnosti Georgeovi F. Babcokovi.

V súčasnosti v korporácii vyvíjajú činnosť komunikačný výbor, výbor pre rozvoj kariéry, výbor s názvom ženy v prevádzke, výbor pre rozvoj a komunitné udalosti a nábor. V roku 2011 by podobnú iniciatívu chcel manažment rozbehnúť aj v U. S. Steel Srbsko. Činnosť organizácie v amerických prevádzkach korporácie U. S. Steel priblížila manažérka procesov útvaru Transakcie USA Andrea Marciová, ktorá sa mala možnosť s aktivitami Women's Network bližšie zoznámiť počas pracovného pobytu v Spojených štátoch. Úspech u tamojších žien, povedala, mali odborné prednášky, čitateľský klub a charitatívne projekty. Aktivity v Košiciach chce Women's Network prispôsobiť miestnym podmienkam a tunajšej kultúre. V októbri sa napríklad uskutoční prednáška s besedou na tému prevencie srdcovo-cievnych chorôb, v novembri na tému rakovina prsníka, jednotliví generálni manažéri postupne predstavia činnosti a ciele útvarov v kontexte korporačných cieľov.

Andrea Marciová i Traci L. Vaughanová si uvedomujú, že skupina zamestnancov je rôznorodá a tak ani všetky aktivity nebudú zaujímavé pre každého, pričom zdôraznili, že privítajú návrhy na zaujímavé a hodnotné činnosti. Zdrojom informácií o činnosti Women's Network je linka na intranete (zatiaľ tu možno nájsť linku na organizáciu v U. S. Steel Corporation) a tiež poštová schránka, ktorá je už v Lotus Notes vytvorená.

Do diskusie prispel aj George F. Babcoke, ktorý je zodpovedný za napĺňanie projektu v košickej oceliarni. Konštatoval, že tvár spoločnosti U. S. Steel sa za ostatné roky zmenila. Vo vedení korporácie majú dnes zastúpenie ľudia bez rozdielu pohlavia či farby pleti. Čoraz viac sa presadzujú ženy. V Európe je v administratíve dvakrát viac žien vo vedúcich pozíciách ako v USA, v Srbsku pôsobí veľa žien v pozíciách oblastných manažérok, stále je však málo žien na vyšších pozíciách v prevádzkach. Zdôraznil, že proces konštituovania sa i činnosť Women's Network bude aktívne podporovať v snahe vytvoriť účinný mechanizmus pre zmenu. Podľa jeho názoru pri konštituovaní štruktúry organizácie i napĺňaní programu treba zohľadniť kultúrne odlišnosti.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...