Vyhľadávanie:

Rok 2004 je jedným z najlepších v histórii

Rok 2004 je jedným z najlepších v histórii

Prezident na pracovných raňajkách s novinármi

Novinári
Minulý týždeň sa prezident U. S. Steel Košice stretol na pracovných raňajkách s košickými novinármi. Novinárov zaujímali hospodárske výsledky, ďalšie strategické zámery spoločnosti, ale aj reakcia U. S. Steel Košice na zníženie limitov CO2.

Minulý týždeň pozval prezident U. S. Steel Košice Christopher Navetta na pracovné raňajky košických novinárov. "Rok 2004 je z pohľadu hospodárskych výsledkov jedným z najlepších za dlhé roky," konštatoval prezident. "Vo všetkých šiestich oblastiach podnikania - bezpečnosti práce zamestnancov, nákladovosti, v službách zákazníkom, kvalite, úspore nákladov i v starostlivosti o životné prostredie, sme v U. S. Steel Košice urobili kus dopredu. Je to výsledok dobrej kooperácie medzi zamestnancami a manažmentom, ktorí navzájom medzi sebou pracujú ústretovo."

Prezident zhodnotil aj plnenie záväzkov vyplývajúcich z dohody s vládou SR pri vstupe U. S. Steel do košickej firmy. "Plníme, dokonca prekračujeme záväzky v oblasti stability zamestnanosti," povedal prezident. "Aj v realizácii investičných akcií, keď sme sa za desať rokov zaviazali preinvestovať 700 miliónov dolárov, sme rok v predsihu, investujeme rýchlejšie ako nám to vyplýva z dohody." Konkrétne, o ktoré investičné akcie išlo, novinárov informoval viceprezident pre technológiu Michael Fedorenko. Zvlášť v tomto roku sme boli v ich realizácii veľmi aktívni - investovali sme takmer 6 miliárd slovenských korún, z toho väčšinou do životného prostredia.

Prezident Navetta ocenil aktivitu Centra ekonomického rozvoja, ktoré sa v tomto roku podieľalo na príchode viacerých zahraničných investorov. Pochválil tiež tímy na úsporu nákladov, ktoré sa pričinili o významné úspory v celom kolobehu výroby. V súčasnosti je rozpracovaných viac ako štyristo nových projektov v tejto oblasti. Spomenul ďalšie úspechy v oblasti zvyšovania kvality a v zlepšovaní služieb zákazníkom. Hovoril tiež o bezpečnosti práce, ktorá je v našej spoločnosti číslom jeden medzi prioritami. "Preto sme v tomto roku začali uplatňovať Kardinálne pravidlá. Chceme, aby naši zamestnanci vedeli identifikovať každé riziko na pracovisku, aby sa zvýšila ich uvedomelosť v tomto smere," povedal prezident.

"Ako veľká spoločnosť sa snažíme pomáhať regiónu," zdôraznil prezident. "Preto podporujeme nemocnice, detské domovy, podujatia pre deti i mnohé charitatívne akcie, pracujeme na zlepšení podmienok pre rómsku komunitu. Medzi veľké úspechy zaraďujeme, že sa rozbehla výstavba košického zimného štadiónu."

Novinári boli zvedaví aj na postoj spoločnosti U. S. Steel Košice k zníženiu limitov CO2. Európskou komisiou oproti alokačnému plánu SR. U. S. Steel Košice v súčasnosti čaká aký limit určí slovenská vláda pre našu spoločnosť, podľa toho podnikne ďalšie kroky. U. S. Steel Košice v podkladoch pre alokačný plán uviedla čísla podložené veľmi kvalitnými výsledkami, pravdivými údajmi, v súlade s Kjótskym protokolom i s obmedzeniami výroby zo strany EÚ pre tzv. nadprodukciu. Nanútené zníženie môže spôsobiť problémy firmám v celej Slovenskej republike a mať negatívny dopad na celú ekonomiku krajiny.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...