Vyhľadávanie:

Roky skúseností pomôžu dosiahnuť cieľ - nulovú úrazovosť

Roky skúseností pomôžu dosiahnuť cieľ - nulovú úrazovosť

Začala sa tohtoročná séria stretnutí vedenia spoločnosti s jubilantmi

Presne stotridsaťsedem zamestnancov z divíznych závodov Koksovňa, Vysoké pece a Oceliareň i dcérskych spoločností OBAL-SERVIS, a.s. Košice, RMS, a.s., Refrako, s.r.o., U. S. Steel Labortest, U.S. Steel SBS a U. S. Steel Services si v tomto roku pripomína pracovné jubileum - tridsať, tridsaťpäť a štyridsať rokov práce pre jedinú firmu - U. S. Steel Košice. Minulý týždeň v piatok, 5. októbra 2012, patril slávnostný večer v priestoroch hotela Double Tree by Hilton, ktorý odštartoval tohtoročnú sériu štyroch stretnutí vedenia spoločnosti s oslávencami, práve im a ich blízkym. Prežili ho spoločne s prezidentom spoločnosti U. S. Steel Košice Davidom J. Rintoulom a jeho manželkou Mary, viceprezidentkou pre riadenie externých služieb a vzťahov Elenou Petráškovou a jej manželom, viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom s manželkou, generálnym manažérom pre prvovýrobu Marcelom Novosadom s manželkou i riaditeľmi divíznych závodov a dcérskych spoločností. Pozvanie prijali aj predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš a predsedovia piatich základných organizácií OZ KOVO.

Večer oceňovaní za dlhoročnú prácu pre firmu, plný spomienok a dobrej nálady, otvoril prezident spoločnosti David J. Rintoul.

"Na dnešnom stretnutí oslavujú jubilanti, ktorí dohromady odpracovali v našej firme 5 645 rokov a to je výkon, na ktorý môžu byť skutočne právom hrdí. S jubilantmi sa v tomto roku stretneme štyri razy, a to v priebehu októbra, ale i novembra, ktorý je mesiacom, v ktorom si pripomenieme už dvanáste výročie vzniku spoločnosti U. S. Steel Košice. Keď sa poobhliadneme dozadu, môžeme povedať, že to boli úspešné roky, aj keď sme museli čeliť rôznym úskaliam. Do budúcnosti sa pozeráme naďalej s optimizmom. Plne si uvedomujeme, že existuje veľa premenných, ktoré treba koordinovať a riešiť, aby firma uspela, ale som presvedčený, že práve vďaka vašej vynikajúcej práci a umu sa nám spoločne uspieť podarí," uviedol David J. Rintoul a konštatoval, že občas je ťažké rozhodnúť, ktorá prevádzka koľko pridáva k úspechu celej spoločnosti. "Ale ja viem jednu vec naisto. Úspechy, ktoré sme dosiahli v Košiciach, by neboli možné bez pomoci, odhodlania, inovácií, vysokej pracovnej etiky našich zamestnancov, teda žien a mužov, akými ste aj vy tu dnes večer. Rád by som tiež využil túto príležitosť a poďakoval vašim životným partnerom, priateľom, ktorí vás počas vašej kariéry podporujú. Bez ich pomoci by bol náš úspech ťažko možný," povedal a upriamil pozornosť na jeden z najdôležitejších aspektov každodennej práce - bezpečnosť. "Naši blízki, pre ktorých do práce chodíme, si výsledky našej bezpečnej práce skutočne zaslúžia. Roky, ktoré ste vo firme odpracovali, znamenajú obrovské množstvo skúseností. Verím, že aj vďaka nim sa nám jedného dňa podarí dosiahnuť náš cieľ - nulovú úrazovosť," dodal a zaželal oslávencom, aby si slávnostný večer vychutnali a do ďalších rokov im poprial veľa pracovných úspechov, zdravia a rodinnej pohody.

Dlhoročnú prácu jubilantov pre firmu ocenil v svojom príhovore aj odborový predák Mikuláš Hintoš. "Pri spomienkach zistíme, že sme v tomto podniku dosiahli mnohokrát vynikajúce výsledky, ktorým predchádzalo zvládnutie náročných úloh. Onedlho budeme môcť povedať, že je za nami ďalší rok. Nebol, ako všetci vieme, opäť jednoduchý, museli sme prijímať opatrenia na udržanie konkurencieschopnosti našej spoločnosti. V pokračujúcom zložitom období sme pre dosiahnutie našich cieľov v plnej miere využívali sociálny dialóg. Táto forma vzájomnej spolupráce," konštatoval, "prináša nové pohľady a riešenia pre zvládnutie zložitých úloh." Pripomenul, že situácia nie je naďalej najpriaznivejšia, prežíva ten, kto sa nevzdá. "A to záleží len od nás, pretože každý z nás je dôležitý, keď prikladá svojimi schopnosťami, vôľou a usilovnosťou ruky k spoločnému cieľu. Som si istý, že sme správny tím ľudí, ktorí sa navzájom dopĺňajú a tým dokážeme presvedčiť, že sme životaschopná firma," uviedol a poprial jubilantom v mene svojom i odborovej organizácie pevné zdravie, veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Slávnostné odovzdávanie strieborných a zlatých pamätných medailí a ďakovných listov oslávencom, ktorí v tomto roku dovŕšili 30, 35 a 40-ročné pracovné jubileum, sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú sprevádzal potlesk i úprimné gratulácie. Plným priehrštím sa ušli aj Františkovi Kukurugyovi, koordinátorovi procesu výroby surového železa z DZ Vysoké pece, Tiborovi Nagyovi, majstrovi z dcérskej spoločnosti RMS, Jozefovi Csurkovi, majstrovi údržby z dcérskej spoločnosti OBAL-SERVIS a Milanovi Demkovi, technikovi riadenia kvality z dcérskej spoločnosti U. S. Steel Labortest, ktorých pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov ocenil minister hospodárstva SR vyznamenaním za vernosť, obetavosť, vynikajúcu prácu a za kvalitné plnenie pracovných úloh. Patrili aj Jozefovi Lakatošovi z dcérskej spoločnosti Refrako, ktorý si spolu so svojimi kolegami Michalom Šofíkom a Tiborom Tothom odnášal z večierka za štyri desiatky rokov odpracovaných vo firme aj náramkové hodinky.

"Aké to boli roky? Také i onaké, dobré i menej dobré," povedal s úsmevom. "Nastúpil som do fabriky 4. apríla v sedemdesiatom druhom roku ako kovoobrábač do závodu Údržba. Keď mi neskôr ponúkli pozíciu majstra obrobne v bývalej Keramike, prijal som a robil túto prácu dvadsať rokov. Po viacerých organizačných zmenách a transformáciách som sa stal predákom koordinátorom pre obrobňu - výrobňu náhradných dielcov pre jednotlivé agregáty v šamotárni alebo dechtodolomitke v spoločnosti Refrako, mal som na starosti evidenciu zákaziek a podobne." Rád spomína na časy pred rokmi. "Chodili sme s kolegami na víkendovky, na Košickú Belú, medziľudské vzťahy boli omnoho lepšie," podotkol Jozef Lakatoš, ktorý v tomto roku odišiel do predčasného dôchodku. Práce má však viac než dosť. Pred niekoľkými rokmi pri nešťastných zosuvoch pôdy v Nižnej Myšli prišiel nielen on, ale aj jeho syn, o dom. Dnes bývajú v prenajatom dome v Bohdanovciach a stavajú si na blízkom pozemku nové bývanie. "Do Mikuláša by sme už mali byť vo svojom," prezradila hlava ťažko skúšanej rodiny.

Medzi oslávencami s tridsiatimi piatimi rokmi odpracovanými v spoločnosti nechýbal ani výrobný riaditeľ dcérskej spoločnosti RMS Ivan Pastyrčák. V železiarňach začínal pred tridsiatimi piatimi rokmi ako torkretár, potom pôsobil ako prípravár v bývalej údržbe metalurgických pecí, neskôr ako majster, vedúci prevádzky. Keď vznikol Vulkmont pomáhal pri jeho začiatkoch. Dnes je výrobným riaditeľom jej nástupníckej spoločnosti RMS. Ktoré zo zmien, ktoré sa v priebehu jeho pôsobenia vo firme udiali, považuje za najväčšie? "Prístup ľudí k svojim povinnostiam je úplne iný," uviedol. "V tom dobrom zmysle slova. A hlavne čo sa týka bezpečnosti práce. Myslím si, že ľudia sa už naučili vnímať nové postupy, nové technológie. Vidím to každý deň v práci. Nesnažia sa robotu len spraviť, ale rozmýšľajú, ako ju spraviť. Nevravím, že tomu tak nikdy predtým nebolo. Len teraz je to akési... uvedomelejšie."

Podľa Františka Kukurugyu, koordinátora procesu výroby surového železa z divízneho závodu Vysoké pece, sa za tridsať päť rokov, ktoré vo firme odpracoval, zmenila hlavne ťažká manuálna práca. "Nastúpili nové mechanizmy, nová automatizačná technika, nové technológie, ktoré uľahčujú vysokopeciarom prácu a znižujú riziko úrazov. Aj kvôli modernizáciám a novým strojom bolo možné znížiť na peciach počet ľudí. Niekedy na zmene robilo aj dvadsaťpäť ľudí, teraz je ich o dosť menej."

Štyridsať rokov v práce divíznom závode Koksovňa má za sebou Alžbeta Švedová. Ani sama nevie, nechala sa počuť, ako rýchlo ten čas prešiel. Možno je to aj kvôli kolektívu, na ktorý, povedala, mala vždy šťastie. Mladučká Alžbeta začínala, podobne ako mnoho žien vo fabrike pred štyrmi desiatkami rokov, ako "svačinárka", potom bola mazačkou, neskôr sa stala operátorkou odsunu koksu, teraz je žeriavničkou. A čo robí, keď nerobí? Čo to o svojich záľubách prezradila. "Mám veľmi rada turistiku, k obľúbeným miestam patria najmä Vysoké Tatry, Slovenský raj a na bicykloch sa vydávame smerom na Skároš."

Po spoločnom fotografovaní a dobrej večeri pokračoval večer vystúpením populárnej skupiny Drišľak, do tanca hrala hudobná skupina Atlantis.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...