Vyhľadávanie:

Rozvoj košického regiónu fondmi Európskej únie

Rozvoj košického regiónu fondmi Európskej únie

U. S. Steel Košice zorganizovala pre verejný i súkromný sektor semináre na aktuálnu tému

Eurofondy
Na seminári o rozvoji košického regiónu fondmi Európskej únie zúčastnili zástupcovia verejného sektora.

Vyše dvesto zástupcov verejného i súkromného sektora, najmä z oblasti miestnych samospráv, školstva, ale i zdravotníctva, prijalo minulý týždeň v stredu a vo štvrtok pozvanie spoločnosti U. S. Steel Košice a agentúry S&K Management Systems na seminár pod názvom Rozvoj košického regiónu fondmi Európskej únie.

Dvojdňové odborné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Bankov v Košiciach, bolo prvým zo série akcií. Ďalšie, rovnako tematicky zamerané, sa uskutočnia do konca tohto mesiaca v Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Michalovciach a Rožňave. Po nich budú nasledovať s vybranými záujemcami v skupinách workshopy, v rámci ktorých im agentúra počas šiestich mesiacov bude pomáhať pri tvorbe projektov tak, aby boli pri žiadosti o čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ úspešné.

Snaha o rovnomerný rozvoj regiónov vo všetkých členských štátoch Európskej únie je hlavným cieľom poskytovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Cieľom číslo jeden je podporovať rozvoj regiónov, kde hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa je nižší ako 75 percent priemeru EÚ v parite kúpnej sily, druhým je podporovať oblasti, ktoré čelia ťažkostiam dopadov zmien v priemyselnom sektore a sektore služieb pri reštrukturalizácii, ďalej úpadku vidieckych oblastí a ťažkostiam mestských a prímestských oblastí. Tretím cieľom je poskytovať pomoc adaptovania a modernizovania politík vzdelávania, školení a zamestnanosti. Na Slovensku, ako zdôraznil v úvodnom príhovore konzultant z agentúry S&K Management Systems Ján Trgala, je na tom jednoznačne najlepšie bratislavský región, ktorý dosahuje 98 percent HDP na obyvateľa v rámci priemeru EÚ. Zvyšné regióny, ku ktorým patrí aj Košický kraj, ani nie 46 percent. Práve preto nebude môcť Bratislava čerpať do roku 2006 veľa prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Gro pôjde do rozvojovo zaostalejších regiónov.

Účastníci dostali na seminároch odpovede na mnohé otázky, súvisiace s predvstupovou i povstupovou pomocou EÚ. Dozvedeli sa konkrétne informácie o tom, čo podporujú štrukturálne fondy, ako sa dajú využiť, aké sú súčasné možnosti ich čerpania, ako získať alternatívne zdroje financovania rozvoja, aký bude tok peňazí z fondov EÚ a tiež ako pripraviť kvalitný projekt a ako ho nakoniec aj zrealizovať.

Živo sa diskutovalo aj počas prestávok. Hovorilo sa o problémoch súvisiacich so zdĺhavým vybavovaním žiadostí o čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na jednej strane, ale aj prílišnej byrokracii pri podávaní žiadostí o dotáciu na realizáciu samotných projektov. Štefánia Hrivňáková z agentúry S&K Management Systems okrem iného radí: "Iste, musím pripustiť, že byrokracia je aj v Európskej únii. Na druhej strane, ak má človek jasný projektový zámer, a chce ho realizovať, cestu si nájde." Dodáva tiež, že treba zareagovať hneď po vyhlásení výzvy na predkladanie projektov a získavať potrebné informácie. Aj keď všetko nejde hneď na prvýkrát podľa predstáv, netreba sa vzdávať.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...