KONTAKT  |    _eng _sk

Rozvoj regiónov si žiada nové investície
           Pridané: 10.05.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 19/2004

Chystá sa road show do Severnej Ameriky a Kanady

Regionálny rozvoj a získavanie nových investícií boli hlavnými témami pracovného rokovania, na ktorom sa minulý týždeň v utorok, 4. mája 2004, stretli v priestoroch Centra ekonomického rozvoja U. S. Steel Košice predstavitelia šiestich subjektov. Za spoločný stôl zasadli prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Christopher Navetta, viceprezident pre strategické implementácie Anton Jura, viceprezident pre financovanie Karl Csensich a generálny manažér pre regionálny rozvoj Juraj Augustín s novým generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Romanom Kurucom a zástupcami miestnych i územných samospráv - predsedami Košického a Prešovského samosprávneho kraja Rudolfom Bauerom a Petrom Chudíkom, viceprimátorom Košíc Františkom Knapíkom a primátorom Prešova Milanom Benčom, aby prediskutovali možnosti a spôsoby budúcej spolupráce.

"Naše stretnutie bolo veľmi produktívne," charakterizoval priebeh spoločného rokovania po jeho ukončení na tlačovej konferencii prezident spoločnosti Christopher Navetta. "Preberali sme otázky týkajúce sa nášho spoločného záujmu, a tým je všeobecná pomoc rozvoju východoslovenského regiónu," povedal okrem iného a vyslovil presvedčenie, že výsledky vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných strán sa v budúcnosti odrazia v etablovaní sa ďalších zahraničných investorov v regióne Košíc a Prešova.

Sú tomu bezmála tri roky, čo spoločnosť U. S. Steel Košice zriadila Centrum ekonomického rozvoja, ktorého úlohou je vyhľadávať zahraničných investorov a presviedčať ich o tom, že investovať na východe Slovenska sa oplatí. Pri týchto aktivitách EDC už v minulosti spolupracovalo s agentúrou SARIO. Zámerom je, podľa slov jeho riaditeľa Juraja Augustína, vzájomné vzťahy v budúcnosti ešte viac prehĺbiť a zintenzívniť. "Výsledkom našich dnešných rokovaní," povedal, "je aj to, že spoločne so SARIO pripravujeme ďalšie investičné turné do Severnej Ameriky a Kanady, ktoré sa uskutoční od 17. do 21. mája tohto roku." Účastníkmi road show budú i odborníci a špecialisti z rôznych oblastí - finančníctva, práva či poradenstva. "Pocestujú s nami aj zástupcovia úspešných zahraničných investorov, ktorí sa už na východe republiky úspešne etablovali," zdôraznil. "Verím, že naša cesta bude úspešná."

Generálny riaditeľ agentúry SARIO Roman Kuruc, rodený Košičan, ktorý sa ujal funkcie 1. apríla tohto roku. považuje, podľa jeho vlastných slov, za svoju hlavnú prioritu pomáhať práve košickému a prešovskému regiónu k lepšej ekonomickej stabilite a zlepšeniu úrovne zamestnanosti. "Už v najbližšom čase, v priebehu júna, plánujeme otvoriť nové centrum v Košiciach a posilniť tak svoje zastúpenie na východe Slovenska. Prispejeme tým k lepšej komunikácii s obcami oboch krajov, územnými samosprávami i firmami, ktoré na tomto území podnikajú." Posilnenie počtu zamestnancov z jedného na štyroch si vyžaduje aj stále pribúdajúca agenda spojená s implementáciou štrukturálnych fondov Európskej únie, ako i rastúci záujem potencionálnych investorov o informácie o tomto regióne. Podľa Romana Kuruca agentúra chystá pripravovať rôzne investičné podujatia, na ktoré chce pozývať záujemcov o investovanie do sektorov, ktoré zatiaľ na Slovensku chýbajú. "Chceli by sme viac diverzifikovať, nekoncentrovať sa len na automobilový priemysel, ale práve naopak. Cítime, že Košice, Prešov i celý tento región má veľmi veľký potenciál na získanie investorov v iných odvetviach s vyššou pridanou hodnotou, akými sú informačné technológie, strojárstvo, či služby. Je tu dobre vybavená infraštruktúra letísk i vzdelaná, vysokokvalifikovaná pracovná sila. Je len na nás, ako našu spoluprácu "nastavíme", aké spoločné úsilie vyvinieme na to, aby tu záujemcovia prišli investovať. Našou spoločnou snahou bude zabrániť odlivu vzdelaných ľudí z oboch krajov do iných štátov vytváraním nových pracovných príležitostí."

SARIO, informoval jeho riaditeľ, podporuje existenciu i budovanie priemyselných parkov na východe republiky, ako aj myšlienku výstavby 60-kilometrovej diaľnice medzi Miškolcom a Kechnecom, ktorá po dobudovaní obchvatu v Košiciach umožní napojiť sa na európsku diaľničnú sieť. Posilnenie kapacít SARIO v Košiciach predseda Košického samosprávneho kraja Rudolf Bauer, ktorý EDC poďakoval za zorganizovanie tohto stretnutia, ocenil. "Rozhodli sme sa, že aj my vyčleníme dvoch ľudí z úradu, ktorí sa budú naplno týmto aktivitám venovať," povedal. Spoluprácu s U. S. Steel Košice označil za veľmi dobrú a ako príklad uviedol kooperáciu na niekoľkých projektoch, vrátane zamestnávania Rómov. "Som rád, že sa nám partnerstvá takéhoto typu darí budovať," uviedol a dodal, že informačná diaľnica, ktorú chcú strany, zúčastnené na stretnutí budovať, by mala priniesť čo najlepšiu výmenu informácií a spoločné aktivity, ktoré región východného Slovenska pre zahraničných investorov zatraktívnia.

"Ak všetci potiahneme spoločne, tak synergický efekt v tomto regióne sa skôr či neskôr musí prejaviť. Veľmi radi vítame túto iniciatívu," povedal na margo pracovného stretnutia a zdôraznil, že mesto urobí všetko pre to, aby sa tunajšie ekonomické prostredie podarilo pozdvihnúť na vyššiu úroveň, aby pomohlo ľuďom, ktorí tu žijú a študujú spájať svoju budúcnosť s týmto regiónom.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021