KONTAKT  |    _eng _sk

Šanca pre aktívnych hutníkov
           Pridané: 23.04.2012
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 08/2012

Vyhodnotili piaty ročník grantového programu Spoločne pre región

Minulý týždeň v utorok, 3. apríla 2012, sa na pôde firmy uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov piateho ročníka grantového programu Spoločne pre región z dielne spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie. Symbolické šeky, ktoré poslúžia na realizáciu verejnoprospešných projektov, si z rúk prezidenta spoločnosti Davida J. Rintoula a riaditeľky Karpatskej nadácie Laury Dittel prevzali zástupcovia jedenástich neziskových organizácií a obcí. A to aj v prítomnosti viceprezidentky pre riadenie externých služieb a vzťahov Eleny Petráškovej, viceprezidenta pre ľudské zdroje Martina Pitoráka, riaditeľa pre Vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice Jána Baču, starostov obcí, aktivistov občianskych združení a zamestnancov hutníckej spoločnosti, ktorí sú ochotní pre svoje komunity, v ktorých žijú, urobiť niečo navyše a podnietiť k dobrovoľníckym aktivitám aj ďalších ľudí.

"Spoločne pre región je program, ktorý nám umožňuje vrátiť niečo konkrétne komunite, v ktorej podnikáme a spolupracovať s ľuďmi, ktorí žijú v okolí fabriky," prihovoril sa krátko účastníkom podujatia prezident David J. Rintoul. "Som veľmi rád, ak vidím mnohých našich zamestnancov ako participujú na konkrétnych projektoch buď v rámci programu Spoločne pre región alebo na podobných aktivitách, ktoré umožňujú, aby sa život v regióne postupne zlepšoval. Spoločne sa dá pre to veľa urobiť." Takýmto projektom, ako prezident dodal, bol napríklad aj zámer zriadenia detského dopravného ihriska pri Materskej škole na Galaktickej ulici v Košiciach, na otvorení ktorého sa zúčastnila v uplynulých dňoch aj jeho manželka Mary. Realitou sa stal vďaka programu Spoločne pre región. Na realizáciu projektu pod názvom Bezpečne na ceste získali vlani jeho autori grant vo výške 3 300 eur.

Slávnosť bola príležitosťou i na krátku prezentáciu dvoch mimoriadne úspešných minuloročných projektov. So svojimi skúsenosťami, priebehom dobrovoľníckych aktivít a ich výsledkami sa s účastníkmi podujatia podelil Jozef Martoš, koordinátor projektu Oddychová zóna na Svätej Anne - vidiecky turizmus bezpečne, na realizáciu ktorého Telovýchovná jednota Partizán ŠM Rudník dostala grant vo výške 3 178 eur. Zámery Klubu vojenskej histórie Beskydy i práce na projekte Rekonštrukcia vojnových cintorínov v obci Výrava zasa predstavil Martin Drobňák.

"V predchádzajúcich štyroch ročníkoch grantového programu sme spoločne s U. S. Steel Košice podporili dovedna 45 verejnoprospešných projektov viac ako 120 tisíc eurami," uviedla v svojom príhovore riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel. "Do uzávierky tohto ročníka sme dostali 67 žiadostí o grant. Som rada, že sa nám zakaždým podarí vybrať vyše desať kvalitných projektov, do ktorých sú zapojení ľudia z komunít a zamestnanci U. S. Steel Košice a že takýmto spôsobom môže Karpatská nadácia svojou troškou prispieť k skvalitneniu prostredia v jednotlivých komunitách a k zlepšeniu spolupráce na miestnych úrovniach," uviedla a pridala ďalšiu dobrú správu. "Naše analýzy ukazujú, že každé euro investované do programu Spoločne pre región bolo znásobené pridaním ďalších 2,29 eura vďaka vkladom zo strany podporených organizácií."

Tohtoročné projekty hodnotila desaťčlenná komisia, ktorá bola zložená zo zástupcov rôznych typov organizácií v regióne a spoločnosti U. S. Steel Košice. Podporu nakoniec získalo jedenásť zaujímavých a inovatívnych projektov. Ich hlavní aktéri si symbolické šeky prevzali z rúk Davida J. Rintoula a Laury Dittel, ku gratulantom sa pridali aj Elena Petrášková a Martin Pitorák. Slávnostnú chvíľu umocnil hudobný program v podaní Ladislava Bubnára a Petra Tomiho.

Grantu vo výške 2 414 eur sa mimoriadne potešil Marián Jančura z Občianskeho združenia Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť. "Peniaze použijeme na realizáciu projektu Banský skanzen v Hnilčíku. Hnilčík je stará banícka obec s mnohými postindustriálnymi pamiatkami. Naším cieľom je využiť ich pri miestnom rozvoji prostredníctvom náučnej turistiky. Vybudovať chceme maličké múzeum, kde by sme prezentovali rôzne exponáty a potom by sme radi pre návštevníkov obce sprístupnili aj malú banskú štôlňu."

Ako naložia s 1 919 eurami aktivisti v obci Zemplínska Široká? "Je to dedinka pri Michalovciach," spresnil jej starosta Vladimír Mati. "Zámerom nášho projektu, ako to vyplýva aj z jeho názvu, je vrátiť Močidlu, čo mu patrí. Prečo? V dávnej minulosti využívali naši predkovia tento priestor na močenie konopí, neskôr sa tu kúpavali deti, chytali ryby a v zime hrali hokej. V súčasnosti je to skládka komunálneho a stavebného odpadu. My ju však chceme premeniť na oddychovú zónu..."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu