KONTAKT  |    _eng _sk

Sideria a Dôvera sa zlúčia
           Pridané: 10.07.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 27/2006

Spojenie dvoch zdravotných poisťovní je na dohľad

Ak pôjde všetko podľa plánu, od 1. januára 2007 bude na trhu zdravotného poistenia na Slovensku, ktorý v súčasnosti reprezentuje päť súkromných a dve štátne poisťovne, o jeden subjekt menej. Integrovaný manažment zdravotných poisťovní Sideria a Dôvera ohlásil na sklonku minulého týždňa svoj zámer spojiť začiatkom budúceho roka obe poisťovne do najväčšej neštátnej zdravotnej poisťovne - Dôvera zdravotná poisťovňa, akciová spoločnosť, ktorá bude prevádzkovať najväčšiu sieť pobočiek a expozitúr po celom Slovensku. Zároveň sa chce v strednodobom horizonte stať silným a trendy určujúcim lídrom s približne 30-percentným podielom na trhu zdravotného poistenia. Ešte prv, než sa tak stane, musí definitívne spojenie zdravotných poisťovní, ktoré majú dovedna v súčasnosti vyše 750 tisíc poistencov, potvrdiť valné zhromaždenie oboch subjektov, potrebný je aj súhlas štátnych orgánov, a to Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Protimonopolného úradu SR.
Sideria, ktorú založili pred jedenástimi rokmi slovenské hutnícke podniky, zrejme píše v svojej histórii poslednú kapitolu. Treba veriť, že jej avízované zlúčenie bude pre jej súčasných poistencov prospešné a že im bude nový subjekt poskytovať minimálne rovnako kvalitné služby. "Nová Dôvera vznikne spojením dvoch ekonomicky stabilných a moderných zdravotných poisťovní s jedenásťročnou tradíciou na trhu zdravotného poistenia. Zaručuje poistencom, poskytovateľom i platiteľom finančnú silu, stabilitu a korektné vzťahy aj v budúcnosti," povedal na tlačovej besede, ktorá sa uskutočnila minulý štvrtok v Košiciach Patrik Mozola, generálny riaditeľ Dôvery zdravotnej poisťovne, a.s. a Siderie zdravotnej poisťovne, a.s.
Po plánovanom spojení bude zdravotná poisťovňa prevádzkovať viac ako sto pobočiek a expozitúr, ktorých počet chce v budúcnosti ešte zvýšiť, bude mať zmluvy s viac ako 10 500 lekármi a so špičkovými zariadeniami zdravotnej starostlivosti. Naďalej bude mapovať kvalitu zdravotnej starostlivosti a pomáhať poistencom pri výbere najvhodnejšieho zariadenia pre potrebnú liečbu. V jej strategických zámeroch je aj vybudovanie dvanástich moderných polikliník primárne prístupných pre poistencov Dôvery. Ako predstavitelia integrovaného manažmentu konštatovali, plánované spojenie nemá bezprostredný vplyv na zmluvy, ktoré boli uzatvorené medzi oboma zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Znamená to, že zmluvy ostávajú v platnosti dovtedy, kým nebudú uzatvorené nové. Rovnako je to s platnosťou preukazov poistencov. Ich prípadná výmena bude všetkým oznámená včas. Nová poisťovňa pripravuje pre svojich súčasných i nových klientov celý rad racionálnych benefitov. Každý z nich dostane napríklad Recept na zdravie - poukážku na nákup v lekárni. Už v blízkej budúcnosti uvedie nový produkt pre zamestnávateľov zameraný na podporu prevencie a pracovnej zdravotnej služby.
Poistenci zdravotných poisťovní Sideria a Dôvera sa môžu v prípade otázok obrátiť na pracovníkov pobočiek a expozitúr oboch poisťovní, ako aj na informačnú linku 0800 150 150 a e-mailovú adresu info@dovera.sk.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje