KONTAKT  |    _eng _sk

Silná Európa so silným oceliarskym priemyslom aj o pätnásť rokov
           Pridané: 14.03.2019
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 03/2019

Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič na stretnutí s manažérmi

Spoločnosť U. S. Steel Košice navštívil minulý mesiac podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý s prezidentom oceliarskej spoločnosti Jimom Brunom a ďalšími topmanažérmi huty rozobral najdôležitejšie aspekty  a podmienky súčasného oceliarskeho biznisu. V centre pozornosti boli otázky súvisiace s revíziou smernice o obchodovaní s emisnými kvótami, dekarbonizáciou priemyslu v Európe i možnosťami spolufinancovania ekologických projektov z európskych fondov.

„Hovorili sme o tom, ako skĺbiť to, aby Európa ostala konkurencieschopná  a U. S. Steel Košice bola fabrikou patriacou medzi najlepšie, aby jej hospodárske výsledky garantovali, že ľudia, ktorí tu pracujú, dostanú kvalitnú mzdu a že sa spoločnosť bude rozvíjať. Diskutovali sme tiež o tom, že Európa prechádza zložitým obdobím, čo má dopad aj na výrobu vašej ocele, i o tom, ako treba niektoré politiky nastaviť znovu, aby ste neboli vystavení neférovej konkurencii. V Európe i na Slovensku potrebujeme mať  veľmi jasnú priemyselnú politiku so stanovenými prioritami,“ povedal neskôr eurokomisár pred zaplnenou šikmou zasadačkou na stretnutí a diskusii s ďalšími manažérmi spoločnosti.   

Spoločnosť U. S. Steel produkuje jednu z najčistejších ocelí na svete a pre firmu musí byť znepokojujúce, poznamenal, ak vidí, že Európa by mohla byť zaplavená oceľou, ktorá ani zďaleka nedosahuje také vysoké štandardy. Rozhovory s manažmentom košickej oceliarne sa preto pochopiteľne dotkli aj možných spôsobov, ako zabrániť nekalej konkurencii, ako zabrániť dovozu ocele, ktorá sa nevyrába s tak vysokými štandardami čistoty a s ohľadom na životné prostredie, do Európy. Najlepším riešením by bolo zavedenie  špeciálneho cla, ktoré by odrážalo to, za akých podmienok  a pri akej zvýšenej colnej tarife by sa eventuálne mohla  dovážať do Európy oceľ, ktorá by nespĺňala  také vysoké environmentálne štandardy ako košická oceľ.  Ide o to, aby úsilie a investície, ktoré boli vložené do produkcie čistej ocele, boli zároveň  garanciou toho, že niekto,  kto takéto štandardy nedosahuje, bude mať prístup na európsky trh znemožnený alebo veľmi sťažený.  

Eurokomisár Maroš Šefčovič sa dotkol aj spoločnej rozpravy s vedením huty o problematike nového systému obchodovania s emisnými kvótami i možných spôsobov čo najlepšieho využitia fondov, ktoré na jeho základe vzniknú, a to aj zo strany U. S. Steel Košice. Tak, aby sa zvyšovala konkurencieschopnosť fabriky, udržali kvalitné pracovné miesta a aby sa v znižovaní emisií tuhých znečisťujúcich látok tak, ako sa to podarilo vďaka už realizovaným environmentálnym investíciám, pokračovalo aj v budúcnosti. S ohľadom na priame i nepriame dopady nového systému obchodovania s emisnými kvótami na priemyselné firmy vystupuje do popredia potreba  intenzívnych rokovaní na viacerých úrovniach, a to aj s vládou SR o tom, ako naložiť s peniazmi, ktoré sa aukciou emisných povoleniek získajú a ktoré sú momentálne príjmom štátneho rozpočtu.  Košické železiarne disponujú kvalitným inovačným potenciálom a dlhoročnými skúsenosťami, ktoré sa priam žiada využiť pri príprave rôznych projektov financovaných v budúcnosti z európskych fondov pre vedu, výskum  a inovácie, konštatoval.

Maroš Šefčovič tiež zareagoval na otázku týkajúcu sa Európskej energetickej únie, ktorá sa začala rodiť pred piatimi rokmi a ktorej hlavným aspektom  bolo vytvoriť konkurenčné prostredie vedúce k zníženým cenám energií tak pre jej obyvateľov, ako aj najväčšieho spotrebiteľa - priemysel. Ako sa tento koncept napĺňa? „Naštartovali sme najhlbšiu transformáciu celého energetického sektora odkedy bol v Európe založený a vybudovaný a dnes môžeme povedať, že všetky veľké reformy a zmeny, ku ktorým sme sa zaviazali, sú už schválené a postupne sa začínajú implementovať. Vytvorili sme nové právne rámce, na základe ktorých tým, že sa budú využívať nové technológie, by malo dochádzať k väčšej konkurencii  a k znižovaniu cien energií. Viem, aké je to pre U. S. Steel Košice dôležité,“ konštatoval. „Sme teda vo fáze, keď už vieme, ako právny rámec vyzerá. Teraz ho budú jednotlivé členské krajiny a, samozrejme, aj jednotliví energetickí a priemyselní hráči uplatňovať, implementovať.  Treba to urobiť tak, aby sme vlastne zvyšovali konkurencieschopnosť slovenského priemyslu, aby sme mali konkurenčné a postupne sa znižujúce ceny energií. O tomto budú nadchádzajúce roky. O tom, ako preniesť nové zmeny do praxe  na to, aby sme mali naozaj ceny, ktoré umožnia U. S. Steel Košice byť takou vysoko konkurencieschopnou fabrikoyu akou je dnes.“

A ako vidí eurokomisár európsky oceliarsky priemysel o pätnásť rokov? „Myslím si, že ak chce Európa zostať priemyselnou ekonomikou, musí mať veľmi konkurencieschopný oceliarsky priemysel,“ zdôraznil okrem iného a v tejto súvislosti dodal, že tomuto cieľu treba podriadiť aj ostatné priemyselné politiky. Na Slovensku aj v Európskej únii, kde sa diskutuje o veľkých obchodných pravidlách, treba vyvinúť a zaviesť nové, fungujúce mechanizmy, ktoré budú chrániť prácu a kvalitnú oceľ, ktorá sa tu vyrába. „Som optimista – o tých pätnásť rokov budeme v Európe naďalej silnou ekonomikou so silným oceliarskym priemyslom, ktorý bude patriť k najmodernejším na svete.“

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá