KONTAKT  |    _eng _sk

Slabé ochranné opatrenia EU a zhoršené trhové podmienky ohrozujú oceliarenský sektor
           Pridané: 16.05.2019
Autor: Eurofer
Kategória: Aktuality

Brusel, 16. máj  2019 – Nadmerný dovoz ocele, stagnujúci ekonomický rast, vysoké apremenlivé náklady na suroviny ako aj výrazne sa zvyšujúce náklady na CO2 spoločne vytvárajú nebezpečenstvo búrky, ktorá by mohla zasiahnuť európsky oceliarsky priemysel a nastoliť obdobie vážnej krízy. Vplyv kombinácie faktorov už začal ovplyvňovať EU výrobcov ocele zatvárajúcich svoje prevádzky a znižujúcich výrobu, a sa rozširuje po celej Európe.

“Európsky oceliarenský sektor zažil menej než 2 roky stability končiacej v polovici roku 2018 s uvalením opatrení amerického zákova 232”, povedal Axel Eggert, generálny riaditeľ EUROFER-u. “V roku 2017 sa do sektora vrátilo 8 tis. pracovných miest a v roku 2018 ďalších 2 tis. miest,  čím sa zabezpečila pôvodná zamestnanosť v oceliarskom sektore v počte 330 000 pracovných miest. Ak tento mix negatívnych podmienok pretrvá, môže dôjsť k zvratu a opätovnému  poklesu zamestnanosti v sektore.“  

Oceliarsky sektor radikálne spomaľuje v Európe a na celom svete. V r. 2018 bol 3,3% nárast dopytu po oceli. Predpovede EUROFERu naznačujú možný pokles o 0,4% v roku 2019.

“Tento stagnujúci dopyt sa v súčasnosti vyskytuje súbežne s čoraz rýchlejšie sa zvyšujúcim objemom dovozu. 12% nárast v roku 2018 v porovnaní s predošlým rokom bol rekordný a v roku 2019 môžeme zažiť ešte vyššie percento nárastu dovozu,“ povedal  Eggert. “Nárast dovozu podčiarkuje absurdnosť ochranných  opatrení zahŕňajúcich programové pravidelné 5% uvoľnenie: a to vo februári a júli 2019 a opäť v júli 2020 – dokonca aj napriek očakávanému nemeniacemu sa dopytu. Je to extrémne štedrý dar pre dovozcov ocele do EU.“

Medzitým náklady na CO2 dosiahli 25 €/ 1 tonu čo je významný nárast berúc do úvahy súčasne nízke marže v oceliarstve.  V spojení s volatilitou dodávok železnej rudy spôsobenej katastrofou brazílskej priehrady Vale/Brumadinho vrátane vysokých a meniacich sa cien šrotu a koksovateľného uhlia, európsky oceliarsky priemysel bojuje naraz na viacerých frontoch.  

“Ktorýkoľvek z týchto faktorov by mohol spôsobiť problémy v sektore. V kombinácii však spoločne predstavujú perfektnú búrku negatívnych dynamických faktorov, ktoré sú absolútne mimo kontroly oceliarenského sektora.“  zdôraznil Eggert.

Po boji s finančnou a ekonomickou krízou sa európske oceliarstvo mohlo vrátiť do rovnovážneho stavu s potlačeným nárastom dopytu a agresívnymi cieľmi vývozcov do EU na globálnom trhu zaplavenom nadmernou výrobnou kapacitou.

“Mali sme iba 18 mesiacov na opätovnú revitalizáciu sektora a dosiahli sme to práve teraz, keď sa zdá, že ekonomický cyklus dosiahol svoj koniec,“ povedal Eggert. “Za účelom odvrátenia úpadku európskeho oceliarstva potrebujeme zákonodarcov, ktorí si budú vedieť poradiť s primárnou hrozbou: nárastom dovozu, ktorý pohltil doslova celý dopyt po oceli v EU na obdobie lepšej časti desaťročia.“

EUROFER poslal list EU zákonodarcom s uvedenými argumentmi, konkrétne týkajúcimi sa rozsiahlejších a efektívnych ochranných opatrení ako aj pokračovania práce na reforme WTO a medzinárodnej spolupráci zameranej na odstránenie príčin dotovanej globálnej nadmernej kapacity ocele.  

“Napriek dobrým úmyslom nezabránil aktuálny rámec ochranných opatrení v oceliarskom sektore náporu dovozu. Marže EU výrobcov sú najnižšie možné, čo podkopáva ich schopnosť investovať do zručností, technológií a vývoja nízkouhlíkových riešení. Výstražné sirény sa už rozozvučali a dnes sa žiada konať kvôli zabráneniu tejto záplavy, ktorá ničí oceliarsky sektor,“ uzavrel Eggert.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok