Vyhľadávanie:

Slávnostným ceremoniálom vyvrcholili tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice

Slávnostným ceremoniálom vyvrcholili tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice

Cenu primátora si prevzal aj náš bývalý kolega

Slávnostným ceremoniálom spojeným s odovzdávaním ocenení zaslúžilým Košičanom vyvrcholili v pondelok tohto týždňa, 7. mája 2012, tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice. Na podujatie, ktoré sa uskutočnilo vo Veľkej sále Historickej radnice a na ktorom sa zúčastnili minister životného prostredia SR Peter Žiga, europoslankyňa Monika Smolková, poslanci Národnej rady SR Jana Vaľová, Otto Brixi a Viliam Novotný a ďalší hostia z oblasti miestnej samosprávy, štátnej správy, akademického, verejného, spoločenského a podnikateľského prostredia, prijali pozvanie aj prezident spoločnosti U. S. Steel Košice David J. Rintoul s manželkou Mary, viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák a ďalší manažéri firmy.

"Už tradične oceňujeme 7. mája Cenou mesta Košice, Cenou primátora a Plaketou primátora jednotlivcov a kolektívy, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju mesta a šíreniu jeho dobrého mena doma aj v zahraničí," povedal v krátkom slávnostnom príhovore pred odovzdávaním ocenení primátor Košíc Richard Raši. "Je mi veľkou cťou, že aj v tomto roku môžem zagratulovať oceneným a vyjadriť im v mene svojom a v mene všetkých Košičanov uznanie a vďaku za to, čo pre naše mesto urobili."

Cenu mesta Košice získalo v tomto roku desať jednotlivcov a tri kolektívy. Sú medzi nimi prof. MUDr. Ivan Ahlers, DrSc. za prioritné výsledky v oblasti zdravotníctva a biologických vied, organizovanie a realizovanie prvej extrakorporálnej hemodialýzy na Slovensku, Ondřej Bukovanský za mnohonásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi a záchranu života Kornélia Csalová, in memoriam za angažovanosť v Košickom občianskom klube v zmysle tolerantnosti a za dokumentovanie a zviditeľňovanie pamiatok a významných osobností Košíc, JUDr. Helena Dohovičová za kultúrno-spoločenské aktivity, presadzovanie ekumenizmu a aktívnu prácu s mládežou pri príležitosti jej životného jubilea, prof. MVDr. František Lešník, DrSc. za rozvoj veterinárnej a humánnej medicíny, prof. MUDr. Eva Mathéová, CSc. za dlhoročné pôsobenie v pediatrickej a pedagogickej oblasti, Ing. Ľuboš Pajtáš, in memoriam za zásluhy o rozvoj verejno-prospešnej činnosti v meste Košice, Zuzana Schwartzová za úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Košice na medzinárodných športových podujatiach, ThLic. Ján Urban za verejnoprospešnú činnosť pri náboženskom a kultúrnom zveľaďovaní prostredia MČ Košice - Dargovských hrdinov a za aktívny a obetavý prístup pri výstavbe kostola Svätej Rodiny a pastoračného centra a doc. MUDr. Mária Wagnerová za dlhoročnú medicínsku a psychosociálnu pomoc onkologickým pacientom a za významné výsledky vo vedeckej a publikačnej činnosti v odbore onkológia. Ocenenými kolektívmi sú Charitatívna služba v rodinách - Opatrovateľská služba Arcidiecéznej charity Košice, a to za mnohoročné obetavé poskytovanie komplexnej opatrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí, Quartetto Cassovia - Košické kvarteto za vynikajúcu interpretáciu súčasnej slovenskej hudobnej tvorby a reprezentáciu doma i v zahraničí a napokon Stredná priemyselná škola Komenského 2, Košice a Stredná priemyselná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József szakközépiskola, Grešákova 1, Košice, ktoré v roku 2012 oslavujú 140. výročie svojho založenia, za vynikajúce výsledky pri výchove technickej inteligencie a formovanie osobností mladých ľudí počas svojej existencie.

Medzi jedenástimi čerstvými držiteľmi Ceny primátora, ktorými sa stali JUDr. Eva Dancáková, riaditeľka kancelárie predsedu KSK, JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice-Juh, športový lekár a traumatológ MUDr. Miloslav Klíma, riaditeľ dopravno-bezpečnostného úseku organizačného výboru MMM Ing. Jozef Klink, dlhoročný člen Slovenského poľovníckeho zväzu MUDr. Ľubomír Myndiuk, prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., výtvarná pedagogička PhDr. Klára Samuelisová, patológ MUDr. Ladislav Sokol, in memoriam, fotograf Marián Šangala, pedagóg PhDr. Imrich Šanta, in memoriam, bol aj novinár, náš bývalý kolega, Marián Angelovič. Cenu mu primátor udelil za aktívnu novinársku prácu, profesionalitu pri spracovávaní informácií o dianí v meste a za spoločenskú angažovanosť.

"Je to pre mňa určite česť, ale aj určitá forma uznania," povedal Marián Angelovič, ktorý dnes pracuje pre tlačovú agentúru SITA. "Novinárčine sa venujem už vyše tridsať rokov a začínal som práve v Oceli východu, kde som získaval redaktorské skúsenosti, poznatky i vedomosti. Tie som potom zúročil v svojej ďalšej novinárskej praxi. Je to aj ocenenie mojej práce, ktorú som vykonával ako funkcionár Slovenského syndikátu novinárov, keď som po nežnej revolúcii stál pri jeho zrode. A či ocenenie aj zaväzuje? Určite je to záväzok, nie však v zmysle byť vďačný a poslušný voči mestu, primátorovi. Zaväzuje to byť slušným, objektívnym, dobrým novinárom a pokiaľ je to možné, pomáhať svojou každodennou prácou obyčajným jednoduchým ľuďom."

V kategórii kolektívy udelil primátor cenu Gymnáziu Šrobárova 1, Košice, Materskej škole Dénešova 53, Košice a Súboru spoločenských tancov Diamant, plaketu zasa Dr.h.c. prof. Ing. Michalovi Bestercimu, DrSc., Ing. Jozefovi Fedorčákovi, PhDr. Alojzovi Martinčekovi a Františkovi Tomčíkovi.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...