Vyhľadávanie:

Spájame aktívnych ľudí pre lepší región

Spájame aktívnych ľudí pre lepší región

Spoločne pre región šesť subjektov

V piatok 8. marca 2019 sme spoznali víťazov trinásteho ročníka grantového programu Spoločne pre región. Šesť inovatívnych a zaujímavých riešení, ktoré zlepšia životné prostredia a umožnia  ľuďom v komunitách  plnohodnotne stráviť svoj voľný čas a na ktorých sa podieľajú nemalým dielom aj zamestnanci  košickej oceliarne získalo na svoju realizáciu finančnú podporu. Ich autori si symbolické šeky prevzali na pôde huty.

„Vo svojom živote som veľa cestoval. Spomeniem Áziu, Južnú Ameriku, Európu, videl som veľa kútov sveta. Než som v októbri minulého roka prišiel na Slovensko povedal som si, že si túto krajinu určite budem vychutnávať. A po pár mesiacoch musím  povedať, že skutočnosť je oveľa lepšia, než moje najlepšie očakávania. Nie je to len mojimi kolegami, s ktorými denne spolupracujem, ale tiež komunitou v meste, ľuďmi, s ktorými sa často stretávam. A to sú vždy veľmi príjemné momenty,“ prihovoril sa  zástupcom organizácií a samospráv prezident oceliarskej spoločnosti Jim Bruno krátko po ich privítaní v U. S. Steel Košice, a to aj v prítomnosti viceprezidenta pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslava Kiraľvargu a riaditeľky Karpatskej nadácie Laury Dittel. „Sme veľkou priemyselnou firmou, ktorej najvyššou hodnotou je bezpečnosť a okrem toho, že sa snažíme veľa robiť pre kvalitu životného prostredia, je pre nás veľmi dôležité byť dobrým susedom. Spolupracujeme s komunitou a hľadáme spôsoby, ako veci spoločnými silami zlepšovať. Jedna z vecí, ktorá na mňa urobila skutočne veľký dojem, bolo vidieť, koľko zamestnancov sa snaží veľa robiť pre prostredie, v ktorom žijú,“ poznamenal Jim Bruno.

Program pokračoval prezentáciou dvoch úspešných minuloročných projektov. Za Občianske združenie Enjoy the ride, ktoré sa od roku 2009 aktívne venuje podpore cyklistického športu hlavne na východnom Slovensku a pomáha rozvoju všetkých disciplín cyklistiky, sa so skúsenosťami pri realizácii projektu Safe view, Safe ride (Bezpečný výhľad, bezpečná jazda) podelil jeho predseda Martin Boršč. „Našim  cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť v našom  areáli, a to či už počas organizovania športových podujatí alebo workshopov. V minulosti totiž areál  nedisponoval žiadnym miestom na sedenie, diváci počas súťaží postávali medzi prekážkami,  hrozilo im zranenie,“ priblížil krátko vlaňajší zámer. Na začiatku mali aktéri jasnú víziu, ktorá sa časom menila, prispôsobovala zmeneným podmienkam. Tak či onak, nedali sa odradiť a pustili sa svojpomocne do výstavby tribúny pre divákov i návštevníkov. „Najjednoduchšie by bolo zavolať si na to firmu, ale my sme  to chceli urobiť sami, vlastnými silami. Vtedy si to človek aj viac váži...“ Nevzdali sa a dotiahli napokon náročný projekt do úspešného konca. V auguste počas konania historicky prvého slovenského pohára Free­style BMX v akrobatickej cyklistike v Košiciach už tribúna pre osemdesiat ľudí slúžila svojmu účelu. „V budúcnosti rátame s jej zatienením, keďže je na kopci, o ktorý sa celý deň opiera slnko,“ doložil ďalšie plány zveľaďovania športoviska Martin Boršč.

Druhý vydarený a prospešný vlaňajší projekt pod názvom Čistá hladina a brehy Ružína predstavil Branko Bugorčík z Občianskeho združenia Akademik TU Košice. „Náš športový klub sa zaoberá kanoistikou,  máme k dispozícii na Ružíne aj tréningové miesto, kam radi chodíme. Keďže sme pri našom športe často v prírode, záleží nám na tom, ako vyzerá.“ Projekt, ozrejmil,  mal v ich prípade tri dimenzie. Environmentálnu, ktorá spočívala v čistení okolia a vôd Ružína, výchovnú, ktorej cieľom je  viesť mladých ľudí k aktívnemu spôsobu prežitia voľného času, k vzťahu k prírode a športu, tretia dimenzia má zasa bezpečnostný rozmer. „Samotné aktivity sme naplánovali počas dvoch víkendov – v júni a potom v októbri. Mali sme šťastie na počasie, bolo veľmi pekne, prišlo dosť ľudí,  podarilo sa nám vyzbierať  dosť odpadu. Úspešne sa nám podarilo do aktivity zapojiť nielen  svojich členov, ale aj deti, mládež miestnej  komunity, pripojili sa chatári, cyklisti a rybári. Za prvý víkend sme vyzbierali približne 80 vriec odpadu, v októbri, keď sa do akcie zapojili aj deti z detského domova, pre ktoré to bol iste netradičný zážitok, zasa 40 vriec. Nekončíme, plánujeme v týchto aktivitách pokračovať aj v budúcnosti,“ konštatoval Branko Bugorčík.

„Na grantový program Spoločne pre región, ktorý robíme spoločne s U. S. Steel Košice, som veľmi hrdá. Je to naša najdlhšia spolupráca s firmami na východnom Slovensku. Za dvanásť rokov sme podporili už 107 projektov sumou  takmer 270 tisíc eur, čo je naozaj  signifikantná podpora pre tento región. V rámci tohto ročníka získalo grant na svoju realizáciu šesť projektov v celkovej sume 13 tisíc eur,“ uviedla pred slávnostným vyhlásením výsledkov trinásteho ročníka programu riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel. Dodala tiež, že za celou snaživou prácou a výsledkami, ktoré program prináša, je mnoho odpracovaných hodín, energie ľudí, ich entuziazmu a chuti meniť  tento región k lepšiemu. „Moja najväčšia vďaka patrí vždy organizáciám, ktoré  tieto projekty realizujú, a osobitná zamestnancom U. S. Steel Košice a dcérskych spoločností, ktorí pri realizácii projektov zohrávajú dôležitú dobrovoľnícku úlohu a pomáhajú pri rôznych typoch aktivít. Napokon, aj prezentované minuloročné projekty sú veľmi dobrým dôkazom toho, čo tento program dokáže. Som rada, že mnohým organizáciám sa darí spojiť príjemné s užitočným,“ poznamenala.

Za nezávislú porotu, ktorá jednotlivé projekty posudzuje, si vzala slovo manažérka grantového programu Spoločne pre región Ľubomíra Šoltésová z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy. Konštatovala, že kvalita projektov  sa oproti minulosti zlepšila, odporučila však samosprávam i organizáciám, aby využívali možnosť konzultácií, ktoré umožňujú  vychytať prípadné nedostatky alebo nejasnosti v projekte. „A za druhé, spájajte sa. Ak presvedčíte o vašom zámere  širšiu komunitu, získate  aj lepšiu podporu  a väčšiu šancu udržať vaše projekty aj v budúcnosti.“

Zástupcom šiestich organizácií z Košického a Prešovského kraja potom symbolické šeky odovzdali v prítomnosti zamestnancov huty, ktorí na nich participujú, prezident firmy Jim Bruno  a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel. Vďaka grantom budú môcť dobrovoľníci zo združenia Maják nádeje nakúpiť materiál a zorganizovať tvorivé dielne pre svojich klientov – rodiny v núdzi.  V Seni vybudujú členovia združenia Sopka vonkajšie cvičisko, ktoré budú môcť využívať deti aj obyvatelia obce.  V Lipovciach sa rozhodli, že vytvoria a vydajú vzdelávací materiál o obnove hradov a poskytnú ho šestnástim obciam, ktoré majú na svojom území chátrajúce  kultúrne pamiatky.  Občianske združenie Atletika Košice zasa pripraví vďaka podpore sériu atletických podujatí pre deti a mládež pod názvom Čokoládová tretra. Dobrovoľníci z OZ Romalka budú prostredníctvom vzdelávacích aktivít  na sídlisku Lunik IX zvyšovať povedomie verejnosti o bezpečnom sexuálnom správaní a v obci Nižný Klátov si domáci spolu so zamestnancami spoločnosti zmodernizujú vonkajšie verejné ihrisko, ktoré sa využíva na rôzne športy a súťaže.


Kto získal grant

Organizácia: Maják nádeje
Názov projektu: Kreatívnou činnosťou k pomoci (1 500 eur)

Organizácia: SOPKA, n.o. Seňa
Názov projektu: Vonkajšie cvičisko (2 122 eur)

Organizácia: Obec Nižný Klátov
Názov projektu: Multifunkčné ihrisko pre všetkých (2 500 eur)

Organizácia: Atletika Košice o. z.
Názov projektu: Čokoládova tretra Slovensko (2 498 eur)

Organizácia: OZ Romalka
Názov projektu: Merkin te kurel – Bezpečný sex (1 880 eur)

Organizácia: Obec Lipovce
Názov projektu: Piaty hrad – čítanka pre hradné samosprávy (2 500 eur)

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...