Vyhľadávanie:

Spoločná deklarácia zamestnávateľov strednej a východnej Európy

Spoločná deklarácia zamestnávateľov strednej a východnej Európy

Zamestnávatelia v priemysle zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Slovinska vydali 27. novembra 2019 spoločnú deklaráciu, ktorou reagujú na potrebu takej priemyselnej politiky Európskej únie, ktorá by umožňovala hladký prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Európska únia, píše sa v deklarácii, musí vypracovať komplexný politický rámec, aby splnila svoje dlhodobé klimatické, sociálne a hospodárske ciele a zároveň zachovala konkurencieschopnosť svojho priemyslu. Nástrojom je zabezpečenie rovnakých podmienok pre tie priemyselné odvetvia, ktoré čelia medzinárodnej konkurencii zo strany tretích krajín, v ktorých nie je povinnosť dodržiavať podobné ambiciózne ciele v oblasti klímy.

Zamestnávatelia potrebujú, aby bol svetový obchod bez bariér, ale tiež spravodlivý a založený na pravidlách. Európska únia sa preto musí usilovať o ambi­cióznu obchodnú politiku, ktorá by otvorila nové trhy a zabezpečila globálne dodávateľské reťazce pre európske spoločnosti. Zároveň by mala implementovať nástroje na zabezpečenie rovnakých podmienok pre tretie krajiny, aby sa kompenzovali konkurenčné nevýhody európskych spoločností s cieľom zabrániť odchodu firiem a odlivu investícií.

Zdôrazňujú, že počas prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo musí európsky priemysel zostať konkurencieschopný a mať možnosť generovať potrebné príjmy a zisky, ktoré sú potrebné na  rozsiahle investície do výskumu, vývoja a komercializácie a rozširovania nových technológií s nízkym obsahom CO2. Na podporu konkurencieschopného priemyslu je potrebný taký rámec energetickej politiky, ktorý umožňuje technologickú transformáciu systému a zároveň tiež vytvára príležitosti na rast priemyslu samotného a zamestnanosti.

Politika v oblasti výskumu, vývoja a inovácií musí byť úzko prepojená s európskou priemyselnou politikou. Najperspektívnejšie a prelomové technológie musia byť v priebehu nasledujúcej dekády otestované a uplatnené v priemysle.  

Celé znenie deklarácie:

https://ruzsr.sk/spolocna-deklaracia-zamestnavatelov-strednej-a-vychodnej-europy 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...