Vyhľadávanie:

Spoločná deklarácia zamestnávateľov strednej a východnej Európy

Spoločná deklarácia zamestnávateľov strednej a východnej Európy

Zamestnávatelia v priemysle zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Slovinska vydali 27. novembra 2019 spoločnú deklaráciu, ktorou reagujú na potrebu takej priemyselnej politiky Európskej únie, ktorá by umožňovala hladký prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Európska únia, píše sa v deklarácii, musí vypracovať komplexný politický rámec, aby splnila svoje dlhodobé klimatické, sociálne a hospodárske ciele a zároveň zachovala konkurencieschopnosť svojho priemyslu. Nástrojom je zabezpečenie rovnakých podmienok pre tie priemyselné odvetvia, ktoré čelia medzinárodnej konkurencii zo strany tretích krajín, v ktorých nie je povinnosť dodržiavať podobné ambiciózne ciele v oblasti klímy.

Zamestnávatelia potrebujú, aby bol svetový obchod bez bariér, ale tiež spravodlivý a založený na pravidlách. Európska únia sa preto musí usilovať o ambi­cióznu obchodnú politiku, ktorá by otvorila nové trhy a zabezpečila globálne dodávateľské reťazce pre európske spoločnosti. Zároveň by mala implementovať nástroje na zabezpečenie rovnakých podmienok pre tretie krajiny, aby sa kompenzovali konkurenčné nevýhody európskych spoločností s cieľom zabrániť odchodu firiem a odlivu investícií.

Zdôrazňujú, že počas prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo musí európsky priemysel zostať konkurencieschopný a mať možnosť generovať potrebné príjmy a zisky, ktoré sú potrebné na  rozsiahle investície do výskumu, vývoja a komercializácie a rozširovania nových technológií s nízkym obsahom CO2. Na podporu konkurencieschopného priemyslu je potrebný taký rámec energetickej politiky, ktorý umožňuje technologickú transformáciu systému a zároveň tiež vytvára príležitosti na rast priemyslu samotného a zamestnanosti.

Politika v oblasti výskumu, vývoja a inovácií musí byť úzko prepojená s európskou priemyselnou politikou. Najperspektívnejšie a prelomové technológie musia byť v priebehu nasledujúcej dekády otestované a uplatnené v priemysle.  

Celé znenie deklarácie:

https://ruzsr.sk/spolocna-deklaracia-zamestnavatelov-strednej-a-vychodnej-europy 

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...