Vyhľadávanie:

Vzduch v okolí košickej oceliarne je čistejší

Vzduch v okolí košickej oceliarne je čistejší

Na znižovaní priemyselných emisií tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia spoločnosť U. S. Steel Košice systematicky pracuje, a to v súlade s prísnymi limitmi a environmentálnymi nariadeniami a pravidlami Európskej únie podľa záverov o BAT – najlepších dostupných technológiách, ktorých cieľom je minimalizovať dopad hutníckej výroby na životné prostredie. Huta má už za sebou celý rad ekologických projektov, z ktorých najvýznamnejším v ostatných rokoch boli rekonštrukcia a modernizácia kotolne teplárne alebo primárne a sekundárne odprášenie oboch oceliarní. Realizácia viacerých projektov bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Tak je tomu aj v prípade pätnástich riešení  s obdobím realizácie 2017 až 2020, ktoré sú zamerané na znižovanie emisií tuhých znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to v závodoch prvovýroby prostredníctvom modernizácií systémov technologických zariadení na zachytávanie prachu. 

„Spomeniem odprášenie spekacích pásov  jeden až štyri v aglomerácii, ktorá patrí, mimochodom, medzi jednu z troch najťažšie odprášiteľných prevádzok v priemysle, ďalej odprášenie koncov spekacích pásov, projekty kontroly emisií pre rudné mosty vysokej pece číslo jeden, dva a tri, odprášenie úpravne uhlia, mimopecnej prípravy ocele v oceliarniach, odprášenie  oceliarne dva - odsírenie surového železa, či koksovej služby na veľkopriestorových koksárenských batériách číslo jeden a tri,“ konkretizuje generálny manažér pre environment v U. S. Steel Košice Miloš Fodor a dodáva, že viaceré stavby sú už hotové a odovzdané do užívania, ďalšie sú tesne pred kolaudáciou a v štádiu preverovania akceptačných parametrov, pričom vo výstavbe je stále odprášenie  koksovej služby na oboch batériách.

 „Ak sa porovnávame s rokom 2000, naše výsledky sú v oblasti ochrany ovzdušia skutočne excelentné, obdivuhodné,“ konštatuje Miloš Fodor. „Treba pripomenúť, že od roku 2000, teda od čias príchodu U. S. Steel do Košíc, sme do environmentálnych projektov a riešení  investovali  viac ako 660 miliónov dolárov, z nich stovky konkrétne do ochrany ovzdušia. Počas dvadsiatich rokov sme  emisie tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia postupne znižovali, potvrdzujú to i naše a tiež nezávislé merania na zdrojoch, ktoré spúšťame do prevádzky. Emisie tuhých znečisťujúcich látok sme  dokázali znížiť o cca 93 percent v porovnaní s rokom 2000, čo má pre celý okolitý región a jeho obyvateľov nesporne obrovský význam,“ informuje o podstatnom zlepšení kvality životného prostredia v okolí U. S. Steel Košice generálny manažér Miloš Fodor.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...