KONTAKT  |    _eng _sk

Spoločná deklarácia zástupcov zamestnancov, odborových organizácií a asociácií hutníckeho priemyslu v rámci Českej republiky, Poľska a Slovenska
           Pridané: 30.09.2019
Autor: -c-
Kategória: Aktuality

V dňoch 18. – 19. septembra sa uskutočnilo v Dolnej Lomnej 5. stretnutie zástupcov zamestnancov, odborových organizácií a odborových zväzov z väčšiny firiem oceliarskeho priemyslu pôsobiacich na území Českej republiky, Poľska a Slovenska.

Ako významní hostia a tiež s dôrazom na vážnosť situácie v sektore európskeho oceliarstva sa rokovania zúčastnili  zástupcovia asociácií hutníckych podnikov daných krajín: štatutárny riaditeľ Oceliarskej únie Daniel Urban, predseda rady Poľskej asociácie (HIPH) Miroslaw Motyka, riaditeľ pre styk s vládou a Európskou úniou Michal Pintér a Peter Zima z U. S. Steel Košice. Ďalej predseda OS KOVO Jaroslav Souček, OZ KOVO Emil Machyna a predseda  Národnej sekcie hutníctva NSZZ „Solidarność“ Andrzej Karol.

Účastníci rokovania po výmene informácií o aktuálnej situácii v jednotlivých firmách i krajinách konštatovali, že oceliarsky priemysel nielen v ich krajinách, ale  aj v celej Európskej únii je vo veľmi zložitej, až kritickej situácii a značne ohrozený z pohľadu zachovania produkcie ocele na potrebnej úrovni a tým aj pracovných miest a firiem.

Na oceliarsky priemysel v Európe a jeho globálnu konkurencieschopnosť dolieha niekoľko negatívnych faktorov vrátane začínajúceho ochladzovania európskej ekonomiky, neutíchajúceho nárastu objemu dovážanej ocele z tretích krajín, nákladov na emisné povolenky a pokračujúcej ekologizácii a nestálej ceny vstupných surovín, čo si vyžaduje  výnimočné celoeurópske opatrenia.

Účastníci rokovania sa zhodli, že je aktuálne bezpodmienečne nutné kríze európskeho oceliarstva spoločne čeliť všetkými dostupnými prostriedkami a prijali jednomyseľne túto Spoločnú deklaráciu, ktorej hlavnými aktuálnymi bodmi na riešenie a požiadavky sú:
•    Oceliarsky priemysel je  neoddeliteľnou a potrebnou súčasťou priemyslu EÚ, jeho rozvoja, tvorby pracovných miest a musí byť aj ako dedičstvo historického vývoja zachovaný a podporovaný.
•    Realizovať v rámci EÚ  účinné a dotáciami podporované opatrenia v oblasti rekvalifikácie zamestnancov oceliarskeho priemyslu a programov školstva na výuku a zachovanie oceliarskych (technických) profesií v budúcnosti.
•    Zabezpečiť rovnaké podmienky pre európskych oceliarov na globálnom trhu prostredníctvom obmedzenia dovozu tzv. špinavej ocele do EÚ z tretích krajín, ktoré nedodržujú  ekvivalentné environmentálne a sociálne štandardy, pomocou uhlíkového cla či podobného nástroja.  Len tak možno  dlhodobo zamedziť presťahovaniu priemyslu mimo EÚ, ktoré by spôsobilo vyšší únik  uhlíkových emisií v globálnom meradle.
•    Je nutné pravdivo informovať o dopadoch podielu oceliarskeho priemyslu na globálnu ekológiu v porovnaní s ostatnými vplyvmi.
•    Spravodlivé podmienky prostredníctvom  posilnenia regulácií obchodných obranných nástrojov a zrýchlenie predbežnej investignatívnej fázy v prípade prieskumu antidupingových sťažností, aby bolo umožnené urýchlené prijatie preventívnych ochranných opatrení, ako tomu už je v prípade USA.
•    Pozastaviť v krízovom období sprísňovanie ekologických limitov v rámci EÚ i členských krajín s nájdením nástrojov  ekonomickej podpory EÚ do ekologických investícií oceliarskych firiem.
•    Realizovať opatrenia pre ekonomicky prijateľnú energetickú politiku EÚ i členských krajín z pohľadu cien, investícií, emisných povoleniek a pod.
•    EÚ musí zachovať konkurencieschopnosť svojej priemyselnej základne a zabezpečiť rovnaké podmienky na podnikanie svojich energeticky náročných odvetví, ktoré čelia medzinárodnej konkurencii zo strany výrobcov z tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú  obdobné obmedzenia a záväzky v oblasti klimatickej alebo environmentálnej politiky.
•    Podporiť návrh designovanej predsedníčky Európskej komisie  von der Leyen implementovať na hraniciach EÚ opatrenia na spoplatnenie dovozu,  ktoré majú rozdielnu uhlíkovú stopu oproti európskym výrobkom (tzv. carbon border adjustments).
•    Poskytovanie kompenzácie nepriamych nákladov EU ETS premietnutých do cien elektriny v čo najvyššej možnej miere v súlade s európskymi predpismi.
•    Zachovanie ťažby čierneho uhlia s cieľom zásobovať domáce huty domácim uhlím až dovtedy, kým to bude ekonomicky a technologicky možné.
•    V členských štátoch EÚ  sa snažiť o zníženie rozdielu medzi mzdami zamestnancov v daných odvetviach a zároveň podporovať a realizovať zmenu dôchodkových systémov s možnosťou ekonomicky prijateľných predčasných dôchodkov v dôsledku reštrukturalizácie a vplyvov krízy oceliarskeho priemyslu.
•    Oceliari žiadajú európsku odborovú centrálu IndustriAll zorganizovať v Bruseli protestnú akciu pred Európskym parlamentom k odovzdaniu  Akčného plánu na zachovanie priemyslu v EÚ.

Všetci účastníci rokovania sa zhodli, že vyššie uvedené požiadavky sú adresované Európskej komisii i parlamentu EÚ, vládam, odborovým európskym centrálam i členským zväzom, zamestnávateľom a je bezpodmienečne nutné, aby sa nimi efektívne a urýchlene zaoberali.  Zároveň  všetci zhodne konštatovali, že sú zo svojich úrovní pripravení požiadavky plne podporovať, vzájomne spolupracovať, medializovať a presadzovať.

Ďalšie spoločné rokovanie k vyhodnoteniu efektivity postupov a riešenia požiadaviek, sebareflexii i ďalšej spolupráci  sa uskutoční podľa vážnosti situácie v EÚ, alebo do konca prvého polroku 2020.

V Dolnej Lomnej 19. 9. 2019

Jaroslav Souček
Predseda OS KOVO

Emil Machyna
Predseda OZ KOVO

Karol Andrzej
Predseda Krajovej sekcie hutníctva NSZZ „Solidarność“

Daniel Urban
Štatutárny riaditeľ Oceliarskej únie

Michal Pintér
Riaditeľ pre styk s vládou a Európskou úniou U. S. Steel Košice

Miroslaw Motyka
Predseda rady Poľskej asociácie (HIPH)

Empty

ODPORÚČAME

17.01.2022
Dcérske spoločnosti dosiahli 6 000 000 hodín bez úrazu
10.01.2022
Grantový program SPOLOČNE PRE REGIÓN 2022 už prijíma žiadosti
30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu