Vyhľadávanie:

Revízia ochranných opatrení EÚ odstránila technické nedostatky, ale trh s oceľou zostáva v depresii

Revízia ochranných opatrení EÚ odstránila technické nedostatky, ale trh s oceľou zostáva v depresii

Európska únia zverejnila a implementovala revíziu ochranných opatrení pre oceliarsky sektor v EÚ. Nový návrh bezodplatných kvót bude lepšie stabilizovať obchodné toky, obsahujúc koncentráciu dovozu z konkrétnych exportujúcich krajín. Aj keď tieto zmeny predstavujú zlepšenie, výsledok ešte stále nepostačuje pre väčšiu časť oceliarskeho sektora, berúc do úvahy, že tento sektor stále čelí klesajúcemu dopytu po oceli na domácej scéne.

Po zverejnení revidovaných opatrení dňa 27. septembra povedal generálny riaditeľ EUROFER-u Axel Eggert: „Podstatná časť oceliarskeho sektora je stále stláčaná a brzdená neudržateľným tlakom dovozu – tlaku, ktorý sa nezmierni napriek týmto zmenám.“

Marže oceliarov sa úplne vytratili, výrobné plány sú redukované a závody naprieč Európou boli dočasne zatvorené, čo zasiahlo tisícky pracovných miest v tomto priemyselnom sektore a v hodnotovom reťazci.

„Oceliarsky sektor opäť čelí rozbúreným vodám – dopyt padá a import je stále na veľmi vysokej úrovni,“ dodal A. Eggert. „Napriek tomu ponechávajú ochranné opatrenia aj naďalej otvorené dvere pre historicky najvyššie objemy dovozu. Dúfame, že Európska komisia náležite opätovne zreviduje umelo vysokú úroveň dovozných kvót, ktoré nie sú zaťažené tarifami a zníži ju na úroveň približujúcu sa tej, ktorá bola platná v období rokov 2015 - 2017.“

Európsky oceliarsky priemysel utrpel sériu nezdarov za niekoľko posledných rokov. EÚ trh sa ešte stále úplne neodrazil od ekonomickej krízy v roku 2008 a nárast, ktorý nasledoval, bol v podstatnej miere absorbovaný dovozom. Globálna nadmerná kapacita ocele, cielený dumping z niekoľkých krajín a narastajúce náklady súvisiace s klimatickými zmenami takisto zrážajú marže v oceliarskom sektore nadol.

„Zažili sme 18 “dobrých” mesiacov medzi akútnymi dôsledkami čínskeho dampingu potlačeného koncom roka 2016 a zavedením amerických ciel podľa článku 232 ústavy v polovici roka 2018,“ uviedol Eggert. „Import zostal na vysokej úrovni a čoraz viac sa sústreďoval do rúk niekoľkých obchodných partnerov, vrátane Turecka, Ruska a Číny. Táto koncentrácia dovozu nebola ochrannými opatreniami odstránená.  Ceny ocele padajú a náklady sa naďalej dvíhajú.“

Poznamenajúc, že najprv je potrebné vidieť, ako bude táto najnovšia revízia fungovať a až potom robiť uzávery, EUROFER nástojí na tom, aby EÚ pokračovala v ochrane oceliarskeho sektora pred neférovým obchodovaním s tretími krajinami.

„Oceľ je srdcom európskeho hospodárstva – opäť sa ale dostala do ohrozenia, keďže ochrana tohto sektora je stále neúplná,”  zdôraznil  Eggert. „Musíme vidieť dynamickú revíziu týchto opatrení a preto vítame návrh prezidentky EK von der Leyen na úpravy uhlíkových limitov, ktorý pomôže priemyselným odvetviam, vrátane oceliarstva, opätovne nastoliť spravodlivé hracie pole so zahraničnou konkurenciou, ktorá nemusí čeliť obmedzeniam súvisiacim s klimatickými zmenami.“

Okrem toho EUROFER podporuje pokračujúce medzinárodné úsilie zamerané proti globálnej nadmernej kapacite ocele, pretože tá je hlavnou príčinou problémov, ktorým musí európsky oceliarsky priemysel dnes čeliť.

„Globálna nadmerná kapacita ocele stále výrazne predbieha rast celosvetovej výroby. Potrebujeme vidieť opatrenia v tejto oblasti prijaté aj mimo Európu, ako aj pokračujúce úsilie v Európe na odrazenie týchto vplyvov na oceliarskom trhu v EÚ,” uzavrel Eggert. „Globálne fórum pre Nadmernú kapacitu ocele G20 musí pokračovať v práci tak, aby krajiny ako Čína, Indonézia, Irán, Rusko alebo Turecko prestali s chrlením nadmerných kapacít ocele ohrozujúcim globálny trh. Samotné ochranné opatrenia nebudú postačovať.“
 

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...