KONTAKT  |    _eng _sk

Spoločné prehlásenie výkonných predstaviteľov európskeho oceliarskeho priemyslu
           Pridané: 17.06.2020
Autor: Ján BAČA
Kategória: Aktuality

Európsky oceliarsky priemysel je ohrozený ľahostajným rozhodnutím EÚ počas aktuálnej krízy COVID-19

„Konanie Európskej komisie v Bruseli opäť raz poukazuje na to, že svojimi činmi nepodporuje domáci oceliarsky priemysel, hutníkov  a zamestnancov firiem, ktoré sú závislé na európskom oceliarenskom priemysle EÚ.   Pandémia COVID-19 ochromila výrobný sektor a dopyt po oceli v EÚ poklesol o 50 %. Európska komisia však naďalej umožňuje, aby neférovo obchodované importy prúdili do Európy. Berú tak trhový podiel európskym oceliarom, ktorí musia niesť bremeno dekarbonizácie. Dúfam, že raz inštitúcie v Bruseli pochopia, ako ich rozhodnutia poškodili tisíce pracovných miest,” komentoval situáciu s importami prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno

Dňa 8. júna 2020 adresovali Európskej komisii výkonní predstavitelia európskeho oceliarskeho priemyslu  list - Spoločné vyhlásenie. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Prežitie oceliarskeho priemyslu v Európe je naďalej vážne ohrozené v dôsledku návrhu Európskej komisie na revíziu ochranných opatrení na oceľ, ktorý nezohľadňuje  prudký pád dopytu v súvislosti s epidémiou COVID. Voľné kvóty by mali zohľadňovať dopyt po oceli v EÚ.  Európsky oceliarsky sektor preto touto formou vyjadruje hlboké znepokojenie nad konaním Európskej komisie a vlád EÚ, ktoré sa ešte nerozhodli brať tieto fakty do úvahy.  

Od začiatku pandémie COVID-19 v marci 2020 klesol dopyt po oceli o 50 %.  Naše odvetvie bolo v dôsledku zmenených podmienok na trhu nútené výrazne zredukovať výrobu, čo sa priamo dotklo už aj 40 % našich zamestnancov – formou núteného odchodu alebo skráteného pracovného času. V rovnakom čase však krajiny ako Čína, India, Indonézia a Rusko nespali na vavrínoch, ale pokračovali vo výrobe ocele na sklad.  Je tu bezprostredné riziko, že trh zaplavia ponuky s ich  lacnou oceľ, čo by znemožnilo oživenie a  reštart jedného zo strategických priemyselných  ­sektorov – toho, ktorý vytvára 2,6 milióna priamych a nepriamych pracovných miest v EÚ. Súčasný návrh EK by totiž umožnil masívny rast importovanej ocele a jej trhového podielu v EÚ, zatiaľ čo obrovská časť výrobných kapacít EÚ zostane stáť.

Proces revízie ochranných opatrení umožňuje reagovať na  „zmenené okolnosti”, akými je aj situácia po pandémii s tvrdým negatívnym dopadom na ekonomiku a trhy.

Z tohto dôvodu žiadame Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby návrh o revízii ochranných opatrení na oceľ skvalitnili a prepracovali, berúc do úvahy kritické podmienky a efektívne tak chránili európsky oceliarsky priemysel. Žiadame taký pomer voľných dovozných kvót, ktorý zohľadňuje aktuálne podmienky na trhu.  Mala by sa uplatniť možnosť prispôsobiť opatrenia kvôli „zmeneným okolnostiam“. Nezohľadnenie súčasnej situácie a nedostatok politickej vôle iba nahrá do kariet vývozcom ocele do EÚ, ktorí sú výrazne podporovaní vládami svojich krajín. 

Dovozné kvóty by sa mali výrazne znížiť, pričom je nutné zabrániť presunu nevyužitých kvót do nasledujúcich štvrťrokov a zároveň prístupu krajín s vlastnými kvótami k reziduálnym kvótam.

Európa potrebuje svoj trvalo udržateľný a odolný oceliarsky priemysel, ak chce plniť ciele európskeho Zeleného paktu.  Green Deal, ktorý vznikol pred vypuknutím tejto krízy, bol vytvorený s cieľom dokázať, že Európa je schopná byť vzorom na ceste k uhlíkovej neutralite do roku 2050.  Európska výroba ocele je oveľa čistejšia než výroba v krajinách, ktoré priamo ohrozujú európsky trh záplavou svojej prebytočnej ocele.  Európski oceliari sú lídrami v  nastavení ambicióznych cieľov výroby ocele uhlíkovo neutrálnym spôsobom.  Ak však bude európsky oceliarsky  sektor zdecimovaný dovezenou oceľou,  jednoducho prestaneme existovať a nebudeme schopní byť vzorom pre iných v znižovaní globálnych emisií z výroby ocele

Európa, ktorá sa stane „zelenou” preto, lebo dovolí iným regiónom, aby nás podkopávali a vypúšťali škodlivé emisie,  nebude schopná držať hlavu hore.  Obchodná politika EÚ musí byť schopná reflektovať súčasný stav a prepnúť sa do krízového režimu v čase, keď sú existenčne ohrozené európske strategické priemyselné záujmy.  Ak je líderská pozícia v boji proti  klimatickým zmenám strategickou výhodou tak, ako to tvrdí EÚ, potom musí využiť všetky dostupné nástroje pre posilnenie strategických priemyselných odvetví, ktoré umožnia strategickú transformáciu na zelené hospodárstvo férovým a uskutočniteľným spôsobom. 

Na úrovni EÚ sú, alebo boli prijímané, pomalé a chabé rozhodnutia v oblasti ochranných obchodných opatrení, navzájom si odporujúce legislatívne ciele, obštrukcie pri  konkurencieschopnosť zvyšujúcich konsolidáciách výrobcov globálneho rozmeru; a rovnako tak aj celý rad emisných a environmentálnych cieľov, ktoré sa stanovovali bez vhodného regulačného rámca, ktorý by umožnil nášmu sektoru udržať si globálnu konkurencieschopnosť pri súčasnom dosiahnutí uvedených cieľov. 

Vážna kríza, akej dnes čelíme, si vyžaduje vážne posúdenie, ktoré zohľadní svet, aký je teraz. Ochranné opatrenia pre oceliarsky sektor boli vytvorené pre obdobie pred vypuknutím pandémie COVID-19.  Teraz musia byť prispôsobené pre svet po odznení pandémie.  Vyzývame vás k podpore nášho odvetvia.

Vyhlásene podpísalo viac ako 35 predstaviteľov európskeho oceliarenskeho priemyslu.

Zatiaľ nemáme oficiálne stanovisko, vy­hlásenie alebo tlačovú správu, ktorá by popisovala výsledok hlasovania. Podľa neoficiálnych informácií to dopadlo zle pre hutnícky priemysel. To znamená, že neboli prijaté ani len najmenšie zmeny. Ďalej ostáva v platnosti starý systém ochranných opatrení, ktoré nás nechránia a vychádzajú z dát pred rokom 2018. Môžeme čakať záplavu importov. 
 

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu