Vyhľadávanie:

Spoločnosť ENERGOSERVIS, a.s. Košice má nové logo

Spoločnosť ENERGOSERVIS, a.s. Košice má nové logo

O konečnej verzii rozhodli zamestnanci

Zapájanie manažérov na strednej úrovni, ale i radových zamestnancov v oveľa širšej miere než tomu bolo v minulosti do rozhodovania o smerovaní, rozvoji a stratégii spoločnosti, chcú v rámci budovania novej kultúry presadzovať v dcérskej spoločnosti ENERGOSERVIS, a.s.

"Vo vedení našej spoločnosti považujeme naozaj za dôležité, aby zamestnanci cítili, že majú možnosť spolupodieľať sa na rozhodovaní o smerovaní spoločnosti. Vítame každý ich podnet. Pretože ak sú predstavy o stratégii spoločné a ciele, ktoré chceme dosiahnuť, totožné, odzrkadľuje sa to na efektívnejšom výkone," konštatuje riaditeľ Stanislav Szegedy v súvislosti s presadzovaním novej kultúry spoločnosti.

Jedným z jej prejavov je nesporne zavedenie symboliky. "Spoločnosti ENERGOSERVIS chýbalo napríklad logo, v obchodnom styku používala iba svoj obchodný názov. Preto sme sa rozhodli, že oslovíme katedru dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a požiadame o spoluprácu pri tvorbe loga..." Z radov študentov i pedagógov vzišlo približne tridsať návrhov. Konečnú verziu nového loga odsúhlasili zamestnanci na jednom z rozborov hospodárskych výsledkov spoločnosti. Jej riaditeľ vidí symboliku novej kultúry spoločnosti aj v tomto počine.

"Zamestnanci mali možnosť spolurozhodovať a zodpovedať za svoje rozhodnutie. A treba povedať, že tridsaťčlenný tím ľudí sa na konečnej verzii loga vzácne zhodol, čo je nesporne aj prejavom spolupatričnosti," vraví Stanislav Szegedy. "Symbolika je len jedným z vonkajších prejavov budovania novej kultúry spoločnosti, ktorá sa však bude týkať pochopiteľne aj jej organizačnej štruktúry, vnútorných procesov a ich dynamiky." Pretože, ako dodáva, spoločnosť musí najprv fungovať dynamicky vo vnútri, aby mohla byť dynamická aj voči svojim zákazníkom a obchodným partnerom.

Nové logo, ktorého jadro tvorí zošikmené E, symbolizuje vzťah spoločnosti ENERGOSERVIS, ktorej hlavné aktivity sú zamerané na opravy, servis a údržbu vyhradených technických zariadení vyrábajúcich médiá, k energiám a energetike.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...