Vyhľadávanie:

Spoločnosť Nippon Steel Corporation (NSC) získa spoločnosť U. S. Steel a spoločne sa stane „najlepším výrobcom ocele s vedúcimi svetovými schopnosťami“

Spoločnosť Nippon Steel Corporation (NSC) získa spoločnosť U. S. Steel a spoločne sa stane „najlepším výrobcom ocele s vedúcimi svetovými schopnosťami“

NSC získa spoločnosť U. S. Steel za 55,00 USD za akciu v hotovostnej transakcii predstavujúcej 40% prémiu a poskytne istú a okamžitú hodnotu akcionárom spoločnosti U. S. Steel

Spája dve významné spoločnosti s bohatou históriou poskytovania vynikajúcich produktov a služieb a prispievania k rozvoju spoločnosti

Spája špičkové technológie a výrobné kapacity s cieľom lepšie slúžiť zákazníkom v Spojených štátoch a na celom svete

Posilňuje diverzifikovaný a konkurencieschopný oceliarsky priemysel v Spojených štátoch v prospech zákazníkov prostredníctvom investičnej spolupráce medzi dvoma globálnymi inovátormi v oblasti ocele

NSC bude rešpektovať všetky dohody o kolektívnom vyjednávaní so spoločnosťou United Steelworkers Union ako súčasť záväzku udržiavať pevné vzťahy so zainteresovanými stranami

Posúva globálny oceliarsky priemysel smerom k dekarbonizácii a udržateľnému svetu

U. S. Steel si zachová svoj ikonický názov a sídlo v Pittsburghu, PA

Transakcia predstavuje vyvrcholenie robustného procesu strategických alternatív spoločnosti U. S. Steel

Vytvára významnú hodnotu pre akcionárov NSC aj U. S. Steel

Spoločný konferenčný hovor o 8:00 ET s cieľom prediskutovať podrobnosti transakcie

Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko a Pittsburgh, Pensylvánia, USA, 18. decembra 2023 – Nippon Steel Corporation (NSC) (TSE: 5401), najväčší japonský výrobca ocele a jeden z popredných svetových výrobcov ocele, a United States Steel Corporation (NYSE: X) (ďalej len „U. S. Steel“), popredný výrobca ocele s konkurenčnými výhodami v oblasti nízko nákladovej železnej rudy, mini-oceliarne a najlepších finišingových kapacít vo svojej triede, dnes oznámili, že uzavreli konečnú dohodu, podľa ktorej NSC získa U. S. Steel v hotovostnej transakcii za 55,00 USD na akciu, čo predstavuje hodnotu vlastného imania približne 14,1 miliardy USD plus prevzatie dlhu v celkovej hodnote podniku 14,9 miliardy USD. Kúpna cena 55,00 USD za akciu predstavuje 40% prémiu k zatváracej cene akcií spoločnosti U. S. Steel k 15. decembru 2023. Transakcia bola jednomyseľne schválená predstavenstvom NSC aj U. S. Steel.

Akvizícia spoločnosti U. S. Steel spoločnosťou NSC posilní jej špičkové výrobné a technologické schopnosti a umožní jej rozšíriť geografické oblasti, v ktorých môže NSC lepšie slúžiť všetkým svojim zainteresovaným stranám vrátane zákazníkov a spoločnosti ako celku. Transakcia ďalej diverzifikuje globálnu stopu spoločnosti NSC tým, že výrazne rozšíri svoju súčasnú produkciu v Spojených štátoch a pridá k jej primárnym geografickým oblastiam takisto Japonsko, ASEAN a Indiu. V dôsledku akvizície spoločnosti U. S. Steel spoločnosťou NSC dosiahne jej očakávaná celková ročná kapacita výroby surovej ocele 86 miliónov ton, čo urýchli pokrok smerom k strategickému cieľu spoločnosti NSC, ktorým je 100 miliónov ton celosvetovej kapacity výroby surovej ocele ročne.

Prezident NSC Eiji Hashimoto povedal: „Sme nadšení, že táto transakcia spája dve spoločnosti s poprednými svetovými technológiami a výrobnými kapacitami, čo dokazuje naše poslanie slúžiť zákazníkom na celom svete, ako aj náš záväzok budovať spoločnosť šetrnejšiu k životnému prostrediu prostredníctvom dekarbonizácie ocele. Spoločnosť NSC už dlhodobo obdivuje spoločnosť U. S. Steel s hlbokým rešpektom s ohľadom na jej vyspelé technológie, bohatú históriu a talentovanú pracovnú silu a veríme, že môžeme spoločne prijať výzvu a pozdvihnúť naše ašpirácie na ešte vyššiu úroveň. Transakcia vychádza z našej prítomnosti v Spojených štátoch a sme odhodlaní dodržiavať všetky existujúce zmluvy odborov U. S. Steel. Tešíme sa na úzku spoluprácu s tímom U. S. Steel, aby sme spojili to najlepšie z našich spoločností a pokročili vpred spoločne ako „najlepší výrobca ocele s poprednými svetovými schopnosťami“.“

Výkonný viceprezident NSC Takahiro Mori povedal: „Veríme, že táto transakcia je v najlepšom záujme našich dvoch spoločností, poskytuje silnú, okamžitú hodnotu pre akcionárov U. S. Steel a zároveň zlepšuje dlhodobé vyhliadky rastu spoločnosti NSC. Máme silnú súvahu a sme presvedčení o našej schopnosti odomknúť potenciál spojenia NSC a U. S. Steel prostredníctvom pokroku v oceliarstve, čím vytvárame dlhodobú hodnotu pre všetky zainteresované strany našich spoločností vrátane našich zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov, komunít a akcionárov.“

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti U. S. Steel David B. Burritt povedal: „Spoločnosť NSC má preukázateľné skúsenosti s globálnym získavaním, prevádzkou a investovaním do zariadení oceliarní – a sme presvedčení, že rovnako ako naša stratégia je táto kombinácia skutočne najlepšia pre všetkých. Táto transakcia si uvedomuje obrovskú dnešnú hodnotu našej spoločnosti a je výsledkom komplexného a dôkladného procesu strategických alternatív nášho predstavenstva. Pre našich zamestnancov U. S. Steel, za ktorých som aj naďalej vďačný, transakcia spája rovnako zmýšľajúce oceliarske spoločnosti s neochvejným zameraním na bezpečnosť, spoločné ciele, hodnoty a stratégie podporované bohatou históriou. Pre zákazníkov vytvárajú U. S. Steel a NSC skutočne globálnu oceliarsku spoločnosť s vzájomne kombinovanými možnosťami a inováciami schopnými uspokojiť vyvíjajúce sa potreby našich zákazníkov. Dnešné oznámenie je prínosom aj pre Spojené štáty – zabezpečuje konkurencieschopný domáci oceliarsky priemysel a zároveň posilňuje našu prítomnosť celosvetovo. Očakáva sa, že naše spoločné zameranie na dekarbonizáciu posilní a urýchli našu schopnosť poskytovať zákazníkom inovatívne riešenia v oblasti ocele s cieľom spĺňať ciele udržateľnosti.“

Strategické prínosy

  • Spoločne napredujeme ako „najlepší výrobca ocele s poprednými svetovými schopnosťami“.  Transakcia kombinuje špičkové technológie naprieč spoločnosťami NSC a U. S. Steel s cieľom pokročiť v inováciách a dodávať vysoko kvalitné oceľové výrobky, ako je elektrická oceľ a plochá oceľ pre automobilový priemysel, zákazníkom po celom svete. NSC a U. S. Steel sa vzájomne podelia o svoje špičkové technológie a výrobné kapacity, aby boli na čele inovácií a digitálnej transformácie v oceliarstve v prospech zákazníkov. Spoločnosť U. S. Steel je osvedčeným inovátorom v oblasti energetickej účinnosti, pričom spoločnosť Big River Steel prevádzkuje jednu z najmodernejších a najmodernejších udržateľných prevádzok v Severnej Amerike. Synergie z transakcie budú primárne poháňané spojením pokročilej výrobnej technológie a know-how medzi U. S. Steel a NSC, vrátane nákladovo efektívnych operácií, úspor energie a recyklácie. Technológie a produkty spoločnosti NSC naďalej zlepšia technické možnosti portfólia produktov U. S. Steel "Mined, Melted a Made in America", čím lepšie podporia vyvíjajúci sa dopyt zákazníkov v Spojených štátoch.

  • Posilňuje schopnosť riešiť rastúci dopyt po vysokokvalitnej oceli v USA a na celom svete. U. S. Steel je už dlho jedným z lídrov amerického oceliarskeho priemyslu, zatiaľ čo spoločnosť NSC úspešne slúži zákazníkom v USA už desaťročia. Spolu s U. S. Steel bude mať NSC dobrú pozíciu na to, aby využila rastúci dopyt po vysoko kvalitnej oceli, automobilovej a elektrickej oceli a poskytla vynikajúce produkty a služby. Ďalej sa spoločnosť NSC zaviazala slúžiť zákazníkom v Spojených štátoch a dodávať vysoko výkonné oceľové výrobky, ktoré spĺňajú potreby pre všetky aplikácie.

  • Posúva globálny oceliarsky priemysel smerom k dekarbonizácii a udržateľnému svetu NSC a U. S. Steel zdieľajú záväzok dekarbonizovať do roku 2050 a uznávajú, že riešenie problémov udržateľnosti je základným pilierom existencie a rastu producenta ocele. Kľúčovou oblasťou spolupráce po transakcii bude pokračovať v dosahovaní tohto cieľa a presadzovať alternatívne technológie v oblasti dekarbonizácie. NSC vyvíja tri prelomové technológie na dosiahnutie svojho cieľa dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050, vrátane technológie injektáže vodíka do vysokých pecí, výroby vysoko kvalitnej ocele vo veľkokapacitných  elektrických oblúkových peciach a používania vodíka v procese priamej redukcie železa. Spoločnosť U. S. Steel sa podobne zameriava na znižovanie svojej uhlíkovej stopy vrátane neustáleho úsilia o nižšiu spotrebu energie vo svojich existujúcich prevádzkach, integrácie možností elektrickej oblúkovej pece do svojho portfólia a výstavby druhej najmodernejšej mini-železiarne v štáte Arkansas.

    • Dodržiavanie všetkých dohôd medzi U. S. Steel a odbormi United Steelworkers Union: NSC má dobré výsledky v oblasti bezpečnosti na pracovisku a spolupráce s odbormi. Všetky záväzky U. S. Steel voči svojim zamestnancom, vrátane všetkých platných kolektívnych zmlúv s jej odbormi, budú dodržané a NSC sa zaväzuje udržiavať tieto vzťahy bez prerušenia.

  • Zaväzuje sa udržiavať pevné vzťahy so zainteresovanými stranami vrátane vzťahov so zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a komunitami.  Kombinovaná pracovná sila je rozhodujúca pre prevádzky v Spojených štátoch a na celom svete. Po uzavretí transakcie si spoločnosť U. S. Steel zachová svoj ikonický názov, značku a sídlo v Pittsburghu, PA. Spoločnosť NSC sa zaväzuje ku kontinuite pevných vzťahov s dodávateľmi, zákazníkmi, okolitými komunitami a ľuďmi, ktorí podporujú činnosť spoločnosti U. S. Steel, a je odhodlaná byť produktívnym členom týchto komunít.
  • Vytvára významnú hodnotu pre akcionárov NSC aj U. S. Steel Transakcia urýchľuje rast spoločnosti NSC ako „najlepšieho výrobcu ocele so svetovo poprednými schopnosťami“, ktorý je pripravený priniesť vyšší rast, vyššiu ziskovosť a dlhodobú hodnotu pre akcionárov spoločnosti NSC. Ponuka all-cash tiež poskytuje silnú tvorbu hodnoty a istotu hodnoty pre akcionárov spoločnosti U. S. Steel. Táto transakcia je úspešným výsledkom komplexného a robustného strategického preskúmania vykonaného spoločnosťou U. S. Steel a jej predstavenstvom. Kúpna cena 55,00 USD za akciu predstavuje 40% prémiu k cene akcií spoločnosti U. S. Steel k 15. decembru 2023.

Podrobnosti transakcie

Očakáva sa, že transakcia sa uzavrie v druhom alebo treťom štvrťroku kalendárneho roka 2024, s výhradou schválenia akcionármi U. S. Steel, prijatia obvyklých regulačných schválení a iných obvyklých podmienok uzavretia. NSC plánuje financovať transakciu prostredníctvom zdrojov najmä z pôžičiek od určitých japonských bánk a už zabezpečených finančných záväzkov. Transakcia nepodlieha žiadnym podmienkam financovania.

Poradcovia

CITI  pôsobí ako finančný poradca spoločnosti NSC. Spoločnosť Ropes & Gray LLP pôsobí ako právny poradca spoločnosti NSC. Barclays Capital Inc. a Goldman Sachs & Co. LLC a Evercore pôsobia ako finanční poradcovia spoločnosti U. S. Steel. Právnymi poradcami spoločnosti U. S. Steel sú Milbank LLP a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Konferenčný hovor

Spoločnosti NSC a U. S. Steel usporiadajú konferenčný hovor s cieľom prediskutovať navrhovanú akvizíciu s analytikmi a investormi dnes, 18. decembra 2023 o 8:00 EST v USA (22:00 JST v Japonsku). Ak si chcete vypočuť webcast konferenčného hovoru a získať prístup k prezentácii, navštívte webovú stránku U. S. Steel www.ussteel.com a kliknite na sekciu „Investori“. Záznam bude k dispozícii po výzve na webovej stránke vzťahov s investormi spoločnosti U. S. Steel: https://investors.ussteel.com/.

Viac informácií o navrhovanej transakcii nájdete na www.BestDealforAmericanSteel.com.

O spoločnosti NSC

NSC je najväčším japonským výrobcom ocele a jedným z popredných svetových výrobcov ocele. Spoločnosť NSC má globálnu výrobnú kapacitu surovej ocele približne 66 miliónov ton a zamestnáva približne 100 000 ľudí na svete. Výrobná základňa spoločnosti NSC sa nachádza v Japonsku a spoločnosť má zastúpenie v 15 ďalších krajinách vrátane: Spojených štátov, Indie, Thajska, Indonézie, Vietnamu, Brazílie, Mexika, Švédska, Číny a ďalších. NSC založila spoločný podnik v Spojených štátoch asi pred 40 rokmi a zamerala sa na budovanie kooperatívnych a dobrých vzťahov so zamestnancami, odbormi, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami. Ako „najlepší výrobca ocele s poprednými svetovými schopnosťami“ spoločnosť NSC sleduje popredné svetové technológie a výrobné kapacity a prispieva spoločnosti poskytovaním vynikajúcich produktov a služieb. Viac informácií nájdete na: https://www.nipponsteel.com.

O spoločnosti U. S. Steel

Spoločnosť U. S. Steel, založená v roku 1901, je popredným výrobcom ocele. S neochvejným zameraním na bezpečnosť sa stratégia spoločnosti Best for All ® zameraná na zákazníka usiluje o bezpečnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre U. S. Steel a zainteresované strany. S obnoveným dôrazom na inovácie, U. S. Steel slúži automobilovému priemyslu, stavebníctvu, spotrebičom, energetike, kontajnerom a obalovému priemyslu s výrobkami z ocele s vysokou pridanou hodnotou. Spoločnosť tiež prevádzkuje konkurencieschopnú ťažbu železnej rudy a má ročnú kapacitu výroby surovej ocele 22,4 milióna čistých ton. Spoločnosť U. S. Steel má sídlo v Pittsburghu v Pensylvánii a pôsobí na svetovej úrovni v Spojených štátoch a v strednej Európe. Viac informácií nájdete na stránke www.ussteel.com.

Kontakty NSC

Médiá

pr_contact@jp.nipponsteel.com

Kayo Kikuchi / +81-3-6867-2977 /kikuchi.26s.kayo@jp.nipponsteel.com

Masato Suzuki / +81-3-6867-2135 /suzuki.s4f.masato@jp.nipponsteel.com

Investori

ir@jp.nipponsteel.com

Yuichiro Kaneko / +81-80-9022-6867 /kaneko.yc3.yuichiro@jp.nipponsteel.com

Yohei Kato / +81-80-2131-0188 /kato.rk5.yohei@jp.nipponsteel.com

Všeobecné otázky (USA)

Nippon Steel North America, Inc. / +1 (713) 654 7111

Kontakty - médiá v USA

NSCMedia@teneo.com

Robert Mead / +1 (917) 327 9828 /Robert.Mead@teneo.com

Monika Driscoll / +1 (929) 388 9442 /Monika.Driscoll@teneo.com
Tucker Elcock /+1 (917) 208 4652/Tucker.Elcock@teneo.com

Kontakty U. S. Steel

Media
 Tara Carraro

Senior viceprezident, riaditeľ pre komunikáciu

T- 412-433-1300

E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

T- 212-355-4449

Investori

Emily Chieng

Pracovník pre vzťahy s investormi

T – (412) 618-9554

E – ecchieng@uss.com

+++

Ďalšie informácie a kde ich nájsť

Táto tlačová správa sa týka navrhovanej transakcie medzi spoločnosťou United States Steel Corporation (ďalej len „spoločnosť“) a NSC. V súvislosti s navrhovanou transakciou spoločnosť predloží príslušné materiály Komisii pre cenné papiere a burzy Spojených štátov („SEC“) vrátane vyhlásenia o splnomocnení spoločnosti v Prílohe 14A (ďalej len „vyhlásenie o splnomocnení“).    Informácie v predbežnom Vyhlásení o splnomocnení nebudú úplné a môžu sa zmeniť. Konečné Vyhlásenie o splnomocnení bude doručené akcionárom Spoločnosti. Spoločnosť môže Komisii pre CENNÉ papiere a burzu predložiť aj ďalšie dokumenty týkajúce sa navrhovanej transakcie. Táto tlačová správa nenahrádza vyhlásenie splnomocnenca alebo akýkoľvek iný dokument, ktorý môže byť podaný na SEC v súvislosti s navrhovanou transakciou. Navrhovaná transakcia bude predložená akcionárom Spoločnosti na posúdenie. PRED PRIJATÍM AKÉHOKOĽVEK HLASOVACIEHO ROZHODNUTIA SA AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI VYZÝVAJÚ, ABY SI POZORNE A V PLNOM ROZSAHU PREČÍTALI VŠETKY PRÍSLUŠNÉ DOKUMENTY, KTORÉ BOLI PODANÉ ALEBO KTORÉ MAJÚ BYŤ PODANÉ NA SEC, VRÁTANE VYHLÁSENIA SPLNOMOCNENCA, AKO AJ AKÉKOĽVEK ZMENY ALEBO DOPLNKY TÝCHTO DOKUMENTOV, AK A KEDY BUDÚ K DISPOZÍCII, PRETOŽE BUDÚ OBSAHOVAŤ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI, NSC A NAVRHOVANEJ TRANSAKCII.

Akcionári Spoločnosti budú môcť získať bezplatné kópie predbežného Vyhlásenia o splnomocnení a konečného Vyhlásenia o splnomocnení (v každom prípade, ak a ak je k dispozícii), ako aj ďalšie dokumenty obsahujúce dôležité informácie o Spoločnosti, NSC a navrhovanej transakcii, akonáhle budú tieto dokumenty bezplatne podané Komisii pre CENNÉ papiere a burzu na webovej stránke Komisie pre CENNÉ papiere a burzu (www.sec.gov). Kópie vyhlásenia o splnomocnení a ďalších dokumentov, ktoré spoločnosť podala na SEC, je možné bezplatne získať aj zaslaním žiadosti na adresu United States Steel Corporation, 600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, Attention: Corporate Secretary; phone412-433-1121 alebo z webovej stránky spoločnosti www.ussteel.com.

Účastníci

NSC, Spoločnosť a  ich riaditelia a niektorí ich konatelia a zamestnanci môžu byť považovaní za účastníkov získavania splnomocnení od akcionárov Spoločnosti v súvislosti s navrhovanou transakciou. Informácie týkajúce sa riaditeľov a konateľov Spoločnosti, ktorí môžu byť podľa pravidiel SEC považovaní za účastníkov vyzývania akcionárov Spoločnosti v súvislosti s navrhovanou transakciou, vrátane opisu ich priamych alebo nepriamych záujmov, držbou cenných papierov alebo inak, budú uvedené vo Vyhlásení o splnomocnení, keď toto bude podané na SEC.    Informácie o týchto osobách sú uvedené vo výročnom vyhlásení o splnomocnení každej spoločnosti a v ďalších dokumentoch následne podaných na SEC a budú zahrnuté do vyhlásenia o splnomocnení pri podaní. Bezplatné kópie Vyhlásenia o splnomocnení a takýchto iných materiálov je možné získať tak, ako je opísané v predchádzajúcom odseku.

Výhľadové vyhlásenia

Táto tlačová správa obsahuje informácie týkajúce sa Spoločnosti a NSC, ktoré môžu predstavovať „výhľadové vyhlásenia“, tak ako je tento pojem definovaný v zákone o reforme súdnych sporov o súkromných cenných papieroch z roku 1995 a iných zákonoch o cenných papieroch, ktoré podliehajú rizikám a neistotám. Máme v úmysle, aby sa na výhľadové vyhlásenia vzťahovali ustanovenia o bezpečnom prístave pre výhľadové vyhlásenia v daných sekciách. Vo všeobecnosti sme takéto výhľadové vyhlásenia identifikovali pomocou slov „veriť“, „očakávať“, „zamýšľať“, „odhadovať“, „predvídať“, „projekt“, „cieľ“, „prognóza“, „cieľ“, „mal by“, „plánovať“, „cieľ“, „budúcnosť“, „bude“, „môže“ a podobných výrazov alebo použitím budúcich dátumov v súvislosti s akoukoľvek diskusiou okrem iného o vyhláseniach vyjadrujúcich všeobecné názory na budúce prevádzkové alebo finančné výsledky, prevádzkovú alebo finančnú výkonnosť, trendy, udalosti alebo vývoj, ktoré očakávame alebo očakávame, že sa vyskytnú v budúcnosti, očakávané úspory nákladov, potenciálne zlepšenia kapitálu a prevádzkových peňazí a zmeny v globálnom ekonomickom prostredí, ako aj vyhlásenia týkajúce sa navrhovanej transakcie vrátane načasovania dokončenia transakcie. Neprítomnosť týchto slov alebo podobných výrazov však neznamená, že vyhlásenie nie je výhľadové. Výhľadové vyhlásenia zahŕňajú všetky vyhlásenia, ktoré nie sú historickými skutočnosťami, ale namiesto toho predstavujú len presvedčenie Spoločnosti o budúcich cieľoch, plánoch a očakávaniach týkajúcich sa našich vyhliadok do budúcnosti a iných udalostí, z ktorých mnohé sú svojou povahou neisté a mimo kontroly Spoločnosti alebo NSC. Je možné, že skutočné výsledky a finančná situácia Spoločnosti alebo NSC sa môžu podstatne líšiť od očakávaných výsledkov a finančnej situácie uvedených v týchto výhľadových vyhláseniach. Vedenie spoločnosti alebo NSC sa domnieva, že tieto výhľadové vyhlásenia sú primerané v čase, keď boli urobené. Je však potrebné dbať na to, aby ste sa príliš nespoliehali na žiadne takéto výhľadové vyhlásenia, pretože takéto vyhlásenia hovoria len k dátumu, keď boli urobené. Okrem toho výhľadové vyhlásenia podliehajú určitým rizikám a neistotám, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od historických skúseností spoločnosti alebo NSC a našich súčasných očakávaní alebo prognóz.  Riziká a neistoty zahŕňajú bez obmedzenia: schopnosť strán dokončiť navrhovanú transakciu včas alebo vôbec; načasovanie, prijatie a podmienky akýchkoľvek požadovaných vládnych a regulačných schválení navrhovanej transakcie, ktoré by mohli spôsobiť, že strany ukončia konečnú dohodu a plán fúzie týkajúci sa navrhovanej transakcie (ďalej len „dohoda o fúzii“); výskyt akejkoľvek udalosti, zmeny alebo iných okolností, ktoré by mohli viesť k ukončeniu dohody o fúzii; možnosť, že akcionári Spoločnosti nemusia schváliť navrhovanú transakciu; riziká a neistoty súvisiace so zabezpečením potrebného súhlasu akcionárov; riziko, že strany Zmluvy o fúzii nemusia byť schopné splniť podmienky navrhovanej transakcie včas alebo vôbec; riziká súvisiace s prerušením riadiaceho času z prebiehajúcich obchodných operácií v dôsledku navrhovanej transakcie; určité obmedzenia počas trvania navrhovanej transakcie, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť Spoločnosti vykonávať určité podnikanie príležitosti alebo strategické transakcie; riziko, že akékoľvek oznámenia týkajúce sa navrhovanej transakcie by mohli mať nepriaznivý vplyv na trhovú cenu kmeňových akcií Spoločnosti alebo kmeňových akcií alebo amerických depozitných certifikátov spoločnosti NSC; riziko akýchkoľvek neočakávaných nákladov alebo výdavkov vyplývajúcich z navrhovanej transakcie; riziko akýchkoľvek súdnych sporov týkajúcich sa navrhovanej transakcie; a riziko, že navrhovaná transakcia a jej oznámenie by mohli mať nepriaznivý vplyv na schopnosť Spoločnosti alebo NSC udržať si zákazníkov a udržať a najať kľúčových zamestnancov a udržiavať vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami, akcionármi a inými obchodnými vzťahmi a na jej prevádzkové výsledky a podnikanie všeobecne; a riziko, že očakávaná navrhovaná transakcia by mohla rozptýliť riadenie Spoločnosti. Spoločnosť upriamuje pozornosť čitateľov na formulár 10-K za rok končiaci 31. decembrom 2022 a štvrťročnú správu na formulári 10-Q za štvrťrok končiaci 30. septembrom 2023 a ďalšie dokumenty, ktoré podáva Komisii pre CENNÉ papiere a burzu pre ďalšie riziká spojené s budúcou výkonnosťou spoločnosti. Tieto dokumenty obsahujú a identifikujú dôležité faktory, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od výsledkov obsiahnutých vo výhľadových vyhláseniach. Riziká súvisiace s výhľadovými vyhláseniami NSC zahŕňajú okrem iného zmeny regionálnych a globálnych makroekonomických podmienok, najmä v Japonsku, Číne a Spojených štátoch; nadmerná kapacita a nadmerná ponuka v oceliarskom priemysle; nekalé obchodné a cenové praktiky na regionálnych trhoch NSC; možnosť nízkych cien ocele alebo nadmerných dodávok železnej rudy; možnosť výrazného zvýšenia trhových cien základných surovín; možnosť znehodnotenia hodnoty japonského jenu voči americkému doláru a iných hlavných cudzích mien; strata podielu na trhu náhradnými materiálmi; schopnosť NSC znížiť náklady a zlepšiť prevádzkovú efektívnosť; možnosť nedokončenia plánovaných aliancií, akvizícií alebo investícií alebo takýchto aliancií, akvizícií alebo investícií, ktoré nemajú očakávané výsledky; prírodné katastrofy a nehody alebo nepredvídateľné udalosti, ktoré môžu narušiť dodávateľský reťazec NSC, ako aj iné udalosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť obchodné činnosti NSC; riziká súvisiace s emisiami CO2 a výzvou NSC pre uhlíkovú neutralitu; hospodárska, politická, sociálna a právnu neistotu pri podnikaní v rozvíjajúcich sa ekonomikách; možnosť vzniku výdavkov vyplývajúcich z akýchkoľvek chýb našich výrobkov alebo vznik dodatočných nákladov a poškodenia dobrej povesti v dôsledku chýb výrobkov iných výrobcov ocele; možnosť, že nebudeme schopní chrániť naše práva duševného vlastníctva alebo čeliť nárokom tretích strán na porušenie práv duševného vlastníctva; zmeny zákonov a predpisov krajín, v ktorých pôsobíme, vrátane obchodných zákonov a taríf, ako aj daňových, environmentálnych, zdravotných a bezpečnostných zákonov; a možnosť poškodenia našej povesti a podnikania v dôsledku porušenia údajov a krádeže údajov. Všetky informácie v tejto tlačovej správe sú k vyššie uvedenému dátumu. Spoločnosť ani NSC sa nezaväzujú aktualizovať žiadne výhľadové vyhlásenie tak, aby zodpovedalo skutočným výsledkom alebo zmenám v očakávaniach Spoločnosti alebo NSC, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo inak, s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...