Vyhľadávanie:

Cenu prof. Nemessányiho získala i naša kolegyňa Lenka Schwartzová

Cenu prof. Nemessányiho získala i naša kolegyňa Lenka Schwartzová

Aj tento rok Slovenský plynárenský a naftový zväz v rámci svojej súťaže „Cena prof. Nemessányiho“ o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti plynárenstva a príbuzných odborov ocenil autorov najlepších diplomových prác z oblasti plynárenstva.

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) každoročne organizuje súťaž ,,Cena prof. Nemessányiho“ o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti plynárenstva a príbuzných odborov.  Nominovať diplomovú prácu na hodnotenie môžu iba zástupcovia oslovených univerzít a vysokých škôl, nie samostatní jednotlivci. Tento rok SPNZ oslovil  sedem slovenských univerzít a  jednu vysokú školu (23 fakúlt a ústavov, katedier) s ponukou tém diplomových prác na spracovanie.

Nominované práce sa hodnotili v dvoch kategóriách: ,,Technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve“ a ,,Trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo“. Cenu prof. Nemessányiho výhercom odovzdali 7. decembra 2023 v Bratislave prezident SPNZ a generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič, generálny riaditeľ spoločnosti Nafta Martin Bartošovič a výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

Naša zamestnankyňa Lenka Schwartzová sa umiestnila na 3. mieste v kategórií ,,Technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve“ s diplomovou prácou ,, Návrh transportnej oceľovej nádoby na uskladnenie vodíka.“ Cieľom tejto práce bolo spracovať prehľadovú analýzu spôsobov uskladnenia vodíka, ako aj konštrukčne navrhnúť transportné oceľové nádoby na uskladnenie vodíka. Motiváciou práce je skutočnosť, že mnohé environmentálne problémy boli spôsobené alebo súvisia s výrobou, transformáciou a využívaním energie. Európska únia sa zaviazala, že do roku 2050 bude Európa uhlíkovo neutrálna. Vodíkové energetické systémy sa javia ako jedno zo sľubných environmentálne prijateľných riešení.

Na fotografii zľava: Richard Kvasňovský, Lenka
Schwartzová, Rastislav Ňukovič, Martin Bartošovič

Lenka Schwartzová študovala na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v odbore s názvom ,,Energetické stroje a zariadenia“. Počas inžinierskeho štúdia, ktoré ukončila v roku 2023, absolvovala v U. S. Steel Košice celoročnú prax, ako aj letnú stáž pre študentov na útvare generálneho manažéra pre energie. Po skončení štúdia  nastúpila na oddelenie ,,Plánovanie a regulácia energií“ útvaru GM pre energie, kde našla uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovala a  môže tak v praxi využívať a aplikovať poznatky zo štúdia.


Na fotografii hore zľava: Lenka Schwartzová, Dominika Kraviarová, Patrik Ňukovič, laureáti Ceny prof. Nemessányiho za rok 2023

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...