Vyhľadávanie:

Spoločnosť U. S. Steel Košice predstavuje subjekty, ktorým pomôžu vaše dve percentá z dane

Spoločnosť U. S. Steel Košice predstavuje subjekty, ktorým pomôžu vaše dve percentá z dane

Krajská neonatologická n.o. Novorodenec
Pôsobí pri JIRS Perinatologického centra Košice, ktoré poskytuje špecializovanú starostlivosť o novorodencov z celého východoslovenského regiónu. Jej cieľom je spájať úsilie a podporovať starostlivosť o novorodenca v ohrození, prinášať dôležité medicínske informácie a sústreďovať finančné prostriedky na prístroje používané pri starostlivosti o najmenších.
Názov: KRAJSKÁ NEONATOLOGICKÁ NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA NOVORODENEC
Sídlo: Pri nemocnici 3, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 35511273

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Špecializované zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa liečia starí a chorí ľudia z celého košického regiónu a ktorého súčasťou je aj hospic. Vzniklo v roku 1991 a dnes sa v ňom navzájom prelínajú a dopĺňajú zdravotné, sociálne, kultúrne i duchovné dimenzie v starostlivosti o starých, dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí.
Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo: Strojárenská 13, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31256911

Hokejový Club KOŠICE, občianske združenie
Dobrovoľné združenie občanov, ktorí sa zaoberajú záujmovou činnosťou v oblasti športu a telovýchovy, vzniklo v júli roku 1992. Zameriava sa na podporu športu detí a mládeže mesta Košice i regiónu v oblasti rozvoja ľadového hokeja a venuje systematickú pozornosť práci so športovo talentovanou mládežou, vytvára predpoklady pre rast jej výkonnosti.
Názov: Hokejový Club KOŠICE
Sídlo: Nerudova 12, 040 11 Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00594814

Ako treba postupovať?
V tomto roku patria medzi občianske združenia a neziskové organizácie, pôsobiace v našom meste, ktoré sú oprávnené prijímať 2-percentný podiel dane z príjmu, aj KRAJSKÁ NEONATOLOGICKÁ NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA NOVORODENEC, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach a Hokejový Club KOŠICE. Rozhodli ste sa darovať svoje dve percentná zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2007 niektorému z nich?
Ak áno, stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a odovzdáte ho do 24. apríla 2008 svojej mzdovej účtovníčke, ktorá sa už postará o ostatné. Tlačivo dostane každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom v marcovom výplatnom termíne.
Postupovať však treba inak, ak sa rozhodnete pre iný subjekt. Vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti treba doručiť na príslušný daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska. V obidvoch prípadoch musíte prevzatie tlačiva - Potvrdenie o zaplatení dane podpísať v daňovom vyhlásení v príslušnej mzdovej učtárni. Potvrdenie možno vyžiadať len v prípade, ak prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania dane za rok 2007 bude vysporiadaný najneskôr vo výplate za marec 2008.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...