KONTAKT  |    _eng _sk

Spolupráca musí byť založená na transparentnosti a dôvere
           Pridané: 17.09.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 37/2007

S rektorom Technickej univerzity v Košiciach Antonom Čižmárom

Od nového akademického roka 2007/2008 povedie Technickú univerzitu v Košiciach nový rektor - Anton Čižmár, ktorého Oceľ východu požiadala o rozhovor.

· Pred necelým mesiacom ste sa ujali postu rektora Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojom profesoniálnom živote čelíte novým výzvam. Povedzte nám o nich.
- Chcem, aby sa Technická univerzita v Košiciach stala prominentnou univerzitou na národnej úrovni, uznávanou na medzinárodnej a svetovej úrovni, aby mala viac autonómnosti, ktorá je, pochopiteľne, spojená so zodpovednosťou voči štátu. A ďalším hlavným cieľom je, aby sme mali dostatočné diverzifikované, stabilné, viaczdrojové financovanie.

· Dialóg s priemyselným zázemím regiónu, Slovenska, ale i zahraničia je pre rozvoj vedy a výskumu nesmierne dôležitý. Čo si na ňom ceníte a naopak, v čom vidíte rezervy, aby jeho výsledky boli pre obe strany ešte prospešnejšie a efektívnejšie?
- Na doterajšiu spoluprácu s praxou a osobitne so spoločnosťou U. S. Steel Košice nemôžem povedať jedno zlé slovo. Práve naopak. Košická oceliareň nám veľmi pomohla v rôznych oblastiach. Spolupráca s priemyselným zázemím vo všeobecnosti je pre nás veľmi dôležitá a je potrebné ju zlepšovať a dynamizovať, zamerať ju viac na riešenie spoločných projektov. Tento smer chcem presadzovať. Vychádzam pritom aj zo svojich poznatkov, ktoré som získal na európskych univerzitách. Ich spolupráca s priemyselnými podnikmi je založená na dvoch základných veciach - transparentnosti a dôvere. Mohli by sme spoločne pripraviť aj finančne náročnejšie projekty... Na druhej strane si musíme aj my, vo vnútri univerzity povedať, či sme doteraz dokázali presvedčiť svojho partnera, ak sa hovorilo o väčšej finančnej investícii, o zmysluplnosti využívania týchto peňazí a o ich transparentnosti. Na jednom zahraničnom seminári mi raz belgický kolega povedal: Mal som prvé stretnutie s podnikateľmi a tí mi vraveli: dáme vám dostatok peňazí, ale máme určité pravidlá. Ak sa dozvieme, že čo i len jeden cent z nich bol využitý nevhodným spôsobom, končíme! Čiže transparentnosť je veľmi dôležitá. O systémovom opatrení v tomto smere mám svoju predstavu. Ak sa dohodneme s priemyselným partnerom na nejakej významnej spolupráci, vieme vytvoriť ad hoc tím, v ktorom bude mať svojho zástupcu, dozerajúceho na využívanie financií. Viem aj z rozhovorov s topmanažérmi U. S. Steel Košice, kde nás trocha tlačí topánka. V zahraničí je podpora univerzít zo strany privátneho sektora veľmi významná, na Slovensku klasicky nízka. Ale byť reprezentantom privátneho sektora tak si logicky kladiem otázku - čo mi spolupráca prinesie? Preto je našou úlohou zvýšiť dôveru partnera v to, že peniaze, ktoré univerzite poskytne, budú zmysluplne investované. Či už do samotnej výchovy a vzdelávania študentov, jeho, možno, budúcich zamestnancov, alebo do riešenia konkrétnych projektov a úloh z priemyselnej praxe.

· Pracovný trh na Slovensku, ale i vo všeobecnosti pociťuje v súčasnosti nedostatok nielen informatikov, ale v ostatnom čase elektrotechnikov, technikov či strojárov. Mimoriadne nízky záujem o štúdium na stredných priemyselných školách tiež o niečom svedčí. V čom vidíte príčinu?
- Nie je to jednoduchá záležitosť. Častokrát mladí ľudia po skončení strednej školy ešte nemajú jasnú predstavu o tom, čo chcú v budúcnosti robiť a dajú sa na štúdium toho, čo je momentálne atraktívne. Žiada sa viac popularizovať technické smery nielen na stredných, ale už v základných školách. Riešeniu tohto problému však nie je dlžná len škola, ale i "odberatelia", teda priemyselné podniky, a tiež rodičia. Treba ich vedieť podnietiť, aby o budúcej životnej kariére spolu s deťmi rozmýšľali nie pred maturitami či počas vysokoškolského štúdia, ale v mladšom veku. Na podceňovanie vzbudzovania záujmu mladých ľudí o štúdium technických smerov doplatili aj vyspelé krajiny. Tie si však môžu "mozgy" kúpiť. My nie. Naopak. Od nás odchádzajú.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...