Vyhľadávanie:

Spolupracovať budeme len s najlepšími

Spolupracovať budeme len s najlepšími

Úrazy si vyžiadali nové pravidlá bezpečnosti pre dodávateľov

Spoločnosť U. S. Steel Košice zavádza od septembra v spolupráci s  nadnárodnou firmou ISN nové pravidlá spolupráce pre externých dodávateľov. Vyžiadala  si to snaha o zvýšenie bezpečnosti práce.  „Nie je to žiadny trest. Potrebujeme dodávateľov, ale potrebujeme aj bezpečnosť,“ vyhlásil na kvartálnom stretnutí so zástupcami dodávateľských firiem prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso.

Už v týchto dňoch odosiela útvar GM pre centrum excelentnosti nákupu USSK listy skupine približne sto dodávateľov, ktorí sa v minulých ­mesiacoch ukázali byť z hľadiska dodržiavania bezpečnosti najviac rizikoví. Postupne sa však budú musieť registrovať v databáze ISNetworld všetci externí dodávatelia, ktorých zamestnanci sa pohybujú v oblastiach s rizikom vzniku požiaru  a v miestach výskytu nebezpečných plynov alebo chemických látok.  Dodávateľov pohybujúcich sa v kancelárskych priestoroch s minimálnym rizikom vzniku úrazov sa opatrenie nateraz dotýkať nebude.

Ako na stretnutí s manažérmi jednotlivých divíznych závodov a prevádzok a neskôr aj na stretnutí s dodávateľmi informovala GM pre centrum excelentnosti nákupu USSK Martina Kováčová, v konečnom dôsledku sa však bude musieť registrovať v databáze ISNetworld a splniť prísne kvalifikačné kritériá každý, kto bude chcieť aj naďalej poskytovať svoje služby pre U. S. Steel. Firma si pritom vyhradzuje právo v budúcnosti spolupracovať len s najlepšími. Znamená to, že v kontraktoch bude pokračovať len s tými, ktorí získajú hodnotenie na úrovni A alebo B v šesťdielnej škále (od A po F). 

Podľa GM pre bezpečnosť a hygienu a REACH Marka Sala U. S. Steel spolupracuje s ISN v USA už takmer desať rokov. V prípade tejto firmy ide o jedného z popredných svetových hráčov, ktorí pomáhajú priemyselným firmám po celom svete spájať sa s preverenými dodávateľmi tovarov a služieb. Cieľom U. S. Steel Košice je znížiť úrazovosť v oceliarňach na minimum. To sa však zatiaľ nedarí aj preto, že niektorí dodávatelia majú svojich subdodávateľov a tí ďalších subdodávateľov a tí nespĺňajú všetky požiadavky na bezpečnosť práce. Aj preto dochádzalo k smrteľným úrazom, ktoré sú pre vedenie U. S. Steel neakceptovateľné. „Veríme, že tento proces pomôže znížiť vážne úrazy, ktoré externí dodávatelia mali,“ konštatoval Mark Salo. Generálna manažérka Martina Kováčová dodala, že všetci dodávatelia budú mať dostatok času sa na zmeny pripraviť tak, aby bol nový systém hodnotenia funkčný od začiatku budúceho roka. S registráciou firiem sú spojené ročné poplatky podľa počtu zamestnancov. 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...