Vyhľadávanie:

Srdce studenej valcovne má päťdesiatku

Srdce studenej valcovne má päťdesiatku

Štvorstolicový tandem „fachčí“ už dlhé desaťročia

Pamätníci by iste vedeli rozprávať dlhé hodiny o časoch spred päťdesiatich rokov, keď  investičná výstavba v železiarňach naberala na obrátkach. ­Tisícdeväťstošesťdesiaty siedmy rok bol skutočne bohatý na nádielku nových technológií, aj keď už rok predtým, po uvedení slabingu do prevádzky,  uzavreli budovatelia v podniku hutnícky cyklus. Vedeli ste, že v tomto roku  začala  vyrábať surové železo aj druhá vysoká pec, že v oceliarni spustili tretí konvertor, v energetike kotol číslo štyri a že produkovať prvé žiaruvzdorné tehly začala aj šamotáreň? Bolo to aj obdobie, počas ktorého preberali železiarne pri Košiciach úlohu výroby karosériových plechov pre československý automobilový  priemysel z ocelí vyvinutých priamo v podniku. Hneď po tom, čo štvorstolicový tandem v studenej valcovni uviedli do prevádzky. Historické zápisy z tých časov zaznamenávajú celý rad  úspechov, no predovšetkým problémov, ktoré bolo treba prekonať, kým valcovacia trať vydala prvé metre plechu.

Stavbu podrobne mapovali aj podnikové noviny Oceľ východu, ktoré na titulnej strane priniesli 14. júla 1967 aj túto informáciu: V posledné dni bolo na výstavbe 4-stolicového tandemu studenej valcovne, ktorý pozostáva z 23 objektov a zaberá plochu 85,7 tisíc metrov štvorcových, veľmi rušno. Pracovníci Škoda Plzeň so svojimi subdodávateľmi ukončili hrubú montáž celého zariadenia, na ktorom sa bude vyrábať predovšetkým 1,5 metra široký oceľový plech pre karosérie osobných áut Škoda 1000 MB o hrúbke od 0,4 do 2 milimetrov. Ročná kapacita zariadení je vyše milión ton. Rušné hodiny prežívali budovatelia i pracovníci prevádzky v noci z pondelka na utorok. Z prevalcovaných zvitkov iba jeden bol nevyhovujúci. Stále je ešte čo dokončovať, zlaďovať a odstraňovať niektoré nedostatky. Veríme však, že sa s tým budovatelia vyrovnajú čo najskôr a 4-stolicový tandem i príslušné zariadenia sa rozbehnú naplno...

„Prvotnú podobu a kostru štvorstolicovému tandemu dal Uralmaš, podnik z bývalého Sovietskeho zväzu,“ informuje koordinátor prevádzky 4-stolicového tandemu Marek Mika. „A operátori, ktorí ho mali rozbehnúť a obsluhovať, boli na niekoľkomesačnom  zaškolení v NHKG Ostrava i vo Valcovniach plechu vo Frýdku Místku. Od júla 1967 patrí „štvorstoličák“ medzi strategické linky nielen v studenej valcovni, ale aj v rámci celej spoločnosti U. S. Steel Košice. Aj preto sa mu zvykne hovoriť srdce studenej valcovne.“

„Od svojho uvedenia do prevádzky až podnes prešiel štvorstolicový tandem niekoľkými zásadnými premenami a modernizáciami,“ konštatuje Štefan Čamaj, vedúci prevádzky valcovacie trate a príprava valcov v divíznom závode Studená valcovňa. „Najvýznamnejšie sa udiali v roku 1990 a potom v roku 2004. Ich realizátori, v prvom prípade Škoda Plzeň z Českej republiky a v druhom Alstom z USA, okrem zlepšenia technických parametrov a skvalitnenia matematického modelu riadenia trate zmenili aj celkový dizajn a vzhľad tandemu.“

„Za päťdesiat rokov, ktoré ubehli od spustenia štvorstolicového tandemu do prevádzky, sa tu vystriedalo niekoľko generácií hutníkov, ba i celých rodín, keď tu pracovali rodičia aj ich deti,“ uzatvára  vedúci prevádzky Štefan Čamaj. „A máme aj perličku. Osádku tandemu kedysi tvorili piati bratia...“ 

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...