Vyhľadávanie:

Športovci sa správajú zodpovedne

Športovci sa správajú zodpovedne

Prieskum zaočkovanosti medzi bežcami zaregistrovanými na MMM 2021

Medzinárodný maratón mieru, blížiaci sa k vyvrcholeniu svojho 98. ročníka, bude i v tomto roku organizovaný s vysokým akcentom na zdravie a bezpečnosť jeho účastníkov i divákov.  O to viac, ak stále čelíme jednotlivým vlnám a ohrozeniam, ktoré sú spojené s ochorením COVID-19. Akékoľvek opatrenia, akokoľvek prepracované manuály však nebudú fungovať, pokiaľ nebudeme môcť počítať s pomocou a zodpovednosťou samotných bežcov.

Jedným z prvých krokov, ako spojiť sily a hovoriť spoločným jazykom, bol prieskum, v ktorom organizátori MMM ešte v júni zisťovali, aká je zaočkovanosť u bežcov už zaregistrovaných na MMM 2021. Rýchlosť i obsah jednotlivých odpovedí všetkých príjemne prekvapila. Späť sa vrátilo temer 1500 vyplnených formulárov, z čoho možno konštatovať, že ide o veľmi reprezentatívnu vzorku tejto cieľovej skupiny.

A čo sme sa z odpovedí dozvedeli?  Približne 60 % respondentov uviedlo, že už má obe dávky vakcíny proti COVID-19, ďalších zhruba 20 % má za sebou aspoň prvé očkovanie a z tých, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, veľká väčšina uvádza, že tak plánuje urobiť. Ak tieto čísla porovnáme s bežnou populáciou, u ktorej sa miera zaočkovanosti v danom mesiaci pohybovala vo výrazne nižších číslach, môžeme s určitosťou povedať, že aktívni športovci patria z tohto uhla pohľadu k tým najzodpovednejším skupinám ľudí v našej spoločnosti. Je zrejmé, že svoje zdravie i zdravie ľudí vo svojom okolí považujú za jednu z najdôležitejších priorít.

Do prieskumu sa zapojili aj bežci z USSK, medzi nimi člen Diamantového klubu MMM Jozef Sciranko (na snímke), ktorý hovorí: „Šport vyžaduje zodpovednosť, ak sa chceme stretávať a pretekať. Rešpektujú to olympionici aj športovci na medzinárodných súťažiach a na odporúčania odborníkov sa spoliehame aj my v Košiciach.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...