KONTAKT  |    _eng _sk

Spoznávajte spolu s deťmi krásy prírody
           Pridané: 29.05.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 21/2006

Projekt Envík ponúka zaujímavý environmentálny víkendový program

Pre skvalitnenie a zefektívnenie ekologickej výchovy v školských i mimoškolských inštitúciách buduje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, sieť stredísk environmentálnej výchovy. Na Slovensku je ich zatiaľ dovedna päť. V Žiline, Dropí, Regetovke, Košiciach a v obci Teplý vrch. Organizuje v nich environmentálne pobytové programy pre rôzne vekové kategórie, ktoré majú za cieľ spoznať prírodné a kultúrne pamiatky regiónu a zvýšiť ekologické povedomie ľudí prostredníctvom zážitkových metód učenia.

Jedným z nich je aj Envík, environmentálny víkendový program pre rodiny s malými deťmi v nádhernom prostredí Drienčanského krasu pri najteplejšej vodnej nádrži Teplý vrch v ekocentre Drieňok. Cieľom pobytu, podľa Martiny Pihuličovej zo Strediska environmentálnej výchovy Košice, je nielen rozvoj zmyslového vnímania, poznatkov o prírodných zákonitostiach a domácej ekológii, ale aj poskytnúť priestor na spoločné zážitky rodičov a detí a na vzájomné spoznávanie sa. Program sprostredkováva zábavnou formou jednotlivé témy týkajúce sa viacerých oblastí environmentálneho minima. Je rozdelený na dopoludňajšie, popoludňajšie a večerné bloky. Zaradené aktivity rozvíjajú teoretické poznatky o okolitom prírodnom prostredí.

Víkendový program ponúka celý rad zaujímavých podujatí, hier a praktických činností. Z bohatej ponuky možno spomenúť putovanie po náučnom chodníku, tvorivé dielne, počas ktorých sa účastníci naučia vyrábať sviečky zo včelích medzistienok, batikovať tričká, ďalej je to večerné premietanie filmov z Medzinárodného filmového festivalu Envirofilm, oboznamovanie sa s rôznymi materiálmi, vrátane výroby ručného recyklovaného papiera a produktov z neho. Celým pobytom, od piatku do nedele, budú účastníkov sprevádzať odborní pracovníci pre environmentálnu výchovu. Minimálny počet účastníkov je 25. Ak sa rozhodnete spolu so svojimi deťmi prežiť víkend plný zábavy i poučenia, prihláste sa u Romana Hlaváča na kl. 3-2466, úsek GM pre environment, kde získate aj podrobnejšie informácie.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021