Vyhľadávanie:

Spravodlivá transformácia: „Nič o nás, bez nás!“

Spravodlivá transformácia: „Nič o nás, bez nás!“

IndustriAll Europe prichádza s novou kampaňou súvisiacou s Európskym zeleným dohovorom

IndustriAll je medzinárodná platforma združujúca odborové zväzy z celej Európy. Jej členom je aj OZ KOVO. Cieľom IndustriAll je pripomienkovať legislatívne návrhy zákonov a usmernení z pohľadu zamestnancov a pre ich ochranu. Vo verejnosti asi najviac zarezonovala participácia IndustriAll na aktivite Euroferu pod názvom Stop China Dumping – protestnom pochode oceliarov, zamestnávateľov a odborárov v Bruseli vo februári 2016. V novembri rovnakého roka si tento pochod zorganizovali odborári z IndutriAll ešte raz, tentoraz pod svojou hlavičkou. Vlani pred rokom organizovala IndustriAll spoločne s Euroferom kampaň Oceľ potrebuje Európu, Európa potrebuje oceľ.

Tohto roku, na prelome októbra a novembra prichádza s novou kampaňou Spravodlivá transformácia: „Nič o nás, bez nás!“ Kampaň súvisí s Európskym zeleným dohovorom – Green deal. Viac o cieľoch tejto kampane nám povedal predseda RO OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga, ktorý je členom sekcie Basic Metal za Slovenskú republiku: „Priemyselné, ťažobné a energetické odborové zväzy, IndustriAll Europe a jej členské organizácie podporujú cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 a uznávajú, že k tomu, aby sa dosiahol tento cieľ, je potreba zvýšených ambícií do roku 2030. IndustriAll Europe chce však upozorniť aj na svoje obavy a objasniť, že vrúcne slová o Spravodlivej transformácii nestačia - na dosiahnutie sociálneho rozmeru opatrení v oblasti klímy je naliehavo potrebná silná akcia. Slogan „Zelená dohoda musí byť sociálnou dohodou“ potrebuje zdroje a investície, sociálny dialóg a politiky v teréne: v regiónoch a sektoroch, ktoré dnes už prechádzajú transformáciou. Balíček Fit for 55 % zverejnený 14. júla 2021, ktorého cieľom je implementácia globálnej Parížskej dohody o klíme, nedávneho Európskeho klimatického zákona a Európskej zelenej dohody, ešte viac urýchli transformáciu. Tento balíček zmien sa týka mnohých našich odvetví, od ťažobného priemyslu po energetické odvetvia a energeticky náročné odvetvia. Ovplyvnené sú takmer všetky európske regióny, ale jeho vplyv nie je rovnaký a možnosti vytvárať alternatívne pracovné miesta pre pracovné miesta postihnuté týmito prechodmi sú na európskej úrovni tiež veľmi nerovnomerné. Dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 si vyžaduje prudké zníženie emisií, ktoré začne v nadchádzajúcom desaťročí. Je však treba vykonať jasné a podrobné mapovanie dôsledkov prechodu na klimaticky neutrálne odvetvie na zamestnanosť.“

IndustriAll preto sformulovala niekoľko požiadaviek:
• Primerané zdroje na Spravodlivú transformáciu, ktorá nenechá nikoho a žiadny región bokom.
• Napriek významu priemyslu a rozsahu prebiehajúcich transformácií je stále potrebné vykonať jasné a podrobné mapovanie dôsledkov na zamestnanosť spôsobené prechodom na klimaticky neutrálne odvetvia na regionálnej úrovni.
Očakávanie zmeny a sociálny dialóg pre všetkých zamestnancov: v roku 2013 Európsky parlament navrhol Európsky právny rámec pre predvídanie a riadenie zmien - mal by sa vytvoriť tak, aby zamestnanci mali právo na spolurozhodovanie počas transformácie ich pracoviska a regiónov.

Súbor nástrojov práv na zaistenie hladkého prechodu pre jednotlivých zamestnancov: aktívne politiky trhu práce musia riešiť naliehavosť vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá zabezpečí rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie s cieľom vybaviť zamestnancov na pracovné miesta v rámci transformujúcich sa odvetví a medzi nimi.
Spolupráca v oblasti politiky a výmena osvedčených postupov: Platforma Spravodlivá transformácia by sa mala rozšíriť tak, aby zahŕňala všetky sektory, na ktoré má vplyv Európska zelená dohoda.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...