KONTAKT  |    _eng _sk

Steel Park sa stal súčasťou kultúrneho života celého regiónu
           Pridané: 17.11.2014
Autor: Pripravili: Ján BAČA, Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 23/2014

Kreatívna fabrika v Košiciach má za sebou prvý rok existencie

Uplynul už rok odvtedy, čo v Košiciach, v priestoroch Kasární/Kulturparku, slávnostne otvorili technické a zábavné centrum Steel Park. Kreatívna fabrika demonštrujúca príbeh ocele prostredníctvom viac než päťdesiatich exponátov, na konečnej podobe ktorej vyše dva roky pracoval odhodlaný tím nadšencov zo spoločnosti U. S. Steel Košice, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej akadémie vied, si za ten čas dokázala získať tisícky priaznivcov a stálych návštevníkov.
Ako s odstupom času hodnotia význam a zameranie Steel Parku jeho manažérka a niektorí tvorcovia?

DO KREATÍVNEJ FABRIKY ZA ZÁBAVOU I POUČENÍM

Projektová manažérka Steel Parku Zuzana Filčáková je s doterajšou návštevnosťou kreatívnej fabriky spokojná. "Od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 prešlo jej bránami 31 534 návštevníkov, z čoho sa veľmi tešíme," informuje. "Prichádzajú k nám za zábavou i poučením žiaci základných škôl, ale i stredoškoláci, ba i deti v predškolskom veku. Nielen z Košíc, ale aj ostatných miest na východnom Slovensku. Spomeniem napríklad Humenné, Michalovce, Prešov, Trebišov či Spišskú Novú Ves, no cestu si k nám našli aj deti zo susedného Maďarska a tiež stredného a západného Slovenska, najmä vďaka akcii Vlakom do galérií a múzeí. Zapojiť sa do nej bolo skutočne dobrým krokom. Rovnako ako zorganizovanie Dňa otvorených dverí pre učiteľov základných škôl, počas ktorého mali príležitosť stretnúť sa s lídrami jednotlivých exponátov," vraví Zuzana Filčáková a dodáva, že v Steel Parku je plno najmä počas dopoludnia vo všedné pracovné dni, keď tu prichádzajú v rámci praktického vyučovania školáci, a to na základe vopred dohodnutej rezervácie. Obľúbeným sa stáva i nedávno zriadené Bádateľské prírodovedné laboratórium. Návštevníkmi sa tu však hemží aj počas víkendov či akcií, ktoré si už v priestoroch kreatívnej fabriky našli stále miesto. Jednou z nich je aj Deň otvorených dverí Slovenskej akadémie vied, ktorý sa v Steel Parku koná vo štvrtok, 13. novembra 2014.

ZÁUJEM O AUTÍČKA STÁLE VEĽKÝ

S miniatúrnym autíčkom v ruke odchádzajú zo Steel Parku mnohí malí návštevníci. Od otvorenia kreatívnej fabriky ich tu vyrobili vyše 2700 kusov. Ako hodnotí záujem mladých ľudí o exponát, vďaka ktorému môžu na vlastné oči vidieť ako karoséria auta vzniká, jeden z jeho hlavných tvorcov Juraj Hudák zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach? "Deti chcú z návštevy Steel Parku priniesť domov rodičom svoj zážitok a porozprávať o ňom. Objavia ho na druhom poschodí. Samotné autíčko im uľahčí povedať rodičom čo videli a približne aj to, ako sa autíčko vyrába. Začínajú rozmýšľať. Nálepky slúžiace na modifikáciu autíčka, ako Polícia, Hasiči, Záchranná služba, vystriedal popisovací laser s možnosťou editovania rôznych kresieb a mena dieťaťa na povrch autíčka. Inovatívna aplikácia zdobenia povrchu záujem o autíčka nesporne zvýšila," uviedol.
Podvozky pre autíčka a prístrihy pre karosérie, potvrdil Juraj Hudák, priebežne vyrábajú na katedre strojárskych technológií Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Na ich výrobe a montáži sa podieľajú študenti, ktorí si na malých reálnych nástrojoch overujú súvisiace technologické postupy. Dodávateľom a sponzorom plechu na ich výrobu je spoločnosť U. S. Steel Košice.

CENTRUM POPULARIZÁCIE VEDY NA SLOVENSKU

"Steel Park sa za rok svojej existencie stal jedným z najdôležitejších centier popularizácie vedy na Slovensku," tvrdí Pavol Szabo zo Slovenskej akadémie vied. "Navštevujú ho žiaci, študenti i široká verejnosť z rôznych kútov Slovenska. Veda reprezentovaná zábavnou formou dokáže v Steel Parku osloviť viac, než "nudné" školské experimenty. Mať priamy kontakt s vedou, chytiť prístroj do ruky a sám realizovať experiment je, podľa môjho názoru jadrom úspechu Steel Parku. A deti chcú ísť ďalej, chcú sa vžiť do roly vedca, hľadať súvislosti, navrhnúť a realizovať vlastný experiment." Dodáva tiež, že viaceré školy avizovali, že by radi videli aj samotných vedcov prezentovať jednotlivé vedecké exponáty. Preto každý rok, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, organizujú v Steel Parku Deň Slovenskej akadémie vied, počas ktorého priamo vedci predstavia školám a verejnosti svoje interaktívne vedecko-technické exponáty. A v budúcnosti plánujú umožniť školákom aj návštevy samotných vedeckých pracovísk. Pavol Szabo je presvedčený, že prvý rok Steel Parku bol úspešný. Svedčí o tom nielen vysoká návštevnosť, ale aj pozitívna reakcia učiteľov a väčšiny návštevníkov. "Slovenská vedecká komunita už dlhšie pracuje na tom, aby spoločnosť pochopila, že veda je súčasťou kultúry národa. Zdá sa, že v Košiciach sa nám to podarilo. Steel Park sa stal súčasťou kultúrneho života celého regiónu."

ČO HOVORÍ ZA VŠETKO

Úprimnú radosť z roku prevádzky kreatívnej fabriky má aj Boris Vaitovič, ktorý ju pomáhal zabehávať ako zástupca Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. "Najmä preto, že už po prvých mesiacoch sme zistili, že deti disponujú naozaj neobvyklou silou. Pár exponátov sme museli prepracovať a vyrobiť z pevnejších materiálov, niekoľko gombíkov a potenciometrov tiež "neprežilo". Ale aj s odstupom času sa ku mne dostávajú stále pozitívne referencie. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo naozaj zaujať detskú dušu a že žiadny návštevník neobíde také exponáty, ako napríklad geologický vrták, ktorý mimochodom už tiež funguje na druhej sade tlakových senzorov." Poznamenal tiež, že aj keď vidí priestor na zlepšenie a doplnenie expozície, globálne sa mu zdá celá koncepcia expozície správne navrhnutá a príťažlivá. "Priviedol som do Steel Parku niekoľko zahraničných návštevníkov a videl som ich úprimný obdiv. Myslím si, že Steel Park je jeden z veľmi zaujímavých produktov Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 a že je skutočnou a funkčnou atrakciou. Mám tri deti, ktoré so sebou občas beriem do Steel Parku, keď je potrebná nejaká malá oprava. Ak je vonku zlé počasie a pýtam sa ich, kam by chceli ísť, často padne odpoveď: Do Steel Parku na robota. Myslím, že to hovorí za všetko."

PRIESTOR NA FYZIKÁLNE EXPERIMENTOVANIE

Marián Kireš z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach i jeho kolegovia môžu byť na Bádateľské prírodovedné laboratórium, ktoré založili nedávno na treťom poschodí kreatívnej fabriky, skutočne pyšní. "Našou snahou," dozvedeli sme sa od Márie Bilišňanskej, "je k interaktívnym exponátom v Steel Parku zaradiť aj vzdelávacie aktivity v tesnejšej väzbe na štátny vzdelávací program a rozvíjať tak experimentálne zručnosti žiakov. V podnetnom prostredí chceme motivovať školákov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných javov." Aktivity v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu sú určené deťom od predškolského veku až po stredoškolákov. Zaujímavé experimenty sú zamerané na rôzne aspekty fyzikálnej vedy. V októbri si školáci overovali, či dokážu odvážiť vzduch, v novembri zasa fyzikálny princíp funkcie laserového diaľkomera, na december si vedci pre ne pripravili poznávanie zákonitostí rovnováhy na páke. "O laboratórium je veľký záujem, tešíme sa aj pozitívnej spätnej väzbe. Našou víziou v nasledujúcom kalendárnom roku je pripraviť dve paralelne bežiace aktivity. Súvisí to s požiadavkou učiteľov, aby mohli do laboratória prísť s celou triedou, ktorú potom rozdelíme na polovicu. Deti sa pri aktivitách vystriedajú," naznačila na záver Mária Bilišňanská.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu