KONTAKT  |    _eng _sk

Stop chudobe. TERAZ!
           Pridané: 08.11.2010
Autor: -c-
Kategória: 23/2010

Bezmála štyri desiatky zástupcov miestnych samospráv, neziskových organizácií, vedy, výskumu, vysokého školstva a podnikateľského sektoru z východoslovenského regiónu prijalo pozvanie na seminár o efektívnosti využívania nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti, ktorý sa uskutočnil koncom októbra v Spišskej Kapitule. Podujatie v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 pripravil Fond sociálneho rozvoja v spolupráci s občianskymi združeniami Priatelia Zeme - CEPA a Člověk v tísni. Účastníkom semináru jeho organizátori ponúkli niekoľko fungujúcich nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti, možnosti ich využitia a ich efektivitu.

Pozornosti neušli ani príklady dobrej praxe z terénnej sociálnej práce či komunitných centier pôsobiacich v obciach na východnom Slovensku. V diskusii sa hovorilo nielen o možnostiach financovania projektov zameraných na rómske komunity, ale aj o konkrétnych projektoch, ktoré pomohli zlepšiť život sociálne vylúčených ľudí. Takým je napríklad i projekt košickej oceliarne Rovnosť príležitostí, ktorý na seminári predstavil riaditeľ pre vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice Ján Bača.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2