KONTAKT  |    _eng _sk

Stop chudobe. TERAZ!
           Pridané: 08.11.2010
Autor: -c-
Kategória: 23/2010

Bezmála štyri desiatky zástupcov miestnych samospráv, neziskových organizácií, vedy, výskumu, vysokého školstva a podnikateľského sektoru z východoslovenského regiónu prijalo pozvanie na seminár o efektívnosti využívania nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti, ktorý sa uskutočnil koncom októbra v Spišskej Kapitule. Podujatie v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 pripravil Fond sociálneho rozvoja v spolupráci s občianskymi združeniami Priatelia Zeme - CEPA a Člověk v tísni. Účastníkom semináru jeho organizátori ponúkli niekoľko fungujúcich nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti, možnosti ich využitia a ich efektivitu.

Pozornosti neušli ani príklady dobrej praxe z terénnej sociálnej práce či komunitných centier pôsobiacich v obciach na východnom Slovensku. V diskusii sa hovorilo nielen o možnostiach financovania projektov zameraných na rómske komunity, ale aj o konkrétnych projektoch, ktoré pomohli zlepšiť život sociálne vylúčených ľudí. Takým je napríklad i projekt košickej oceliarne Rovnosť príležitostí, ktorý na seminári predstavil riaditeľ pre vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice Ján Bača.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021