Vyhľadávanie:

Štrnásti s certifikátom

Štrnásti s certifikátom

Prví absolventi vzdelávacieho projektu Manažér údržby

Vzdelavací program
Medzi prvými štrnástimi údržbármi, ktorí absolvovali v uplynulých dňoch vzdelávací projekt Manažér údržby, bol i generálny manažér pre údržbu U. S. Steel Košice Ján Vranec (vľavo). Certifikát preberá z rúk Adolfa Murína, predsedu predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby. Druhý zľava Milan Polča, riaditeľ U. S. Steel Košice pre personálny servis a vzdelávanie, celkom vpravo Vladimír Stuchlý zo SjF Žilinskej univerzity.

Prví štrnásti údržbári U. S. Steel Košice po absolvovaní vzdelávacieho projektu Manažér údržby a úspešnom obhájení záverečnej práce prevzali minulý týždeň na pôde spoločnosti certifikát Manažér údržby. Štúdium pre údržbárov pripravila oceliarska spoločnosť v spolupráci so Strojníckou fakultou a katedrou obnovy strojov Žilinskej univerzity.

Trojsemestrálne dištančné štúdium umožnilo údržbárom získať potrebné znalosti pre manažérov údržby podľa špecifikácie Európskej federácie národných spoločností údržby (The European Federation of National Maintenance Societies - EFNMS). Získané vedomosti sú podmienkou pre získanie certifikátu Expert v riadení údržby alebo Európsky expert v riadení údržby.

Úspešným absolventom certifikáty, vydané Slovenskou spoločnosťou údržby, odovzdali Adolf Murín, predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby, Juraj Grenčík, vedúci Katedry obnovy strojov a zariadení SjF Žilinskej univerzity, Vladimír Stuchlý z rovnakej inštitúcie a Milan Polča, riaditeľ U. S. Steel Košice pre personálny servis a vzdelávanie. Hostia ocenili prístup firmy k vzdelávaniu zamestnancov i prístup študentov k štúdiu, ktoré po prvý raz realizovali v elektronickej podobe. Riaditeľ pre personálny servis a vzdelávanie vyslovil presvedčenie, že nadobudnuté skúsenosti manažéri využijú v praxi v prospech firmy. Projekt označil za jeden z najlepších pre údržbárov aj generálny manažér U. S. Steel Košice pre údržbu Ján Vranec, ktorý ho absolvoval s kolegami.

"O získané vedomosti sa podelíme, chceme tiež, aby kurz absolvovali ďalší. Hoci sa údržba v podniku považuje historicky za dobrú, zmeny v ostatných rokoch, súvisiace so zmenou majiteľa a jeho prístupom k údržbe, ako i vstup Slovenska do EÚ, prinášajú nové podnety na zmenu systému údržby. Mnohé robíme za pochodu, len za ostatný rok sme vydali 27 technicko-organizačných smerníc, pri tvorbe ktorých sme čerpali aj z prednášok a materiálov tohto projektu. Týka sa to aj informačného systému riadenia údržby, ktorý sme za rok principiálne zmenili. Absolvovanie tohto projektu bude v budúcnosti jedným z kritérií pre manažéra údržby. Údržba dokáže pre fabriku zarobiť, verím, že aj vďaka efektu zo vzdelávania našich ľudí."

Ďalšie články

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...