Vyhľadávanie:

Štrnásti s certifikátom

Štrnásti s certifikátom

Prví absolventi vzdelávacieho projektu Manažér údržby

Vzdelavací program
Medzi prvými štrnástimi údržbármi, ktorí absolvovali v uplynulých dňoch vzdelávací projekt Manažér údržby, bol i generálny manažér pre údržbu U. S. Steel Košice Ján Vranec (vľavo). Certifikát preberá z rúk Adolfa Murína, predsedu predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby. Druhý zľava Milan Polča, riaditeľ U. S. Steel Košice pre personálny servis a vzdelávanie, celkom vpravo Vladimír Stuchlý zo SjF Žilinskej univerzity.

Prví štrnásti údržbári U. S. Steel Košice po absolvovaní vzdelávacieho projektu Manažér údržby a úspešnom obhájení záverečnej práce prevzali minulý týždeň na pôde spoločnosti certifikát Manažér údržby. Štúdium pre údržbárov pripravila oceliarska spoločnosť v spolupráci so Strojníckou fakultou a katedrou obnovy strojov Žilinskej univerzity.

Trojsemestrálne dištančné štúdium umožnilo údržbárom získať potrebné znalosti pre manažérov údržby podľa špecifikácie Európskej federácie národných spoločností údržby (The European Federation of National Maintenance Societies - EFNMS). Získané vedomosti sú podmienkou pre získanie certifikátu Expert v riadení údržby alebo Európsky expert v riadení údržby.

Úspešným absolventom certifikáty, vydané Slovenskou spoločnosťou údržby, odovzdali Adolf Murín, predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby, Juraj Grenčík, vedúci Katedry obnovy strojov a zariadení SjF Žilinskej univerzity, Vladimír Stuchlý z rovnakej inštitúcie a Milan Polča, riaditeľ U. S. Steel Košice pre personálny servis a vzdelávanie. Hostia ocenili prístup firmy k vzdelávaniu zamestnancov i prístup študentov k štúdiu, ktoré po prvý raz realizovali v elektronickej podobe. Riaditeľ pre personálny servis a vzdelávanie vyslovil presvedčenie, že nadobudnuté skúsenosti manažéri využijú v praxi v prospech firmy. Projekt označil za jeden z najlepších pre údržbárov aj generálny manažér U. S. Steel Košice pre údržbu Ján Vranec, ktorý ho absolvoval s kolegami.

"O získané vedomosti sa podelíme, chceme tiež, aby kurz absolvovali ďalší. Hoci sa údržba v podniku považuje historicky za dobrú, zmeny v ostatných rokoch, súvisiace so zmenou majiteľa a jeho prístupom k údržbe, ako i vstup Slovenska do EÚ, prinášajú nové podnety na zmenu systému údržby. Mnohé robíme za pochodu, len za ostatný rok sme vydali 27 technicko-organizačných smerníc, pri tvorbe ktorých sme čerpali aj z prednášok a materiálov tohto projektu. Týka sa to aj informačného systému riadenia údržby, ktorý sme za rok principiálne zmenili. Absolvovanie tohto projektu bude v budúcnosti jedným z kritérií pre manažéra údržby. Údržba dokáže pre fabriku zarobiť, verím, že aj vďaka efektu zo vzdelávania našich ľudí."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...