Vyhľadávanie:

Studená valcovňa - rok bez úrazu

Studená valcovňa - rok bez úrazu

Vynikajúci výsledok valcovačov ocenil prezident USSK George F. Babcoke

Rokom práce bez úrazu sa môže pochváliť ďalší divízny závod. Valcovači v Studenej valcovni dosiahli tento úspech 13. januára 2009. Vynikajúci výsledok kolektívu ocenili v uplynulú stredu, 4. februára, na pracovnom obede s desiatimi reprezentantmi závodu prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke a viceprezident pre výrobu Matthew B. Perkins. Obidvaja zhodne potvrdili, že bezpečnosť práce je trvalou prioritou spoločnosti a vyzdvihli snaženie valcovačov, ktoré vytvorilo štandard očakávaný aj od ostatných.

"Plne si uvedomujeme, akú vynikajúcu prácu vy a vaši ľudia odvádzate. Odovzdajte im prosím moje poďakovanie," odkázal G. Babcoke prostredníctvom prítomných osadenstvu valcovne. V podobnom duchu hodnotil výsledky divízneho závodu i viceprezident Perkins. "Dosiahnuť nulovú úrazovosť si vyžaduje veľa práce a odhodlania, preto úprimná vďaka všetkým, ktorí sa o tento výsledok pričinili. Dokázali ste, že takýto cieľ možno dosiahnuť a verím, že sa nám podarí rozširovať ho aj na ďalšie pracoviská."

Sympatické bolo, že manažment reprezentovaný generálnym manažérom pre valcovne Ladislavom Hanuščalkom a riaditeľom Studenej valcovne Jozefom Vargom, si do tímu ocenených nevybrali iba riadiacich pracovníkov, ale do skupiny začlenili aj tých, ktorí sa na svojich úsekoch o dobré výsledky v bezpečnosti práce pričinili najviac. Partiu valcovačov tak tvorili dvaja vedúci prevádzok - za Úpravne Peter Bartoš a za Valcovacie trate Štefan Hegeduš, majstri -strojnej údržby Ján Kisucký, elektro údržby Ladislav Šariščan, regeneračnej stanice Ján Gajdoš, zmenový majster Štefan Lokša, valcovač 1. stolice valcovacích tratí Peter Uhrín a predák žíhač Vladimír Hric. Generálny manažér i riaditeľ vyzdvihli najmä ich snahu pri implementovaní a kontrole požiadaviek na bezpečnosť práce, pričom nezastupiteľnú úlohu plnia práve majstri.

A o čom sa na stretnutí diskutovalo? Predovšetkým o postoji zamestnancov k otázke bezpečnosti práce. Valcovači konštatovali, že myslenie ľudí sa oproti minulosti zmenilo v pozitívnom slova zmysle. "To, že sme pracovali bez úrazu, neprišlo samé od seba," uviedol Peter Bartoš. "O tejto téme hovoríme stále. Niet porady, ktorá by sa nezačínala päťminútovkou venovanou bezpečnosti práce. Ľudí oboznamujeme s rizikami práce, informujeme ich o pracovných úrazoch, správnom používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ešte pred niekoľkými rokmi bol problém presvedčiť ľudí, aby používali za každých okolností prilby. Dnes bez nich nikto neurobí krok. Čo ma mrzí, je časté obmieňanie pracovných prostriedkov. Aj keď vývoj ide aj v tomto smere dopredu, vidím v tejto oblasti výrazné úspory nákladov."

S týmto názorom súhlasil aj prezident spoločnosti a povedal, že treba aj v tomto smere nájsť určitú rovnováhu. Časté obmeny OOPP súviseli podľa jeho slov so zosúladením štandardov používaných v korporácii. V budúcnosti by ich už nemalo byť toľko. Pripomenul tiež, že problematika OOPP je pravidelnou témou rokovaní komisie bezpečnosti práce aj za účasti odborárov. Zásluhou viceprezidenta Perkinsa, pochválil, sa zlepšila komunikácia a tím urobil kus dobrej práce. "Či už ide o housekeeping, riešenie osvetlenia pracovísk, umiestnenie krytov na rotujúce časti strojov," spomenul konkrétne výsledky. "Veľa sa urobilo vo vzdelávaní. V tomto roku sa chceme sústrediť najmä na kvalitu a efektívnosť. Pred sebou máme ešte veľa roboty pri výcviku zamestnancov v život ohrozujúcich situáciách."

G. Babcoke i M. Perkins prízvukovali, že hoci denne hľadáme spôsoby, ako znížiť náklady a čo najviac tak eliminovať negatívne dopady hospodárskej krízy, šetrenie nejde na úkor bezpečnosti ľudí. Prevencia je investícia do budúcnosti, povedal prezident a dodal: "Radšej vidím manažérov hľadať možnosti úspor nákladov, ako vyšetrovať úraz."

Za povedomím železiarov zaostáva však, konštatoval Štefan Hegeduš, povedomie dodávateľských firiem. "Nie je ešte také, aké by sme očakávali. Naši ľudia vynakladajú veľa času na to, aby im ukázali, aké sú naše požiadavky na prácu." Obidvaja hostitelia potvrdili, že v tejto oblasti je ešte priestor na zlepšovanie. Firma chce v budúcnosti hojnejšie využívať penále za nedodržanie pravidiel, ktoré sú obsahom zmlúv. Upozorniť na nedostatky je tiež povinnosťou tých, ktorí majú územie, kde dodávatelia pracujú, vo svojej pôsobnosti. "Nikto nebude kritizovaný za to, ak zastaví prácu, ak niečo nie je v poriadku," prízvukoval prezident.

Debata sa nezaobišla ani bez otázok o súčasnosti a budúcnosti firmy. Ako uviedol G. Babcoke najdôležitejšou úlohou je hľadať spôsoby, ako znížiť náklady.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...