KONTAKT  |    _eng _sk

Študenti „nahliadli“ do podniku cez platformu Microsoft Teams
           Pridané: 13.05.2021
Autor: -fg-
Kategória: Študenti

Na základe záujmu študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa na nás, tak ako po iné roky, obrátila  Zuzana Vargová, riaditeľka Ústavu chemických vied  a odborný asistent Martin Vavra z Katedry anorganickej chémie so žiadosťou  o exkurziu v našom podniku, ktorú sme z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou zrealizovali 22. apríla, netypickou online formou, na platforme Microsoft Teams.

I napriek tomu, že sa exkurzia nemohla uskutočniť prezenčne, na zvedavosť študetov a ich nespočetné množstvo otázok to nemalo vplyv. V úvode online exkurzie, František Gregor z Vonkajších vzťahov vo svojej prezentácii oboznámil študentov so základnými technologickými výrobnými procesmi, výrobkami a ich využitím v rôznych oblastiach priemyslu. Po prezentácií dostali priestor študenti. Najviac ich zaujímalo, ako prebieha proces odsírenia surového železa, koľko percent vsádzky tvorí šrot pri výrobe ocele v konvertoroch, akým spôsobom čistíme koksárenský plyn a či vedľajšie produkty, ako je tekutá síra, predávame. Tiež chceli vedieť, pri akej teplote sa valcujú bramy v teplej valcovni, aký význam má morenie, aké prístroje využívame pri aplikovanom výskume v našich laboratóriách, ako sme boli úspešní pri eliminácii Cr6+ a Cr3+ vo výrobných procesoch. Zaujímalo ich tiež, ktoré krajiny patria k našim tradičným trhom, akú pozornosť venujeme obalovým materiálom určeným pre potraviny, v ktorých typoch značiek sa môžu stretnúť s našimi výrobkami.

Do ďalšej skupiny patrili otázky o tom, aký vplyv majú na naše hospodárenie poplatky za emisné kvóty EÚ a či máme úspešné projekty alebo postupy výroby, ktoré by tieto emisie znižovali, aké sú vyhliadky do najbližších rokov a čo by najviac pomohlo podniku v rámci slovenskej a európskej legislatívy a mnohé ďalšie. 

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje