KONTAKT  |    _eng _sk

Študenti sú lepší v prezentáciách, ako aj v schopnosti diskutovať
           Pridané: 13.06.2018
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Študenti

Ako vidia konferenciu Metalurgia 2018 porotkyňa a súťažiaca

Študentská vedecká odborná konferencia Metalurgia, ktorej dvadsiaty štvrtý ročník pripravila v uplynulých dňoch Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, už pozná svojich víťazov vo všetkých štyroch sekciách. Ako hodnotia úroveň prezentovaných prác porotcovia a ako svoj úspech vnímajú víťazi? Opýtali sme sa.

„Odborná úroveň prezentovaných prác v našej sekcii bola na vysokej úrovni, študenti sa oproti minulým ročníkom zlepšili hlavne v prezentácii svojich výsledkov a v schopnosti diskutovať a obhajovať svoje výsledky práce,“ potvrdila členka hodnotiacej komisie v sekcii Hutníctvo a Materiály Alica Mašlejová, riaditeľka pre metalografiu a analýzy porúch Výskumu a vývoja USSE z U. S. Steel Košice. „Dalo sa odpozorovať, ktorí študenti spolupracujú s praxou, pretože reagovali s väčším rozhľadom a erudíciou. Dokázali aj nesúhlasiť s názorom komisie a stáli si za svojimi stanoviskami, čo považujem za mimoriadne prínosné pre ich nasledujúce uplatnenie v praxi.“ Poznamenala tiež, že František Kromka s témou Analýza mikroštruktúry podeutektických silumínov využívaných v automobilovom priemysle zaujal komisiu sekcie Hutníctvo a Materiály natoľko, že ho zaslúžene posunula na prvú priečku. A na margo víťaza dodala: „František na našom útvare počas letných prázdnin dvakrát brigádoval, v tomto roku sa zúčastnil v U. S. Steel Košice i na celoročnej praxi, čo mu určite pomohlo nielen po odbornej stránke, ale aj v tom, ako sa presadiť v pracovnom kolektíve. U nás sa naučil robiť Baumanove odtlačky a makrolepty bram, pripravovať metalografické výbrusy i obsluhovať svetelné mikroskopy. Pomáhal pri rôznych čiastkových analýzach poškodených súčiastok z rôznych materiálov a naučil sa, ako analýzy vyhodnocovať a ako správne argumentovať pri vypracovávaní stanovísk pre zákazníka. Sme hrdí, že sme ho vytrénovali tak dobre, že sa mohol prezentovať ako sľubný materiálový inžinier, aj keď sa vo svojej práci venoval úplne iným materiálom, ako sa vyrábajú v U. S. Steel Košice.“

Olívia Kačalová, študentka 2. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore environmentálne inžinierstvo v študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov, vyhrala v sekcii Environmentalistika s prácou Možnosti získavania  neželezných kovov recykláciou oceliarenských trosiek. Vo svojom voľnom čase, prezradila nám,  brigáduje v U. S. Steel Košice na útvare GM pre environment „Túto osobnú, pracovnú skúsenosť vnímam ako veľkú príležitosť v mojom odbornom raste, kde mám možnosť  nadobúdať praktické skúsenosti.“ Ako sa k téme svojej práce, ktorá je pre hutníkov nesporne zaujímavá, dostala?
„Vybrala som si ju preto, že sa zao­berá výskumom v súvislosti s recykláciou oceliarenských trosiek. Zaujalo ma na nej využitie kovového potenciálu trosiek z pohľadu deficitných a kritických kovov – vanádu a nióbu. Videla som v nej aj možné prínosy využitia trosky ako druhotnej suroviny,“ ozrejmila a dodala, že vďaka absolvovaniu letnej praxe v spoločnosti U. S. Steel Košice  mala možnosť pod vedením ekológov vidieť jednotlivé prevádzky vrátane samotného spracovania oceliarenskej trosky.

„Ekológovia mi venovali svoj čas a pozornosť, čo si nesmierne cením,“ poznamenala študentka, ktorá pri riešení „diplomovky“ spolupracuje s kolektívom Ústavu recyklačných technológií. Netají, že po vyhlásení výsledkov súťaže pocítila zadosťučinenie. „Moja zanietenosť, úsilie a vytrvalosť v problematike priniesla ovocie. Chcela by som sa aj touto cestou poďakovať mojej konzultantke a vedúcej práce prof. Ing. Andrei Miškufovej, PhD. a celému kolektívu generálneho manažéra pre environment v U. S. Steel Košice za odborné rady, trpezlivosť a láskavý prístup."

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...