Vyhľadávanie:

Vodohospodári pripravujú jubilejnú konferenciu

Vodohospodári pripravujú jubilejnú konferenciu

Jubilejný päťdesiaty ročník konferencie vodohospodárov v priemysle chystajú organizátori na november tohto roka. Do jej konania ostáva už len zopár mesiacov a tak prípravy na toto významné medzinárodné podujatie, ktorá podporuje aj spoločnosť U. S. Steel Košice, sú už v plnom prúde.

„Konferencia sa uskutoční 12. až 14. novembra 2018 vo Vyhniach, a to za účasti  odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Maďarska a Poľska,“ informuje člen prípravného výboru konferencie, koor­dinátor prevádzky Vodné hospodárstvo DZ Energetika Mikuláš Bugis, pričom dodáva, že ambíciou organizátorov, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR,  STU Bratislava, ASPEK, Slovenská inšpekcia životného prostredia, DHI Slovakia a HEKAS, je na výročnom podujatí tiež odprezentovať, čo sa za päťdesiat rokov podarilo  dosiahnuť vo vodnom hospodárstve v najvýznamnejších priemyselných podnikoch, medzi ktoré patrí aj U. S. Steel Košice.  „Toto medzinárodné fórum sa bude niesť v znamení výmeny odborných informácií a skúseností i diskusií o nových legislatívnych predpisoch, poznatkoch inšpekcie z kontrolnej činnosti v priemyselných podnikoch, o najnovších technických poznatkoch v oblasti zásobovania a hospodárenia s vodou, čistenia odpadových vôd a nakladania s odpadmi, ale aj čistenia ovzdušia, riešenia havárií a podobne. Viac informácií o tejto konferencii sa možno dozvedieť aj na novovzniknutej internetovej stránke www.vodohospodari.sk, “ dodal Mikuláš Bugis.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...