KONTAKT  |    _eng _sk

Študenti z Vojvodiny vo fabrike
           Pridané: 14.3.2019
Autor: -fg-
Kategória: Študenti

Záujem mladých o hutníctvo, strojárstvo aj informačné technológie

Slovenské Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci vo Vojvodine na budúci rok oslávi storočnicu svojho pôsobenia. Svojou vysoko profesionálnou výchovno-vzdelávacou prácou dalo základy pre vysokoškolské štúdiá významným doktorom vied, vedcom, umelcom, lekárom, inžinierom, spisovateľom a mnohým iným, ktorí boli a v súčasnosti sú nositeľmi spoločenského a kultúrneho života Slovákov nielen vo Vojvodine (časť Srbska), u nás na Slovensku, ale aj vo svete. Na základe vzájomnej spolupráce Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach so slovenským gymnáziom v Báčskom Petrovci vznikla myšlienka umožniť študentom štvrtého ročníka navštíviť hutnícky podnik. Mnohí z nich prejavili záujem študovať na Technickej univerzite v Košiciach, pričom sa zaujímali o hutníctvo, strojárstvo, IT či chémiu, ale aj o naše programy pre študentov vysokých škôl technického zamerania, akými sú Letná stáž a Celoročná prax študentov vysokých škôl. Na záver autobusovej prehliadky si naši mladí krajania prezreli prevádzku pozinkovne 3, ktorej produkcia je zameraná najmä na automobilový priemysel.  

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2019
Spájame aktívnych ľudí pre lepší región
14.3.2019
Dobrovoľnícke dni budú už o dva mesiace
16.1.2019
U. S. Steel Košice postaví novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele